eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������V
Maarsk elezniiari naalej trajkuj
admin, 05.02.2008 (2366 pretan)

 BRATISLAVA 5. februára (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., prispôsobila organizáciu vlakov osobnej dopravy štrajku maarských elezniiarov tak, aby vnútroštátne i medzinárodné vlaky naalej jazdili, s výnimkou do a z Maarska. Vlaky jazdia poda cestovného poriadku, avšak len po hranicu s Maarskom. Z pohraniných prechodových staníc vlaky idú opaným smerom vo svojich pravidelných trasách.

 

Cestujúcim, ktorí si vopred zakúpili cestovné lístky a nemohli ich v dôsledku štrajku vyui, vráti elezniná spolonos Slovensko plné cestovné.
 
Rýchlik 537 Hornád z Košíc do Budapešti dnes nešiel, rovnako ako aj Ex 382 Jozef Bem z Budapešti do Varšavy nešiel v úseku aa – Košice.

Rýchlik 375 Pannonia z Prahy do Bukurešti ukonil cestu v Bratislave hlavnej stanici, a v opanom smere rýchlik 374 Pannonia ide do Prahy len z Bratislavy hlavnej stanice.

Expres 377 Galileo Galilei ukonil cestu v Štúrove a v opanom smere bude expres 376 Galileo Galilei dnes vychádza len zo Štúrova, a teda nie z Budapešti.

EuroCity 174 Ján Jesenius, ktorý pravidelne jazdí na trase Budapeš – Hamburg, dnes zaal svoju jazdu v Štúrove.

Do a zo Štúrova okrem toho a do zrušenia štrajku maarských elezniiarov jazdia tie vlaky Ex 130/131 Moravia (Budapeš – Bohumín a spä), Ex 278/279 Jaroslav Hašek (Budapeš – Praha a spä), EC 170/171 Hungaria (Budapeš – Berlín a spä) a EC 174/175 Jan Jesenius (Budapeš – Hamburg a spä).

O alších zmenách v súvislosti so štrajkom elezniiarov v Maarsku budeme cestujúcich vas informova.

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188, v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko a.s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

Home