eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny
Peter, 24.02.2008 (37832 pretan)

 Asi pred mesiacom som priniesol informácie o zemných prácach, ktoré eleznice Slovenskej republiky vykonávali na trati 110 v okolí elezninej stanice Devínske Jazero. Konkrétne išlo o vybudovanie odvodovacieho kanála poveda 1. traovej koaji pred stanicou. Dnes som vyuil dobré poasie a na stanicu Devínske Jazero som sa išiel opä pozrie.
 
 

elezniná stanica Devínske Jazero leiaca na trati 110 je známa tým, e tu odbouje tra do Stupavy. Osobná doprava do Stupavy je však u niekoko rokov zastavená. Tra 110 z Beclavi do Bratislavy je súasou IV. koridoru, ktorý ide z Dráan do Istanbulu. Na území Slovenskej republiky ide z Kútov cez Bratislavu do Štúrova (Rajky). Úsek súasnej trate 110 z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi bol daný do prevádzky da 20.8.1848 a na úseku z Devínskej Novej Vsi do Kútov prevádzka zaala da 27.10.1891.

Výpravná budova


Obytný dom postavený v elezninom štýle

Po príchode na miesto som zistil, e práce sú ukonené. Zemné práce prebiehali pred elezninou stanicou Devínske Jazero a priamo v stanici. Spoívali vo vybudovaní odtokového kanála, ktorý má odvádza dáovú vodu. Kanál bol vybudovaný na úseku dlhom necelé dva kilometre poveda 1. traovej koaji v smere z Kútov do Bratislavy.

1. traová koaj a kanál veda nej


Tu kanál koní

V stanici bolo okrem odvodovacieho kanála zrekonštruované nástupište pri 1. traovej koaji v smere z Kútov do Bratislavy. Nástupište bolo v podstate vybudované nové a vyzerá typicky koridorovo.

Zaiatok nástupiša pri 1. traovej koaji


Nové nástupište pri 1. traovej koaji


Pôvodné nástupište pri 2. traovej koaji a nadchod nad traovými koajami

Devínske Jazero je obúbené výletné miesto obyvateov Bratislavy a tra medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom tie obúbené miesto na fotenie mnohých milovníkov elezníc. Fotografie zo elezninej stanice Devínske Jazero sú vo fotoalbume

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home