Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 20.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
E - K
Život v žst. Šarišské Lúky (2.)
Noris, 11.12.2008 (40848 prečítané)

  Pri písaní prvého článku som ešte nevedel, že budem pisať aj druhý článok. Týmto druhým článkom teda doplním predchádzajúci článok. A kedže dnes máme 115. výročie trate 194 Prešov - Bardejov, a v období máj - december 2008 prebehla rekonštrukcia železničnej stanice Šarišské Lúky, to je vhodná príležitosť pre napísanie tohto článku.

V období od mája do decembra t.r. prebiehala rekonštrukcia železničnej stanice Šarišské Lúky. Počas rekonštrukcie sa vybudovali dve nové nástupištia, zrekonštruovala sa výpravná budova, stavadlá a boli vymenené koľaje. Rekonštrukcia výpravnej budovy zahŕňala výmenu okien, vymaľovanie interiéru, nové podlahy, novú omietku a zateplenie budovy. Kompletne bola zrekonštruovaná dopravná kancelária a urobená bola tiež nová elektroinštalácia.  

Výpravná budova - počas rekonštrukcie

Ako bolo spomenuté, ďalšou súčasťou rekonštrukcie bolo vybudovanie dvoch nástupíšt. O budovaní nástupišťa pre tretiu koľaj (1. dopravnú koľaj) tu už článok bol, no v lete t.r. začali budovať nástupište aj pre druhú koľaj (2. dopravnú koľaj), prekážkou budovania tohto nástupišťa bola jedna lampa, ktorá slúži na osvetlenie koľají. Týmto sa zároveň chcem opraviť, pretože v prvom článku som uviedol mylnú informáciu, a to že nástupište pre tretiu koľaj (1. dopravnú koľaj) bude slúžiť aj pre druhú koľaj (2. dopravnú koľaj). Tento predpoklad nebol správny.  

Výstavba nástupišťa pre druhú koľaj

Ďalej bola vybudovaná nová čistička odpadových vôd, nakoľko na tomto mieste nie je mestká kanalizácia. Boli zrekonštruované aj pôvodné rozvádzače elektrickej energie, ktoré boli doplnené novými ističmi a káblami, a vybudovaná bola jedna úplne nová rozvodna elektrickej energie, ktorá slúži pre potreby výpravnej budovy. Vybudovaný bol nový chodník pre prístup na stanicu, a vydlaždené bolo miesto pred výpravnou budovou.  

Elektrické rozvádzače

 Na stanici boli pôvodne len vchodové návestidlá, no po rekonštrukcii železničnej stanice Prešov pribudlo jedno odchodové návestidlo smer Prešov. Na miestnych vlečkových koľajách, ktoré patria majiteľovi vlečky sa nachádza koľajová križovatková výhybka, tzv. angličák. Na stanici sú dve stavadlá, ktoré dostali novú omietku podľa vzoru výpravnej budovy, stavadlo II, ktoré je na zhlaví smer Humenné je trvalo obsadené výhybkárom, no stavadlo I je obsadené len podľa potreby a vyhybkár má miestnosť v dopravnej kancelárii. V dopravnej kancelárií sa nachádza stanovisko výpravcu, ktorý tu má indikačný panel a kľúče od výhybiek.   

Indikačný panel výpravcu

 

Kľúče od výhybiek

  Nová železničná stanica Šarišské Lúky vznikla roku 1943, po vybudovaní trate Prešov - Strážske, výpravna budova tu bola pravdepodobne pôvodná, no bez WC a čakárne, ktoré sú v prístavbe. Na záver už len dodám, že je to už 115 rokov, čo chodia vlaky do Bardejova. Dúfam, že aj touto rekonštrukciou sa zvýši kultúra cestovania a počet ľudí cestujúcich vlakmi.

Fotografie zo železničnej stanice Šarišské Lúky si môžete pozrieť vo fotoalbume. Fotografie a text: © autor

 

Súvisiace články:
Viadukty v okolí Hanušoviec nad Topľou (09.02.2012)
Železničná zastávka Nižná Šebastová (09.04.2011)
Výlet za papagájom do Hanušoviec nad Topľou (20.02.2011)
Výlet v Kapušanoch pri Prešove (11.06.2008)
Život v žst. Šarišské Lúky (31.05.2008)
Trať 193: Prešov - Vranov nad Topľou - Strážské - Humenné (27.09.2007)


Home