eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������
Parn rue Albatros 498.104 trikrt v akcii: skobn jazda, vstava a Mikul
admin, 01.12.2009 (12507 pretan)

Vaka sponzorom ZSSK Cargo, SR, ZSSK Slovensko, OS Vrútky a alším a vaka usilovnej práci lenov Albatros klubu pri RD Bratislava znovu oil jeden z najkrajších rušov na Slovensku. Parný ruše 498.104 prešiel rozsiahlou opravou a dnes bol prvý krát skúšobne zakúrený. 17. novembra t.r. sa uskutoní skúšobná jazda z Bratislavy do Nových Zámkov. (Dnes zaína výstava v Bratislave na hlavnej stanici!).

Albatros klub pri RD Bratislava usporiada pri príleitosti znovu oivenia tohto parného ruša výstavu, ktorá sa uskutoní v doch od 1. do 5. decembra t.r. pri 6. nástupišti na bratislavskej hlavnej stanici. Okrem parného ruša 498.104 tu budú vystavené vozne s modelovými koajiskami a reštauraný voze.
 
Parný ruše 498.104 Albatros - Mikuláš 2004
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
 
A nakoniec to najlepšie, da 6. decembra t.r. Albatros klub pri RD Bratislava usporiada Mikulášsku jazdu. Vlak bude aha parný ruše 498.104 Albatros na trase
 
Bratislava hl.st. – Kúty - Trnava – Bratislava hl.st.
 
Parný ruše 498.104 Albatros
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Poas jazdy bude v kadom vozni prebieha losovanie tomboly. V špeciálne zaradenom vozni prebehne poas jazdy krst kniky „Farebné rozprávky“ od Maje Míkovej. Na peróne v st. Trnava bude prebieha súa v jedení koláov. Mikuláš s ertom budú poas jazdy rozdáva okrem dobrej nálady a záitkov aj balíky so sladkosami a rôzne odmeny.
 
Stanica
Príchod
Odchod
Bratislava hl.st.
 
9.15
Devínska Nová Ves
9.29
9.31
Zohor
9.43
9.45
Malacky
9.58
10.00
Kúty
10.23
10.40
Senica
11.11
11.13
Jablonica
11.27
11.29
Boleráz
11.57
11.59
Trnava
12.20
13.40
Šenkvice
13.58
14.00
Pezinok
14.08
14.10
Bratislava hl.st.
14.30
 
 
Miestenky je moné si objedna e-mailom, zakúpi osobne vo Valíku na Podkolibskej 1 od 30.11. do 5.12.2009 v ase od 10.00 do 19.00 hod., alebo na výstave v st. Bratislava hl. pri 6. nástupišti od 1. do 5.12.2009 v reštauranom vozni. Cena miestenky s programom je 12 € na osobu.
 
st. Sere - Mikuláš 2002
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros - Rendez
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Info: Albatros klub pri RD Bratislava 

Vivat Albatros!


Home