Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely: tra������������ 120
Oprava podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislave pokračuje
Peter, 09.12.2007 (4571 prečítané)

Oprava podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislava pokračuje. Prejazd pre motorové vozidlá na Jaskový rad je stále uzatvorený. Podjazd na Žabotovej ulici v Bratislave vedie popod trate 120, 130 a 132. Spája Žabotovu ulicu s Jaskovým radom.
 

V súčasnosti je pre rekonštrukciu uzatvorený a motoristi musia používať podjazd na Karpatskej ulici, ktorý je v špičke už aj tak dosť zaťažený. Stav podjazdu v roku 2005 dokumentuje táto fotografia, na ktorej je zreteľná tehlová výmurovka.


Od júna 2007 prebieha oprava časti podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislave. Vytvorený bude nový podhľad celej klenby zo striekaného betónu.


Dôvodom opravy je porušené tehlové murivo, na ktoré negatívne vplýva tlak prechádzajúcich vlakov a presakujúca voda, ktorá v zime zamŕza a narušuje celistvosť muriva. Narušené tehlové murivo bolo obsekané a nahradené oceľovými skružami a striekaným cementom.


Opory mosta sa takisto spevnili cementovým mliekom a tehlová klenba sa ošetrila chemickou injektážou. Pre chodcov slúži provizórny ochranný podchod. Zreteľne vidieť, že tak ako sa rozširovala železničná stanica, budoval sa postupne aj podjazd. Tehlový klenbový podjazd pochádza z roku 1848.


Tejto novšej časti podjazdu sa rekonštrukcia netýka, ale aj tu presakujúca voda kvapká zo stropu.


Rekonštrukcia sa týkala aj oceľového chodníka na okraji nadjazdu, ktorý bol už odstránený a nahradený betónovou rímsou. Po ukončení stavebných prác bude nainštalované nové osvetlenie a podjazd bude môcť ďalej slúžiť svojmu účelu.


Ďalšie fotografie podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislave a prebiehajúcej rekonštrukcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Foto: © Ing. Peter Páteček

Home