eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR od pondelka s NAD
admin, 30.08.2009 (6360 pretan)

     Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 31.8.2009 do 6.9.2009

 Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.

 V 36. týdni od pondelka 31. augusta do nedele 6. septembra 2009 budú tieto výluky s NAD.
  

 
Tra
Tra - úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
135
Nové Zámky – Komárno – Komárom MÁV
 
Hurbanovo - Komárno
v stredu (2.9.) 
od 7.15 do 11.40 hod.
145
Horná Štuba - Prievidza
 
Horná Štuba – Sklené pri Handlovej 1)
nepretritá výluka
od štvrtka 3.9. do štvrtku 15.10.
 
 
 
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
 
Fiakovo – Luenec 2)
vo štvrtok (3.9.) 
od 8.35 do 11.25 hod. a
od 11.40 do 13.20 hod.
170
Zvolen – Vrútky
 
Zvolen – Vlkanová 3)
v pondelok (31.8.)
od 0.00 do 14.00. hod.
172
Banská Bystrica – ervená Skala
 
Banská Bystrica/Medzibrod – Dubová 4)
v sobotu (5.9.) 
od 7.10 do 18.00 hod.
 
 
v nedeu (6.9.) 
od 7.10 do 13.40 hod.
188
Košice – Plave – ir – Muszyna PKP
 
Drienovská Nová Ves - Prešov
vo štvrtok (3.9.) 
od 8.40 do 13.30 hod.
 
Prešov - Veký Šariš
v pondelok (31.8.)
od 8.00 do 18.00 hod.
190
Košice – Michaany – ierna nad Tisou – op UZ; Kalša – Trebišov; Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely MÁV
 
Kalša - Trebišov 5)
vo štvrtok (3.9.)
od 8.30-14.30 hod.
Zdroj: SR ZSSK
BEZ ZÁRUKY – SLEDUJTE AKTUÁLNE INFORMÁCIE!
 
alšie informácie o výlukách:
 
Výluka na trati 127 ilina – adca
 
Poas výluky na trati 154 nahradia vlaky do Banskej Štiavnice autobusy
 
Poznámky:
 
1)
Nepretritá výluka od 3.9.2009 8.05 hod.
 
Poas výluky budú všetky vlaky nahradené NAD na úseku Horná Štuba – Sklené pri Handlovej – Horná Štuba. Predpokladané ukonenie výluky da 15.10.2009 o 16.00 hod.
2)
Vlak R 932 Domica bez prestupu na NAD.
3)
Vlaky Os 7302 (Zvolen odchod 10.33 hod.) a R 832 Urpín (Banská Bystrica odchod 11.48 hod.) budú nahradené NAD na úseku Zvolen – Banská Bystrica – Zvolen.
4)
Vlak R 811 Horehronec bude nahradený NAD na úseku Banská Bystrica - Dubová.
5)
Poas výluky budú vlaky:
 
8906 (Humenné odchod 09.54 hod.; Trebišov 10.59 hod.; Košice príchod 11.45 hod.),
8907 (Košice odchod 10.50 hod.; Trebišov 11.38 hod.; Humenné príchod 12.49 hod.),
8908 (Humenné odchod 11.44 hod.; Trebišov 12.50 hod.; Košice príchod 13.41 hod.), 
 
vedené odklonom cez Michaany. Predpokladané meškanie týchto vlakov pre odklonenú dopravu je cca 30 minút.
    
Poas výluky nie je zastávka eovce obsluhovaná z technologických dôvodov!
 
 
ST Horná Štuba –  Sklené pri Handlovej:


Pre výstavbu nového elezniného mosta v km 1,903 medzi elezninými stanicami Horná Štuba – Sklené pri Handlovej, bude od 3. septembra od 8:05 hod. vylúená traová koaj. Práce potrvajú 43 dní s plánovaným ukonením 15. októbra 2009 o 16:00 hod. Výstavbu nového elezniného mosta  vykoná Skanska BS a. s. Prievidza, poda schválených a odsúhlasených technologických postupov prác.

 Opatrenia v osobnej doprave:

Poas nepretritej výluky na trati Horná Štuba – Sklené pri Handlovej budú všetky osobné vlaky odrieknuté a nahradené  náhradnou autobusovou dopravou. Náhradnú autobusovú dopravu cestujúcich a cestovných batoín zabezpeí elezniná spolonos Slovensko, a. s. Autobusy NAD budú pristavené pred výpravnou  budovou v ST Horná Štuba a Sklené pri Handlovej.


Home