eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina
Peter, 27.09.2007 (51515 pretan)

Elektrifikovaná dvojkoajná elezniná tra 120:

Bratislava hl.st. - ilina

Súas V. koridoru

Elektrifikovaná dvojkoajná elezniná tra 120:
Bratislava hl.st. - ilina
Súas V. koridoru
 
Rozchod trate (mm):
1435
 
Úsek trate:
V prevádzke od:
Bratislava hl.st. – Trnava
1.5.1873
Trnava – Nové Mesto nad Váhom
2.6.1876
Nové Mesto nad Váhom – Trenín
1.5.1878
Trenín – ilina
1.11.1883
Bratislava-Vajnory – Bratislava-Raa
1.2.1872
Bratislava-Petralka – Bratislava ÚNS
 
Bratislava ÚNS –
Bratislava-Nové Mesto
 
 
 
Elektrifikované úseky:
Napájanie:
Od:
Bratislava hl.st. – Bratislava-Raa
~25kV 50Hz
1967
Bratislava-Vajnory – Bratislava-Raa
~25kV 50Hz
1967
Bratislava-Petralka – Bratislava ÚNS
~25kV 50Hz
28.9.1988
Bratislava ÚNS – Bratislava predmestie
~25kV 50Hz
1967
Bratislava predmestie – Odb.  Vinohrady
~25kV 50Hz
1967
Bratislava-Raa – Trnava
~25kV 50Hz
8.6.1985
Trnava – Leopoldov
~25kV 50Hz
30.10.1984
Leopoldov – Veké Kostoany
~25kV 50Hz
26.9.1986
Veké Kostoany – Brunovce
~25kV 50Hz
13.3.1987
Brunovce – Trenín
~25kV 50Hz
22.1.1988
Trenín – Púchov
~25kV 50Hz
28.1.1988
Púchov – ilina
=3kV
2.10.1960
 
Dvojkoajné úseky:
km
Od:
Bratislava hl.st. – Bratislava-Raa
 
2.2.1893
Bratislava-Raa – Svätý Jur
 
25.6.1841
Svätý Jur – Pezinok
 
4.7.1840
Pezinok – Šenkvice
 
16.9.1941
Pezinok – Šenkvice
 
r. 2005
Šenkvice – Cífer
 
25.6.1941
Cífer – Trnava
 
19.8.1940
Trnava – Výh Majláth
 
30.4.1941
Výh Majláth – Brestovany
 
4.5.1941
Brestovany – Leopoldov
 
14.5.1940
Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom
 
1905
Nové Mesto nad Váhom – Melice
 
1906
Melice – Trenín
 
1907
Trenín – Ilava
 
1908
Ilava – Púchov
 
1909
Púchov – ilina
 
1911
 
km
elezniné stanice a zastávky
km
0
Bratislava hl.st. 100,110,130,132
203
13
 
19
 
36
 
70
 
64
 
82
 
135
 
150
 
28
 
35
 
4
Bratislava-Vinohrady z 130
199
5
Dynamitka z
198
 
 
7
Bratislava-Raa
196
0
Bratislava-Petralka 101,132
18
4
 
73
 
17
 
11
 
18
 
6
Bratislava ÚNS 132
12
12
Bratislava-Nové Mesto 130, 131 132
6
135
 
147
 
95
 
5
 
23
 
30
 
14
Bratislava predmestie 130
4
 
Odb Vinohrady 130
 
18
Bratislava-Raa
0
13
Svätý Jur
190
16
Pezinok zastávka z
187
19
Pezinok
184
 
estakáda
 
23
Malé Tnie
180
26
Šenkvice
177
 
Výh Všok
 
34
Báho z
169
37
Cífer
166
46
Trnava 116,133
157
68
 
28
 
 
Výh Majláth
 
55
Brestovany
148
58
Buany
145
63
Leopoldov 133,141
140
30
 
83
 
67
Madunice
136
71
Veké Kostoany
132
73
Drahovce z
130
81
Piešany 120a
122
8
Vrbové 120a
 
87
Horná Streda z
116
91
Brunovce
112
93
Povaany z
110
 
Nové Mesto nad Váhom Výh 50/51
 
99
Nové Mesto nad Váhom 121
104
44
 
50
 
106
Trenianske Bohuslavice
97
111
Melice
92
117
Kostolná-Zarieie z
86
121
Zlatovce
82
 
most cez rieku Váh
 
124
Trenín 143
79
49
 
128
Opatová nad Váhom z
75
132
Trenianska Teplá 122,123,124
71
6
 
8
 
14
 
21
 
137
Dubnica nad Váhom
66
144
Ilava
59
146
Košeca z
57
149
Ladce
54
152
Beluša
51
156
Dolné Kokovce z
47
159
Púchov 125
44
28
 
161
Nosice z
42
165
Milochov z
38
171
Povaská Bystrica
32
176
Povaská Teplá
27
180
Plevník-Drienové z
23
184
Predmier z
19
186
Byta
17
190
Kotešová
13
194
Dolný Hriov
9
196
Horný Hriov z
7
 
ilina zriaovacia stanica
 
202
ilina prednádraie
1
203
ilina 126,127,180
0
21
 
30
 
40
 
242
 
 
Zmeny názvov staníc:
 
 
Súasný názov:
Predchádzajúci názov:
Raa
Raištorf
Pezinok zastávka
Myslenice
Malé Tnie
Trlinok z
Šenkvice
Veké aníkovce
Modra - Šenkvice (1948)
Modra - aníkovce (1950)
Horná Streda
Pobedim
Povaany
Svätý Krí nad Váhom
Kostolná-Záreie
Kostolná
Zlatovce
Istebník nad Váhom
Plevník-Drienové
Plevník
Kotešová
Veká Kotešová
Dolný Hriov
Hriov

 mapatrat120520

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)


Home