Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Putovanie po Gemerských spojkách III.
Magnezitovce (Mníšany - Kopráš)

Peter, 18.02.2008 (25935 prečítané)

V predchádzajúcej časti som sa venoval tunelu pod Homôlkou, teda jeho vstupnej časti v Kopráši. Myslím si, že tento objekt a snaha o jeho "obnovu" si zaslúži našu pozornosť. K tunelu pod Homôlkou sa dá dostať z obce Kopráš po lesnej ceste, ako som spomenul v minulej časti. Prísť k nemu je možné aj od viaduktu v Mníšanoch cez tamojší krátky tunel, aj keď je táto trasa trochu náročnejšia.

K viaduktu v Mníšanoch sa dá dostať poľnou cestou vedúcej z obce. Obce Mníšany a Kopráš boli dávnejšie spojené a známe sú aj pod spoločným názvom Magnezitovce, tak ako je uvedené aj na novších mapách. Viadukt je neprehliadnutelný a je ho vidieť z cesty do Kopráša aj za obcou Mníšany.

Pohľad na viadukt z cesty do Kopráša

Z poľnej cesty tesne za obcou Mníšany

Železobetónový viadukt má dĺžku cca 120 metrov. Skladá sa z jedného veľkého železobetónového prostredného oblúka a na oboch stranách sú po dve betónové klenby. Viadukt v Mníšanoch je asi o 33 metrov dlhší ako viadukt v Telgárte.

Pohľad od viaduktu smerom na Lubeník

Pohľad na viadukt k tunelu

K tunelu ležiaceho za viaduktom v smere do Kopráša sa dá dostať po moste alebo cez údolie, ktoré viadukt premosťuje. V čase mojej návštevy bolo na viadukte aj zábradlie. Viadukt pôsobí majestátne aj napriek tomu, že neplní svoj pôvodný účel.

Pohľad na krajné klenby a prostredný oblúk z jedného konca...

...a z druhého konca

Za viaduktom je druhý tunel, ktorý mal byť na trati medzi Lubeníkom a Slavošovcami. Jeho dĺžka je cca 400 metrov. Pred viacerými rokmi sa využíval na skladovanie zeleniny a ovocia. Preto bol vstup na koprášskej strane úplne zamurovaný a na Mníšanskej strane bola vybudovaná vstupná brána.

Mníšanský portál
Pohľad smerom von tunela

Dnes sa dá cez tunel prejsť, pretože na jeho koprášskej strane je v múre vysekaný otvor. Cez tento otvor prelezie aj dopelá osoba bez väčších problémov.

Otvor vysekaný v stene

Koprášsky portál

Ak pokračujeme ďalej po lesnej ceste idúcej od tunela vyjdeme na lúku, tu sa cesta stráca, ale po prejdení ľavého oblúka prídeme na miesto, kde mala byť pravdepodobne výhybňa v Kopráši.

Priestor pre koľajisko nad obcou Kopráš

Ak pokračujeme ďalej, priestor sa zúži opäť do poľnej cesty, ktorá nás privedie k potoku a po jeho prejdení k asfaltovej lesnej ceste vedúcej z Kopráša. Ak chceme ísť k tunelu pod Homôlkou, musíme pokračovať potokom proti prúdu. Ale o tom už bola reč v predchádzajúcej časti.


Naše putovanie po nedobudovanej železničnej trati medzi Lubeníkom a Slavošovcami je na konci. Stavebná dĺžka trate bola 14,842 kilometra. Vybudovaných na nej bolo 12 mostných objektov. Z nich viaceré boli v Slavošovciach a bola o nich reč v prvej časti. Najdlhším a najväčším mostným objektom je 120 metrov dlhý viadukt v Mníšanoch. Postavené na trati boli tiež dva tunely. Jeden tunel dlhý cca 400 metrov je medzi Mníšanmi a Koprášom. Druhý vrcholový tunel je pod Homôlkou (Slavošovský), dlhý je cca 2400, nemá dokončené portály a jeho budúcnosť je otázna. Zemné teleso železničnej trate bolo dokončené na 60 percent.

Fotografie viaduktu v Mníšanoch a tunela medzi Mníšanmi a Koprášom si môžete pozrieť fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
Tunel pod Homôlkou – 2014 (28.08.2014)
Putovanie po Gemerských spojkách: Revúca – Tisovec (územno-technická štúdia dostavby železničnej trate) (18.12.2009)
Putovanie po Gemerských spojkách V.: Revúca - tunel pod Dielikom (07.12.2009)
Putovanie po Gemerských spojkách IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom (09.05.2008)
Putovanie po Gemerských spojkách II.: Kopráš - tunel pod Homôlkou (08.02.2008)
Putovanie po Gemerských spojkách I. – Slavošovce (07.02.2008)


Home