Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 100-101
Železničná stanica Bratislava–Lamač
Peter, 17.03.2010 (36990 prečítané)

Železničná stanica Bratislava–Lamač leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati 100 (resp. 110) medzi stanicami Bratislava hl. st. a Devínska Nová Ves. Železničná trať z Gänserndorfu do Bratislavy bola do prevádzky uvedená 20. augusta 1848, takže dejiny železnice v Lamači sa začali písať už v roku 1848. V roku 1902 bola do prevádzky uvedená aj druhá koľaj medzi Bratislavou a Devínskou Novou Vsou. O 65 rokov neskôr bola trať Bratislava – Kúty elektrifikovaná TNS 25 kV, 50 Hz a prvý elektrický vlak do Bratislavy prišiel 10. novembra 1967.

Železničná stanica v Lamači je najmenšia bratislavská stanica, má štyri priebežné dopravné koľaje, ktoré umožňujú v prípade potreby križovanie vlakov, alebo predbiehanie osobných vlakov rýchlikmi, resp. predbiehanie nákladných vlakov.
 
Osobný vlak do Kútov zastavil na koľaji č. 2
Stanica Bratislava-Lamač
 
Výpravná budova je umiestnená po ľavej strane v smere do Devínskej Novej Vsi. V roku 2007 prešla rekonštrukciou (zateplenie) a dostala nový vzhľad.
 
Výpravná budova - stav v roku 2005
Stanica Bratislava-Lamač
 
Výpravná budova - stav v roku 2007
Stanica Bratislava-Lamač
 
Okrem uvedených dopravných koľají bola v stanici jedna menšia vlečka (koľaj 5a) pri tunajšej malej tlačiarni. Vlečka však bola zrušená a koľaj bola znesená.
 
Zaústenie koľaje vlečky (naľavo) do devínskeho zhlavia
Stanica Bratislava-Lamač
 
Koľajisko stanice leží takmer celé v oblúku. Pre nedostatok miesta sú odchodové svetelné návestidlá na devínskej strane umiestnené na lávke nad koľajami.
 
Vchod do stanice od Bratislavy
Stanica Bratislava-Lamač
 
Odchodové návestidlá umiestnené na lávke
Stanica Bratislava-Lamač
 
Okrem toho sú v stanici ďalšie (kusé) koľaje, ktoré pre svoje stroje a zariadenia využíva a.s. Slovenské tunely, ktorá tu v Lamači má svoje sídlo (na fotke hore koľaje úplne naľavo).
 
Stavadlo na devínskej strane
Stanica Bratislava-Lamač
 
Tesne za devínskym zhlavím je postavený cestný nadjazd nad traťou. Trať smerom do Devínskej Novej Vsi pokračuje krátkym zárezom.
 
Vlak EC vchádza do stanice a prechádza popod cestný nadjazd
Stanica Bratislava-Lamač
 
Pri výstavbe nového úseku cesty I/2 v Lamači bol postavený ponad železničnú trať nový cestný most na Rázsochy. Z tohto dôvodu boli v roku 2006 preložené vchodové návestidlá a predzvesti od Bratislavy.
 
Nový cestný most a zrušené vchodové návestidlá
Stanica Bratislava-Lamač
 
Nástupištia pre cestujúcich boli vybudované pri koľaji 1, 2 a 3. V roku 2008 bolo pri koľaji č. 3 (pri výpravnej budove) vybudované nové nástupište s povrchom zo zámkovej dlažby. Čiastočne bolo obnovené aj sypané nástupište pri koľaji č. 1.
 
Rekonštrukcia nástupíšť pri koľaji č. 1 a 3
Stanica Bratislava-Lamač
 
Pre obyvateľov Lamača a pre cestujúcich bola nad koľajiskom vybudovaná lávka pre peších, ktorá umožňuje bezpečný prechod medzi stanicou a mestskou časťou ležiacou v prevažnej miere na pravej strane železničnej trate. Okrem toho môžu cestujúci využiť zastávku MHD, ktorá leží v tesnej blízkosti stanice.
 
Vynovená výpravná budova a nové nástupište
Stanica Bratislava-Lamač
 
Stanica Bratislava-Lamač  v roku 2008
Stanica Bratislava-Lamač
 
Železničná stanica v Lamači patrí k menším staniciam v Bratislave nielen počtom staničných koľají a významom, no napriek tomu má svoje čaro. Vo fotoalbume sú uverejnené ďalšie fotografie z nedávnej histórie stanice. Foto: © autor

Súvisiace články:
Z Archívu: Keď okuliarniky do Viedne chodili (17.08.2010)
Zastávka Bratislava-Železná studienka a Červený most (22.04.2010)
Z archívu: Odklonové povodňové vlaky 2006 (14.02.2009)
160 rokov železničnej trate z Gänserndorfu do Bratislavy (20.08.2008)
Druhý Bratislavský (Lamačský) tunel opäť v prevádzke (21.04.2008)
Oprava druhého Bratislavského tunela finišuje (11.12.2007)
Trať 100: Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves - Marchegg ÖBB - Viedeň ÖBB (27.09.2007)


Home