eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������V
trajk na eleznici v Maarsku
admin, 25.10.2007 (2624 pretan)

BRATISLAVA 25. októbra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e dnes 25. októbra 2007 v ranných hodinách sa uskutoní štrajk elezniných zamestnancov na území Maarska, o spôsobí zastavenie dopravy pribline na 2 hodiny na celom území Maarska. Štrajk sa dotkne aj niektorých medzištátnych vlakových spojení prechádzajúcich cez územie Slovenskej republiky.

Z tohto dôvodu bude meška vlak EC 174 (Budapeš pravidelný odchod o 5.50 h – pravidelný príchod Bratislava hlavná stanica o 8.22. h do cieovej stanice Hamburg) a vlak R 412 Rákoczi (Budapeš pravidelný odchod o 6.05 h – Košice pravidelný príchod 9.59 h). Zmeškanie vlakov sa predpokladá pribline 2 hodiny. Za prípadné komplikácie sa elezniná spolonos Slovensko, a. s. ospravedluje.

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188, v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko a.s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

 


Home