eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������BB
Z archvu: Odklonov povodov vlaky 2006
Peter, 14.02.2009 (28124 pretan)

   Jar v roku 2006 bola mokrá, dos pršalo a hladiny riek sa dvíhali. Tak sa stalo, e hrádza v Dolnom Rakúsku na rieke Morava nevydrala, 3. apríla 2006 sa pretrhla a voda zaliala obec Dürnkrut a jej okolie, vrátane elezninej trate z Viedne do Hohenau a Beclavi. elezniné spojenie medzi Rakúskom a eskom bolo na tejto trati prerušené. Pripomeme si touto reportáou túto udalos.

 Niektoré vnútroštátne vlaky boli nahradené autobusmi, niektoré vlaky idúce z Prahy konili v Hohenau a niektoré boli odklonené cez Devínsku Novú Ves. Predpokladalo sa, e táto situácia potrvá asi týde. Situáciu v elezninej doprave najlepšie dokumentujú informácie, ktoré zverejovali eské dráhy.
  
Perušení provozu na trati Wien – Beclav 3.4.2006 - 10:35 -
Podle informací ÖBB (teletex ORF a 3Sat) je v dsledku povodní zastaven provoz na trati Wien – Beclav mezi stanicemi Angern a Dürnkrut. Jedná se o stejný úsek jako v roce 1997. Tehdy byly vedeny odklonem z Hohenau do Mistelbachu vlaky Chopin a Vindobona, ostatní vlaky byly ukoneny v Hohenau a cestující z/do Vídn byli pepravováni autobusy. Aktuální informace z Rakouska uvádí, e je zatopeno nádraí Dürnkrut. Je vzdáleno cca 500 metr od eky.
 
Doplnní 11.50
EC 104, EC 71, EC 103, EC 102 vedeny odklonem pes Marchegg,
EC 75 ukonen v Hohenau, EC 70 výchozí z Hohenau; Hohenau – Wien = NAD
 
Doplnní 14.20 – informace D
Mimoádná opatení na tratích v Rakousku, 03.04.2006
Na rakouských eleznicích (ÖBB) byl dne 3.dubna 2006 (v cca 06:15 hod.) z dvodu zatopení trat zastaven provoz na trati . 930 (Beclav – Wien) mezi stanicemi Angern a Dürnkrut. Perušení provozu bude dle pedbných zpráv trvat asi 1 týden, tedy do 10.dubna 2006 (bude upesnno). Z tohoto dvodu jsou zavedena tato mimoádná opatení v osobní doprav:
 
Opatení pro den 3.dubna 2006:

Vlaky EC 74 (Wien Südbhf. – Praha hl.n.); EC 102 (Wien Südbhf. – Warszawa Wschonia); EC 104 (Wien Südbhf. – Warszawa Wschonia); EC 172 (Wien Südbhf. – Praha – Hamburg-Altona); a R 202 (Wien Südbhf. – Warsawa Wschodnia) jedou v úseku Wien – Beclav mimoádn odklonem pes Marchegg a Devínskou Novou Ves.
Vlaky EC 77 (Praha - Beclav – Wien Südbhf.); EC 103 (Warszawa Wschodnia – Wien Südbhf.); EC 105 (Warszawa Wschodnia – Wien Südbhf.); EC 173 (Wien Südbhf. – Hamburg-Altona) jedou v úseku Beclav – Wien Südbhf. mimoádn odklonem pes Devínskou Novou Ves a Marchegg.
Vlak EC 75 (Praha-Holešovice – Wien Südbhf.) jede mimoádn v úseku Praha-Holešovice – Hohenau, v úseku Hohenau – Wien Südbhf. budou cestující pepraveni náhradní autobusovou dopravou.
Vlak EC 70 (Wien Südbhf. – Praha-Holešovice) bude v úseku Wien Südbhf. – Hohenau nahrazen náhraní autobusovou dopravou, vlak jede pouze v úseku Hohenau – Praha-Holešovice.
Zpodní vlak v úseku za odklonovým úsekem (pop. za úsekem s náhradní autobusovou dopravou) bude piblin 60 - 90 minut. Jízdenky vydané pro pvodní trat platí i pi jízd odklonem.
 
Opatení od 4.dubna 2006 do odvolání (cca 1 týden)

Vlaky EC 70 (Wien Südbhf. – Praha-Holešovice); EC 76 (Wien Südbhf. – Beclav - Praha hl.n. ) ; EC 104 (Wien Südbhf. – Warszawa Wschonia); EC 172 (Wien Südbhf. – Praha – Hamburg-Altona); EC 102 (Wien Südbhf. – Warszawa Wschonia); EC 74 (Wien Südbhf. – Praha hl.n.) a R 202 (Wien Südbhf. – Warszawa Wschodnia) jedou v úseku Wien – Beclav mimoádn odklonem pes Marchegg a Devínskou Novou Ves.
Vlaky EC 71 (Praha hl.n. – Wien Südbhf.); EC 75 (Praha-Holešovice – Wien Südbhf.); EC 103 (Warszawa Wschodnia – Wien Südbhf.); EC 173 (Wien Südbhf. – Hamburg-Altona); EC 105 (Warszawa Wschodnia – Wien Südbhf.); EC 77 ( Praha / Beclav – Wien Südbhf.); R 203 (Warszawa Wschodnia – Wien Südbhf.) jedou v úseku Beclav – Wien Südbhf. mimoádn odklonem pes Devínskou Novou Ves a Marchegg.
Zpodní vlak v úseku za odklonovým úsekem bude piblin 60 minut. Jízdenky vydané pro pvodní trat platí i pi jízd odklonem.
Regionální vlaky na ÖBB jsou v úseku Drösing (Dürnkrut) a Gänsendorf nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
 
Mimoriadna situácia si vyiadala presmerovanie všetkých 14 diakových vlakových spojov cez Marchegg do Bratislavy. Ale nie všetky vlaky z Prahy a Varšavy odklonené cez Devínsku Novú Ves pokraovali do Viedne. Niektoré konili a vychádzali z Devínskej Novej Vsi. Táto situácia nakoniec trvala celý mesiac. A zaiatkom mája sa vlaky vrátili na pôvodnú tra.
 
Ke sa na internete objavili prvé informácie o odklonení vlakov, zašiel som pred stanicu Devínska Nová Ves a akal. Prvým odkloneným vlakom bola Polonia, ktorú so znaným meškaním priviezla 263.003, a do Rakúska meliak 771.001. Potom som do Devínskej Novej Vsi ešte pár krát zašiel, aby som netradinú situáciu zaznamenal.
 
3.4.2006
 
EC 103 Polonia Warszawa - Wien: ZSSK 263.003
EC 103 Polonia - ZSSK 263.003
 
EC 103 Polonia Warszawa - Wien: ZSCS 771.001
EC 103 Polonia - ZSCS 771.001
 
EC 102 Polonia Wien - Warszawa: ZSCS 771.001
EC 102 Polonia - ZSCS 771.001
 
EC 102 Polonia Wien - Warzawa: ZSSK 263.003
EC 102 Polonia - ZSSK 263.003
 
ZSCS 770.520
ZSCS 770.520
 
4.4.2006
 
EC 75 Smetana Praha - Wien: D 362.168
EC 75 Smetana Praha - Wien: D 362.168
 
EC 75 Smetana Praha - Wien: OBB 2016.009 (vavo)
EC 75 Smetana Praha - Wien: OBB 2016.009
 
EC 75 Smetana Praha - Wien: OBB 2016.009 (vlak nakoniec do Viedne neodišiel)
EC 75 Smetana Praha - Wien: OBB 2016.009
 
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 362.168
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 362.168
 
7.4.2006
 
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 362.165
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 362.165
 
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 362.165
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 362.165
 
8.4.2006
 
ZSSK 350.011 aká na príchod EC 172 z Viedne
ZSSK 350.011
 
EC 172 Vindobona Wien - Berlin: OBB 2016.010
EC 172 Vindobona Wien - Berlin: OBB 2016.010
 
Rv OBB 2016.010 pri návrate na OBB
Rv OBB 2016.010
 
EC 103 Polonia Warszawa - Wien: D 242.273
EC 103 Polonia Warszawa - Wien: D 242.273
 
EC 74 Smetana Praha - Wien: D 362.168
EC 74 Smetana Praha - Wien: D 362.168
 
EC 102 Polonia Wien - Warszawa: D 242.273
EC 102 Polonia Wien - Warszawa: D 242.273
 
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 363.168
EC 74 Smetana Wien - Praha: D 363.168
 
EC 173 Vindobona Berlin - Wien: ZSSK 350.013
EC 173 Vindobona Berlin - Wien: ZSSK 350.013
 
Rv OBB 2016.010 ide pre EC 173
Rv OBB 2016.010
 
9.4.2006
 
EC 172 Vindobona Wien - Berlin: OBB 2016.016
EC 172 Vindobona Wien - Berlin: OBB 2016.016
 
EC 75 Smetana Praha - Wien: D 362.165
EC 75 Smetana Praha - Wien: D 362.165
 
EC 173 Vindobona Berlin - Wien: ZSSK 350.002
EC 173 Vindobona Berlin - Wien: ZSSK 350.002
 
EC 105 Sobieski Warszawa - Wien: D 363.171
EC 105 Sobieski Warszawa - Wien
 
10.5.2006
 
EC 173 Vindobona Berlin - Wien: ZSSK 350.017
EC 173 Vindobona Berlin - Wien: ZSSK 350.017
 
EC 105 Sobieski Warszawa - Wien: D 362.119
EC 105 Sobieski Warszawa - Wien: D 362.119
 
D 362.119 - Devínska Nová Ves
D 362.119 - Devínska Nová Ves
 

Foto: © autor

Svisiace lnky:
Z Archvu: Ke okuliarniky do Viedne chodili (17.08.2010)
Zastvka Bratislava-elezn studienka a erven most (22.04.2010)
eleznin stanica BratislavaLama (17.03.2010)
160 rokov elezninej trate z Gnserndorfu do Bratislavy (20.08.2008)
Druh Bratislavsk (Lamask) tunel op v prevdzke (21.04.2008)
Oprava druhho Bratislavskho tunela finiuje (11.12.2007)
Tra 100: Bratislava hl.st. - Devnska Nov Ves - Marchegg BB - Viede BB (27.09.2007)


Home