Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 24.02. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Miestna trať ŠAĽA – NEDED
admin, 02.01.2010 (17966 prečítané)

Dňa 17. októbra 2009 uplynulo 100 rokov od začiatku prevádzky na miestnej trati Šaľa – Neded. Pri tejto príležitosti sa konala putovná výstava, ktorú zorganizoval Okresný archív Šaľa spoločne s obcami ležiacimi na tejto trati. Nasledujúci článok je venovaný tejto trati a použité sú v ňom niektoré informácie získané pri návšteve putovnej výstavy.

 Myšlienka vybudovať miestnu železnicu spájajúcu Šaľu nad Váhom s okolitými obcami vznikla začiatkom 20. storočia. O povolenie na vybudovanie trate požiadal kráľovský radca, predstaviteľ Nitrianskej župy Kálmán Pongrácz. Bol v kontakte s Árminom Pallósom, projektantom a staviteľom z Budapešti. Ármin Pallós mal skúsenosti s výstavbou lokálnych železníc už v čase, keď ho Kálmán Pongrácz požiadal o spoluprácu. Lokálna trať sa mala vybudovať s úmyslom zapojiť tento región do celouhorského hospodárskeho diania. Výstavba železnice by umožnila prepravu zeleniny a poľnohospodárskych produktov, ale aj cukrovej repy, ktorá sa v okolí Šale pestuje vo veľkom.
 
Železničná stanica Šaľa je prípojnou pre trať 134
 Žst. Šaľa
 
 Ministerstvo obchodu v roku 1907 povolilo výstavbu súkromnej trate, ktorá okrem akciovej spoločnosti vzniknutej na výstavbu financovali obce Neded, Vlčany, Žihárec a neskôr Tešedíkovo. Pôvodný staviteľ Ármin Pallós sa počas výstavby dostal do finančných ťažkostí a preto celú realizáciu prevzala firma Gregerson a synovia z Budapešti, ktorá už mala skúsenosti v výstavbou železníc. Už v roku 1908 realizovala výstavbu uvedená firma, ktorá sa zároveň stala spolu akcionárom spoločnosti, pod menom ktorej sa celá stavba uskutočnila. Firma Gregerson a synovia nakoniec úspešne vybudovala trať, ktorú 16. októbra 1909 odovzdala na skúšobnú prevádzku Maďarským štátnym železniciam. Preprava na trati sa začala 17. októbra 1909 a po 20-dňovej skúšobnej lehote sa vykonali presné merania, ako aj finančné zúčtovanie. Dopravu na trati zabezpečovala už Maďarská kráľovská štátna železnica.  
 
 Dĺžka trate Šaľa – Neded je 19 km 
0
Šaľa
19
3
Diakovce
16
5
Tešedíkovo
14
9
Žihárec
10
11
Žihárec zastávka
8
17
Vlčany
2
19
Neded
0
 
Stanice na trati boli podľa dôležitosti začlenené do 4. a 3. kategórie. Stanica Neded patrila do najvyššej, 3. kategórie, z čoho vyplývalo, že disponovala poschodovou administratívnou budovou, osobitným depom pre vlakové súpravy a ubytovňou pre obsluhujúci personál. Budovy staníc boli vybudované podľa typizovaných projektov. S týmto typom budov sa môžeme stretnúť prakticky na tratiach celého Slovenska vybudovaných v tomto období.
 
Stavebný plán strážneho domu (reprofoto z výstavy)
Stavebný plán strážneho domu
 
Stavebný plán budovy 4. kategórie (reprofoto z výstavy)
Stavebný plán budovy 4. kategórie
 
Stavebný plán budovy 3. kategórie (reprofoto z výstavy)
Stavebný plán budovy 3. kategórie
 
Miestna trať Šaľa – Neded (číslo trate 134) sa začína v žel. stanici Šaľa, ktorá sa nachádza na trati 130 Bratislava – Štúrovo.
 
Železničná stanica Šaľa - poloha nástupišťa pre trať 134 do Nededu
Žst. Šaľa
 
Po križovaní cestného prejazdu trať do Nededu pravotočivým oblúkom začína smerovať na juh...
 
D I A K O V C E
 
Prvou stanicou sú Diakovce (pôvodný názov Deáki). Dominantou obce viditeľnou už z diaľky je románsky kostol z 13. storočia. Stanica sa nachádza na južnom konci obce.
 
Diakovce
Diakovce
 
Okrem výpravnej budovy (4. kategórie) sa do dnešnej doby zachoval aj strážny dom na šalianskom zhlaví.
Strážny dom
Diakovce
 
Stanica mala pôvodne 2 koľaje, druhá je v dnešnej dobe znesená. V plánoch z roku 1909 sa na stanici nachádzali sklady na obilie a kusový tovar, vydláždený priestor na nakladanie repy. Dnes tu ostala len nakladacia rampa. Budova stanice a strážneho domu vyzerajú byť obývané. Železničná trať pokračuje smerom ku Tešedíkovu v tesnej blízkosti cesty.
 
T E Š E D Í K O V O
 
Za Diakovcami nasleduje Tešedíkovo. Pôvodný názov obce je Pered. Stanica začína strážnym domom. Tento na rozdiel od Diakoviec je evidentne neobývaný a v dosť zlom stave. Na stanici sa okrem výpravnej budovy (4. kategória) a zvyškov nakladacej rampy nezachovalo nič.
 
Celkový pohľad na stanicu Tešedíkovo
Tešedíkovo
 
Výpravná budova - zadná časť výpravnej budovy je obývaná
Tešedíkovo
 
Zvyšky nakladacej rampy  
Tešedíkovo
 
Tešedíkovo - MV 810.625-4 na Os do Šale
MV 810.625-4 na Os do Šale
 
Ž I H Á R E C
 
Za Tešedíkovom nasleduje obec Žihárec. Pôvodný názov obce bol Zsigárd.
 
Žihárec - výpravná budova 
Žihárec
  
 Výpravna budova (4.kategória) je zo všetkých na trati najzachovalejšie, taktiež je jej zadná časť obývaná. 
 
Žihárec - výpravná budova
Žihárec
 
 Pôvodný nákres z roku 1909 udáva na južnom zhlaví stanice strážny dom. S najväčšou pravdepodobnosťou už neexistuje.
 
Žihárec - MV 810.625-4 na Os do Šale
MV 810.625-4 na Os do Šale
 
Ž I H Á R E C zást.
 
V Žihárci sa okrem stanice nachádza na južnom konci obce aj malá zastávka. Je to len jedna budova, podľa kategorizácie sa skôr jedná o strážny dom s prístavbou. V dnešnej dobe by mala byť obývaná.
 
Žihárec zastávka
Žihárec zastávka
 
Celkový pohľad na zastávku
Žihárec zastávka
 
Žihárec zastávka - MV 810.625-4 na Os do Šale
MV 810.625-4 na Os do Šale
 
V L Č A N Y
 
Stanica sa nachádza na okraji dediny. Pôvodný názov stanice bol Vágfarkasd (niekde aj Farkasd). Výpravná budova vo Vlčanoch spadá do 4. kategórie.
 
Vlčany - MV 810.625-4 do Šale
Stanica Vlčany
 
 Výpravná budova (4. kategórie)
Vlčany
 
Pohľad na staničnú budovu z ulice
Vlčany
 
Budova stanice patrí k zachovalejším na tejto trati, taktiež je obývaná ako aj strážny dom na severnej strane stanice (žihárecke zhlavie).  Na stanici sa nachádza aj torzo prečerpávacej stanice (asi PHM).
 
Prístrešok nad prečerpávacou stanicou
Vlčany
 
Nakladacia rampa 
Vlčany
 
Na konci stanice je cestné priecestie do miestneho poľnohospodárskeho družstva a smer juh do Nededu. Trať leží v Podunajskej rovine.
 
N E D E D
 
 Koncovou stanicou na trati je stanica Neded. Pôvodný názov bol Negyed.  Hneď na jej začiatku je strážny dom. Domček je obývaný a veľmi dobre zachovaný.
 
Neded – strážny dom
Neded
 
Stanica Neded ako koncová bola rozlohou najväčšia na trati. Koľajová váha vyzerá byť používaná ešte aj dnes.
 
Koľajová váha
Neded
 
Výpravná budova Neded je 3. kategórie, ale zo všetkých budov na trati je v najhoršom stave.
 
Neded - výpravná budova
Neded
 
Stanica v čase parnej prevádzky disponovala aj výhrevňou pre parné lokomotívy. Dnes túto budovu na stanici už nenájdeme. Z dôvodu zlého technického stavu bola koncom septembra 2009 zdemolovaná. Stanica disponovala aj skladom uhlia, ubytovňou pre personál a pod. Dodnes sa už prakticky nič nezachovalo... 
 
Chátrajúca výhrevňa
Neded
 
Prečerpávacia stanica
Neded
 
 Trať sa končí za bránou.
 
Koniec trate
Neded
 
MV 810.638-7 ako Os do Šale (fotené 17.4.2007)
Neded
 
MV 810.625-4 ako Os do Šale
Neded
 
Čangó – ľudový názov pre železničnú trať Šaľa – Neded. Názov dostala podľa toho, že súprava premávala na trati pomaly a len jedným smerom. Po zastavení osobnej prepravy vo februári 2003 bola táto o niekoľko mesiacov opäť obnovená. V súčasnosti na trati jazdia osobné vlaky len cez pracovné dni. Cesta na 19 km úseku trvá okolo 25 minút.
 
Informácie boli čerpané z výstavy 100 rokov trate Šaľa – Neded, ktorú zorganizoval Okresný archív Šaľa spoločne s obcami ležiacimi na tejto trati.
 
Text a fotografie: © Rastislav Ďurec

Home