eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Modelov������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������eleznica
Preov Model Show 2009
Noris, 07.03.2009 (8305 pretan)

V sobotu 7. marca sa v Prešove konala akcia s názvom Prešov Model Show 2009, akcia sa konala v miestnej športovej hale. Okrem iného tu bolo poskladané aj modulové koajisko, na ktoré som sa prišiel osobne pozrie. V nasledujúcej fotoreportái vám priblíim dianie okolo koajiska.

V sobotu 7. marca sa konala jediná akcia tohto druhu v Prešovskom okrese s názvom Prešov Model Show 2009, boli na nej prítomní modelári z celého kraja vrátane modulárov z Košíc, na ktorých elezniné modulové koajisko som sa prišiel blišie pozrie. Okrem koajiska boli na akcií prítomní aj lodní a leteckí modelári vrátane výstavy autoveteránov, ktoré boli vystavené vo vstupných priestoroch haly. V samotnej hale sa uskutonilo tradiné "Lietanie elektrolietadiel".

 

Modulové koajisko
Modulové koajisko


Koajisko má 2. stanice a jedno depo pri koncovej sluke. Výhybky, ako aj návesti, ba dokonca aj priecestie, sú ovládané z panela. Samotné súpravy sú ovládané ovládami, priom kadý vlak ma svoj kód, a tento kód sa zadá do ovládaa. Dorozumievanie fungovalo cez vysielaky. Koajisko je na obidvoch stranách zakonené slukami na otáanie súprav.

 

Modulové koajisko
Modulové koajisko


Samotné modulové koajisko, vrátane vozov a rušov, je v mierke H0 (1:87), jeho dka je okolo 25 metrov. Koajisko má pribline 2 roky, je zloené z modulov t.j. poskladané z viacerých astí, priom kadý modul buduje len klubu individuálne. Poas akcie boli vystavené len nákladne vozne a rušne, priom organizátori chcú necha prekvapenie na budúci rok, výnimkou bol parný ruše so sadou osobných vozov.

 

Sergej 781.462-7 a Parný ruše 447.0500
Stretnutie Sergeja 781.462-7 a Parného ruša 447.0500


Na záver bolo vyhodnotenie súae v rôznych kategóriach od najmenších lietadiel cez papierové modely, a po bojovú techniku (podrobejšie propozície su uvedené tu).

 

Odovzdávanie ceny jednému z výhercov
Odovzdávanie ceny jednému z výhercov


Na záver dodám, e organizátorom akcia vyšla, a teším sa na další roník.

Fotografie z tejto akcie si môete pozrie vo fotoalbume.

Fotografie a text: © autor


Home