eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������ky
Oslavy 100. vroia iernohronskej eleznice
Peter, 05.05.2009 (13723 pretan)

   V piatok 1. mája 2009 sa uskutonilo slávnostné otvorenie sezóny iernohronskej eleznice (H). V tomto roku sa oslavy niesli v znamení 100. výroia H. Súasou osláv bolo aj tradiné otvorenie Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Okrem samotných jázd parných a motorových vlakov prebiehal poas víkendu sprievodný a kultúrny program. Ja som v piatok zašiel do Chvatimechu, Hronca a ierneho Balogu, aby som slávnostnú atmosféru zaznamenal objektívom.   (DOPLNENÉ KRÁTKE VIDEO)

V rámci otvorenia sezóny u tradine chodí parný vlak zo Zvolena do Hronca. Na ele tohto vlaku bol v piatok parný ruše 422.0108 Malý býek. ia, parný vlak mal asi polhodinové meškanie, take celý program sa trochu posunul, ale slávnostnú atmosféru to nijako nenarušilo. Pri príleitosti osláv storonice H na vlakoch okrem motorových rušov premávali aj dva úzkorozchodné parné rušne U 34.9001 a U 45.903.  Priblíme si slávnostnú atmosféru nasledujúcou fotoreportáou.
 
U 34.901 - Chvatimech
100 rokov H
 
U 34.901 a TU 45.001 - Chvatimech
100 rokov H
 
U 34.901 - pri sútoku Hronov
100 rokov H
 
422.0108 - Chvatimech - mimoriadny parný vlak zo Zvolena do Hronca
100 rokov H
 
Malý býek v objatí malých parných rušov - Hronec
100 rokov H
 
Malý a ešte menší parný ruše - Hronec
100 rokov H
 
Jeden aj kus HP - ierny Balog
100 rokov H
 
Ostro sledované vlaky...
100 rokov H
 
M 21.004 - ierny Balog
100 rokov H
 
U 34.901 - ierny Balog
100 rokov H
 
U 45.903 - ierny Balog
100 rokov H
 
U 34.901 - ierny Balog - na vlaku do Vydrova
100 rokov H
 
U 45.903 - ierny Balog - po erpaní vody z ierneho Hrona naspä k súprave
100 rokov H
 
 
Krátke amatérske video z osláv 100 rokov H
(otvára nové okno)
Video 100 rokov H
 
Fotografie z osláv 100 rokov iernohronskej eleznice si môete pozrie vo fotoalbume.
 
© Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Report z otvorenia 23. sezny na H 2014 (05.05.2014)
iernohronsk eleznica zahjila 21. seznu (10.05.2012)
Z histrie iernohronskej eleznice (19.03.2009)
Slvnostn otvorenie sezny iernohronskej eleznice a Lesnckeho skanzenu 2008 (01.05.2008)
Otvorenie sezny na iernohronskej eleznici (30.04.2008)


Home