eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero
Peter, 05.02.2008 (30491 pretan)

 eleznice Slovenskej republiky vyuili poasie, ktoré v Bratislave u dva týdne vôbec nepripomína zimné obdobie, a zaali so zemnými prácami na trati 110. Práce spoívajú vo vybudovaní odtokového kanála veda trate.
 

V nedeu napoludnie som vyuil polooblané poasie a na január neobvykle vysokú dennú teplotu a vyšiel som na tra. Zašiel som na jedno z mojich obúbených miest, ktorým je Devínske Jazero. Chcel som odfoti rýchlik Slovan, na ktorom, ako som pri prechode rýchlika zistil, išiel jeden z reklamných rušov D 363.039.

Vyhbený kanál

Betónové tvárnice na dne kanála

U po príchode na miesto som zbadal, e tu prebiehajú zemné práce. Popri trati bol vyhbený kanál, do ktorého boli na dno povkladané betónové tvárnice. Zemné práce prebiehajú pred elezninou stanicou Devínske Jazero a tie za ou v smere do Zohoru, odkia sú aj fotografie.

Tra v smere do Zohoru

Smer st. Devínske Jazero

Trochu alej v smere do Zohoru (cca 1-2 km) takýto kanál bol vybudovaný u skôr. ia, okolie trate tu zarastá príliš rýchle, na om má najväší podiel divokorastúci agát, ktorý je pri fotení potrebné najprv odstráni.

Pohad na "stavenisko" pri Devínskom Jazere


Devínske Jazero je obúbené výletné miesto obyvateov Bratislavy a tra medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom tie obúbené miesto na fotenie vlakov mnohých milovníkov elezníc.

Fotografie sú vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home