Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 120-129
Storočnica Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ)
admin, 24.06.2009 (8929 prečítané)

   BRATISLAVA 22. júna 2009 (ZSSK) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v spolupráci s obcou Trenčianska Teplá a mestom Trenčianske Teplice  pozýva všetkých priateľov a nadšencov železníc na oslavy 100. výročia začiatku prevádzky na úzkorozchodnej Trenčianskej elektrickej železnici (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc. Oslavy budú v sobotu 27. a v nedeľu 28 júna 2009 a tiež v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla 2009 v areáli železničnej stanice Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice.

ZSSK pri tejto príležitosti vypraví po všetky dni konania osláv mimoriadne vlaky TREŽ. Po všetky 4 dni budú z jednotlivých železničných staníc odchádzať v dvojhodinovom intervale. Súpravy budú zložené z elektrického vozňa a letného (otvoreného) vozňa.
 
Cestovný poriadok mimoriadnych vlakov
Odchod: Trenčianska Teplá   
Odchod: Trenčianske Teplice
08.00 hod.
09.00 hod.
10.00 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.

Cestovné lístky do mimoriadnych vlakov TREŽ si cestujúci môžu kúpiť v osobnej pokladnici. Do letného vozňa je potrebné mať miestenku, pretože počet cestujúcich je obmedzený kapacitou vozňa. Miestenku dostanú cestujúci od sprievodcu bezplatne priamo pri nastupovaní do letného vozňa.
 
Električka 411.901-2

Pravidelné odchody vlakov TREŽ budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou podľa platného grafikonu vlakovej dopravy.
 
Program osláv a sprievodné podujatia
 
  • Jazdy elektrického a letného vozňa Trenčianská Teplá - Trenčianské Teplice a späť
  • Výstava modelového koľajiska nadšencov z Komárna
  • Prezentácia modernej motorovej trakcie
  • Výstava motorových drezín rozchodu 760 mm
  • Predaj železničných suvenírov a pohľadníc
  • Výstava 100 rokov TREŽ v hasičskej zbrojnici v obci Trenčianska Teplá
  • Vystúpenie folklórneho súboru „Teplanka“
  • Slávnostné odhalenie pamätnej tabule v železničnej stanici Trenčianska Teplá 28. júna 2009
  • Slávnostné odhalenie pamätnej tabule v železničnej stanici Trenčianske Teplice 5. júla 2009 
Podrobné informácie sa dozviete na telefónnom čísle 0905 738 687 (Ing. Milan KLUBAL), alebo  na internetovej stránke Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti dopravy. Otázky môžete zasielať aj na milan.klubal@seznam.cz 
 
Električka 411.901-2
 
História elektrickej železnice Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice
 
Prevádzka na trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice sa začala v roku 1909. Spojila kúpeľné mesto s hlavnou železničnou traťou zo Žiliny do Bratislavy a stala sa medzníkom  vo vývoji, výstavbe a spoločenskom význame Trenčianskych Teplíc.
 
Prvé plány a rozhodnutia o výstavbe železnice do Trenčianskych Teplíc začali vznikať už v roku 1883. Zo železničnej stanice v Trenčianskej Teplej, ktorá vtedy niesla maďarský názov Hölak-Trencsénteplicz (Teplá - Trenčianske Teplice) sa stal dôležitý železničný uzol. Diaľková doprava hostí do Trenčianskej Teplej bola zaistená, zostávalo zabezpečiť kvalitnú prepravu ďalej – do kúpeľov. Kúpeľná správa hľadala možnosť voziť cestujúcich priamo až do areálu kúpeľov - železnicou. Prvý návrh na stavbu železnice do Trenčianskych Teplíc je z roku 1886. Tento návrh však neprešiel.

V r.1907 trenčiansky podnikateľ Ödön Bleuer podal ďalší návrh na stavbu úzkorozchodnej elektrickej železničnej trate, s využitím elektrárne v Trenčianskej Teplej a v tom istom roku aj získal od ministerstva obchodu koncesiu na stavbu. Nasledovalo založenie akciovej spoločnosti Hölak-Trencséntépliczi helyi érdekű villamos vasut r.t.(Teplá -Trenčianskoteplická miestna vicinálna elektrická železnica a. s.) so sídlom v Trenčíne.
 
Dátum začiatku prevádzky je v prameňoch uvádzaný rozdielne. Akciová spoločnosť uvádza dátum začiatku 27.6.1909, v zdrojoch z ministerstva obchodu je dátum 27.7.1909.

Železnica mala už v tom čase charakter predmestskej električky, čomu zodpovedala trať ulicami a pozdĺž cestných komunikácií s ostrými oblúkmi. Jej dĺžka bola 5,538 km, najmenší polomer oblúka 40 m a najväčšie stúpanie 15 ‰. Po vzniku Československej republiky postupne dochádzalo ku zmenám, na miesto Maďarských štátnych dráh MÁV nastúpili Československé štátne dráhy ČSD a prevzali prevádzku na elektrickej železnici.

Zvlášť veľký prepravný výkon železnica podala pri zjazde československých legionárov v Trenčianskych Tepliciach v r. 1926. Počas jedného dňa sa tu odviezlo až 5000 cestujúcich. ČSD postupne získali rozhodujúci podiel na trenčiansko-teplickej železnici (stále bola v súkromných rukách) a začali prípravu na jej plné začlenenie do ČSD.

V roku 1939 rozdelením Československa vznikli samostatné Slovenské železnice (SŽ) a prevzali prevádzku na úzkokoľajnej železnici. Zároveň sa začala rekonštrukcia zariadenia meniarne a v r.1941 bola skolaudovaná nová železničná stanica.
 
Po skončení vojny ministerstvo dopravy naviazalo na snahu modernizovať túto železnicu, začali sa budovať zvýšené nástupištia v železničných staniciach a zastávkach na trati.
Niekoľkokrát odložená výroba nových električiek sa začala na začiatku päťdesiatych rokov. Boli dodané celkom 3 elektrické vozne a 1 prívesný vozeň.

V roku 1966 vznikla nová zastávka Trenčianske Teplice sídlisko a trať bola dôkladne opravená. No už z roku 1971 pochádza posudok, podľa ktorého bola železnica hodnotená ako neefektívna a ČSD sa jej chceli zbaviť. Z tej doby pochádza aj prvá úvaha o prestavbe na rozchod 1000 mm, spoločný s Tatranskými elektrickými železnicami.

Záujem cestujúcich o prepravu po železnici neutíchal, hoci návštevníci kúpeľov i domáci obyvatelia stále viac využívali cestnú dopravu. Aj tento fakt prispel k tomu, že 7. marca 2000 sa prevádza zastavila. Neznamenalo to však koniec TREŽ–ky. Napokon sa našli prostriedky na zvýšenie bezpečnosti prevádzky a opravu trate a Trenčianska elektrická železnica až do dnešných dní vozí spokojných cestujúcich.

Od roku 2004 kontrolu a výdaj cestovných lístkov v električke zabezpečuje rušňovodič. V polovici roku 2006 sa opäť rozhodovalo o zastavení prevádzky železnice, opäť pre zlý technický stav trate. Neoficiálne bol stanovený termín 1.10.2006. Proti zastaveniu prevádzky  sa však postavili zástupcovia  odbornej verejnosti, magistrát Trenčianskych Teplíc a tiež železniční nadšenci.
 
Električka 411.903-8 

Info: ZSSK

Súvisiace články:
100 rokov trate z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc (06.07.2009)
Trať 122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice (TREŽ) (27.09.2007)


Home