Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
A - ������������
Železničná zastávka Báhoň (trať 120)
Peter, 21.03.2010 (13421 prečítané)

Železničná zastávka Báhoň leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – Žilina medzi stanicami Šenkvice a Cífer. Železničná trať prechádza cez obec, ktorú rozdeľuje na dve časti. V súvislosti s výstavbou V. koridoru táto železničná zastávka v rokoch 2005-2006 dostala novú tvár. Nasledujúca fotoreportáž je venovaná zastávke v Báhoni.
 

Železničná zastávka Báhoň je ďalším dôkazom toho, že výstavba železničného koridoru nemení len tvár trate 120, ale v niektorých prípadoch dáva nový vzhľad aj mestám a obciam, ktorými táto trať prechádza. Počas výstavby koridoru som do Báhoňa občas zašiel, aby som zaznamenal premenu zastávky a vznik nového mostu na trati, pod ktorým ide miestna komunikácia.
 
Zastávka Báhoň - budova zastávky
Zastávka Báhoň
 
Pôvodne dve nástupištia boli prepojené nadchodom, ktorý umožňoval bezpečný príchod k vlakom pre oba smery.
 
Nadchod nad koľajami bol počas rekonštrukcie odstránený
Zastávka Báhoň
 
V smere od Bratislavy bolo pred zastávkou železničné priecestie, ktoré bolo pri výstavbe koridoru odstránené a nahradené podjazdom.
 
Provizórne priecestie mimo trasy miestnej cesty počas výstavby
Zastávka Báhoň
 
Pôvodné priecestie bolo zrušené, namiesto neho sa budoval podjazd
Zastávka Báhoň
  
Výstavba podjazdu - z opačnej strany
Zastávka Báhoň
 
 Báhoň - bez koľaje č. 2
Zastávka Báhoň
 
 Výstavba podjazdu
Zastávka Báhoň
 
 Zastávka Báhoň - nový most
Zastávka Báhoň
 
 Nové nástupištia, informačné tabule a rozhlas
Zastávka Báhoň
 
 Prístrešok pre cestujúcich
Zastávka Báhoň
 
Viac fotografií z rekonštrukcie zastávky v Báhoni je uverejnených vo fotoalbume. Foto: © autor

Home