Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Infra������������trukt������������ra
Zo železničných staníc multifunkčné centrá
Peter, 11.08.2009 (12615 prečítané)

     Železnice Slovenskej republiky minulý týždeň odštartovali projekt „Moderná stanica“. Cieľom projektu je revitalizácia železničných objektov vo vybraných železničných staniciach. Obnova by mala prebiehať v spolupráci so súkromnými podnikateľskými subjektmi. ŽSR vybrali viaceré stanice, ktoré svojou polohou a počtom cestujúcich môžu byť zaujímavé pre investorov. Zo staníc by sa mali stať moderné multifunkčné centrá. ŽSR zahájili výberové konanie partnerov pre obnovu prvých štyroch železničných staníc: Bratislava-Nové Mesto, Trenčín, Žilina a Prievidza.

Cieľom projektu „Moderná stanica“ je zvýšiť kultúru cestovania a bezpečnosť cestujúcej verejnosti v železničných staniciach a dosiahnuť v oblasti poskytovaných služieb štandard, ktorý je v iných vyspelých krajinách Európy. Pri príprave projektu ŽSR intenzívne rokovali aj s miestnou samosprávou, aby obnovené železničné stanice boli prínosom aj pre obyvateľov miest.
 
Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto
 
Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto vznikla v rámci prestavby bratislavského železničného uzla. Výstavba stanice bola dokončená v roku 1964. Bratislava je najdôležitejší a najväčší železničný uzol na Slovensku, ktorý leží na križovatke IV. (Drážďany – Praha – Bratislava – Budapešť – Arad) a V. koridoru (Benátky – Ľublana – Budapešť – Bratislava – Užhorod). Kapacitne bola stanica postavená na priemernú frekvenciu 13608 cestujúcich za 24 hodín. Pre cestujúcich sú k dispozícii 3 nástupišťa s 5 hranami. Od nástupíšť vedie jeden spoločný 6 m široký podchod do vybavovacej haly s vysokým stropom. V budúcnosti sa uvažuje s výstavbou novej trate na bratislavské letisko. Do stanice sú zaústené trate 120 zo Žiliny a 130 zo Štúrova, stanica leží na trati 132 Bratislava hl.st. – Rusovce – Rajka MÁV a je odbočnou pre trať 131 do Komárna. Stanica je situovaná rovnobežne s Tomášikovou ulicou. Spojenie do centra mesta a priľahlých častí je MHD, zastávku tu majú viaceré autobusové linky a konečnú zastávku tu majú električky.
 
 
Žst. Bratislava-Nové Mesto
Žst. Bratislava Nové Mesto Žst. Bratislava Nové Mesto
 
Žst. Bratislava Nové Mesto  Žst. Bratislava Nové Mesto
 
Železničná stanica Trenčín
 
Železničná stanica Trenčín leží na hlavnej trati 120 Bratislava – Žilina, ktorá je súčasťou V. koridoru. Zo stanice vychádza lokálna trať 143 do Chynorian. Výpravná budova pochádza z roku 1943. Pred výpravnou budovou, v predstaničnom priestore, sa nachádza autobusová stanica diaľkovej, prímestskej a mestskej dopravy.
 
Žst. Trenčín
Žst. Trenčín Žst. Trenčín
 
Žst. Trenčín Žst. Trenčín
 
Železničná stanica Žilina
 
Železničná stanica Žilina je dôležitý železničný uzol. Leží na hlavnej trati Bratislavy do Košíc (120+180), ktorá je súčasťou V. koridoru. Zo stanice vychádza trať 127 do Čadce, ktorá je súčasťou VI. koridoru (Žilina – Katovice – Varšava – Gdaňsk), a lokálna trať 126 do Rajca. Zo stanice Žilina sú denne vypravované medzinárodné vlaky do Českej republiky (Bohumín, Praha) a Poľska. V blízkosti železničnej stanice sa nachádza zastávka MHD a autobusová stanica diaľkovej a prímestskej dopravy.
 
Žst. Žilina
Žst. Žilina Žst. Žilina
 
Žst. Žilina Žst. Žilina
 
Železničná stanica Prievidza
 
Železničná stanica Prievidza patrí medzi menšie stanice, ktorá leží na nadregionálnej trati 140 z Nových Zámkov. Zo stanice vychádza lokálna trať 144 do Nitrianskeho Pravna a lokálna trať 145 do Hornej Štubne, ktorá leží na trati Zvolen – Vrútky.
 
Žst. Prievidza
Žst. Prievidza  Žst. Prievidza
 
Žst. Prievidza  Žst. Prievidza
 
Investori by v rámci projektu „Moderná stanica“ mali investovať do obnovy a modernizácie staníc, čím by od ŽSR ako protihodnotu za preinvestované prostriedky získali právo dlhodobého užívania komerčných priestorov. Výsledky záujmu investorov by mali byť známe do konca tohto roku. V prípade záujmu investorov, by tento postup mohol byť uplatnený pri obnove ďalších staníc ŽSR.
 
Info: ŽSR a verejné zdroje
 
Foto: autor

 


Home