Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 140-145
Žabokrecká spojka (trať 143)
Peter, 25.03.2010 (8795 prečítané)

Na slovenských železniciach sa dá nájsť množstvo zaujímavých miest. O niektorých takýchto miestach je tu už uvedených niekoľko článkov. Tento článok, resp., krátka fotoreportáž je venovaná tzv. žabokreckej spojke, ktorá de facto neexistuje, aj keď koľajnice v tráve ležia.
 

Zo železničnej stanice Chynorany ležiacej na trati 140 Nové Zámky – Prievidza odbočuje trať 143 do Trenčína. Trať 140 je jednokoľajná neelektrifikovaná a je možné tu nájsť množstvo mechanických návestidiel a predzvestí v niektorých staniciach. Jednou takou stanicou je aj stanica v Chynoranoch, ktorá je odbočnou pre trať 143 do Trenčína.
 
Chynorany
žst. Chynorany
  
Jedno májové popoludnie som strávil čas v Chynoranoch, aby som prešiel vlastnými nohami tzv. žabokreckú spojku.
 
žst. Chynorany
žst. Chynorany
 
Čo je vlastne žabokrecká spojka? Odpoveď poskytuje mapka.
Spojka Chynorany - Žabokreky nad Nitrou
 
Okrem toho, že trať 143 odbočuje v stanici Chynorany, bola postavená trať smerom do Trenčína aj z druhej strany, zo stanice Žabokreky nad Nitrou.
 
Vlak do Prievidze 
žst. Chynorany
 
Sám som bol zvedavý, v akom sa vlastne táto spojka nachádza. Preto som sa vybral do Chynorian a celú spojku som prešiel a zadokumentoval. Virtuálna prechádzka po žabokreckej spojke teda môže začať.
 
Chynorany - Žabokreky
(mechanická predzvesť pred stanicou)
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
vľavo koľaj žabokreckej spojky
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
(predzvesť pred stanicou Chynorany od Prievidze leží na opačnej, ľavej strane)
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
(vchodové návestidlo do stanice Žabokreky nad Nitrou)
žst. Chynorany
 
Žabokreky nad Nitrou - zaústenie koľajovej spojky
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
(smer Chynorany, vľavo v tráve koľaj žabokreckej spojky)
žst. Chynorany
 
Chynorany - predzvesť od Trenčína
žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
žst. Chynorany   žst. Chynorany
 
Chynorany - Žabokreky
žst. Chynorany
 
Žabokrecká spojka je nefunkčná, chýbajú výhybky pre napojenie trate od Žabokrekov nad Nitrou na trať 143 z Chynorian do Trenčína. Neviem, či niekedy chodili nejaké priame vlaky (osobné alebo nákladné) z Prievidze, alebo Novák do Trenčína, čo bolo vlastne impulzom pre výstavbu tejto krátkej traťovej spojky? Isté je len to, že táto spojka sa už dlhodobo nepoužíva. Aj preto tu na trati 143 nenájdeme výhybky, ktorými bola táto spojka od Žabokrekov nad Nitrou napojená na trať do Trenčína.
 
Chynorany - Žabokreky
žst. Chynorany
 
trať 143 - Chynorany
žst. Chynorany
 
Chynorany - mechanické závory na priecestí na trati 140/143
žst. Chynorany
 
Trať 140 je v okolí železničnej stanice v Chynoranoch aj vďaka množstvu mechanických návestidiel a predzvestí lákavým miestom pre fotografov. Aj ja sa na tieto miesta určite rád opäť vrátim. Fotografie žabokreckej spojky sú uverejnené vo fotoalbume. Foto:© autor

Home