eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������
Mikulske jazdy na trati Koice Preov Koice
admin, 23.11.2009 (7302 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska Pri Košiciach pozýva malých aj vekých na netradinú mikulášsku jazdu starým motorákom M 131.1125 do Prešova. Zvláš detí zrejme poteší prítomnos Mikuláša a anjela. Vekých a neposlušných príde napomenú ert a z eskej republiky.

Okrem drobnej sladkosti máme pripravený aj veký batoh dobrej nálady a pre rodiov upozornenie, e ak budú ma deti vyistené imiky, môu si u nás do 3.12. objedna a vyplati aj mikulášsky balíek, ktorý potom Mikuláš odovzdá deom. Kto chce, môe balíek donies so sebou a poas jazdy ho Mikuláš odovzdá Vášmu zverencovi.

V našej Magduške bude príjemne teplo, tak sa nebojte ani tvrdých drevených lavíc. Nemali by sme sa ani vemi tlai, lebo jazdy sme pre Vás pripravili a dve. Jedna dopoludnia a druhá popoludní. Kto bude ma teda záujem, ráno sa môu napríklad Košiania odviez na Vianoné trhy do Prešova a Prešovania do Košíc. My ich popoludní odvezieme domov. Kto sa bude chcie vráti skôr, má monos pravidelnými vlakmi poda cestovného poriadku.
 
Akcia sa uskutoní 6. decembra 2009
 
Spiatoný lístok:                 Dospelí..................................... 5 €
                                               Deti od 6 do 15 rokov................. 2 €
                                               Deti do 6 rokov......................... zadarmo
Jednosmerný lístok:           Dospelí..................................... 3 €
                                               Deti od 6 do 15 rokov................. 2 €
                                               Deti do 6 rokov......................... zadarmo
 
Odchod z Košíc:
8.07 h
12.55 h
Príchod do Prešova:
8.52 h
14.05 h
Odchod z Prešova:
9.25 h
14.45 h
Príchod do Košíc:
10.30 h
16.01 h
 
Výaok z cestovného a dobrovoné príspevky budú pouité na opravu a záchranu historického parného ruša 434.2338.
 
Záujem o Mikulášske balíky je potrebné nahlási a vyplati najneskôr do 3. decembra 2009.
 
Informácie: KPKV   alebo   khkv@khkv.sk alebo 0905 412 322
 

Home