eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������
Mikul vo vlaku
admin, 21.11.2009 (5440 pretan)

Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci so eleznicami slovenskej republiky Vás pozývajú 5. decembra 2009 o 10:00 na tradinú mikulášsku jazdu historickým vlakom ahaným parným rušom 331.037 po Bratislave. Na poiarnom vlaku bude motorový ruše T 679.019. Jazda sa uskutoní na trase Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl.st. – Bratislava Lama – Bratislava Petralka – Bratislava Nové Mesto.

Súprava bude tvorená historickými dvojnápravovými vozami, vo vlaku bude zaradený aj bufetový voze s jednoduchým oberstvením. Vo vlaku sa o dobrú zábavu bude stara Mikuláš, anjel a ert.
 
Tento rok je to posledná jazda organizovaná Klubom priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ pre širokú verejnos. Touto cestou by sme sa radi poakovali všetkým, ktorí s nami a so eleznicou strávili v roku 2009 tých pár dní, dúfame, e príjemných.
 
Cena lístka je 9,00€ pre dospelú osobu a 5,00€ pre diea od 2 do 15 rokov.
Predaj lístkov priamo pri vlaku alebo v predpredaji.
 
Predpredaj lístkov:
 
JR Line – Modelár; Špitálska 53, 811 08 Bratislava

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 10.00-13.00 h a 13.45-18.00 h
sobota 9.00-13.00 h
 
Kontakty 
 
e-mail: info.kphzd@gmail.com
 

Home