eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
ZSSK Cargo u doplca na krzu
admin, 08.11.2008 (4152 pretan)

 BRATISLAVA (TK/Pravda) - Štátom ovládanému elezninému prepravcovi ZSSK Cargo Slovakia klesol pre svetovú finannú krízu objem prepravy. Spolonos oakáva v tomto roku pokles prepravy oproti plánu o vyše šes percent, informovala hovorkya spolonosti Margaréta Grecová. Cez Slovensko sa prepravilo menej medzinárodného tovaru, na domácom trhu zníili objednávky najmä hutnícke a automobilové podniky.

"Zaznamenali sme pokles v objeme prepravy pribline o 400.000 ton mesane, v nasledujúcich mesiacoch sa tento prepad ešte prehbi," uviedla Grecová. Preprava poklesla v mesiacoch september a október.
 
V minulom roku spolonos prepravila vyše 49 miliónov ton tovaru, v tomto roku plánovala 48,11 miliónov ton. Poda aktualizovaného plánu však v súasnosti spolonos oakáva, e to bude len 45,2 milióna ton.
 
Menej prepravy po eleznici si poda Grecovej objednali najmä automobilové a hutnícke spolonosti. Na Slovensko sa dováa menej eleznej rudy, uhlia, elezného šrotu a vápenca, opaným smerom klesla preprava ocele a výrobkov z ocele.
 
V alších mesiacoch oakáva spolonos pokles tranzitných prepráv z krajín bývalých sovietskych republík do eska a zníenie prepravovaných objemov na severo-junom koridore.
 
Vplyv nišej prepravy na hospodárenie Grecová neuviedla. ZSSK Cargo Slovakia dosiahol v prvom polroku zisk 447 miliónov korún (14,8 milióna eur), o je o 571 miliónov Sk (19 miliónov eur) lepší výsledok, ako firma plánovala. Spolonos zamestnáva viac ako 10.000 udí.
 
TK/Pravda 

Home