Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������
Noc múzeí a galérií 2010 - pozvánka
admin, 10.05.2010 (6048 prečítané)

V sobotu, 15. mája 2010, sa pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku uskutoční už 6. ročník Noci múzeí a galérií. Cieľom tohto celoslovenského podujatia je pripomenutie existencie týchto inštitúcií, ich význam pri uchovávaní a prezentácii nášho kultúrneho dedičstva.

Návštevníci spoznajú múzeá a galérie prostredníctvom rôznych aktivít, ako miesta plné života, ktoré prezentujú zbierkové fondy a našu históriu nielen odbornou, ale aj zábavno-naučnou formou. Ako bonus im v tento deň múzea a galérie ponúkajú možnosť nahliadnuť do zákulisia múzejnej práce a zažiť tajomnú atmosféru medzi exponátmi do neskorých večerných hodín.
 
Noc múzeí 2010
 
Múzeá a galérie počas celého roka ponúkajú návštevníkom okrem tradičných prehliadok expozícií a výstav aj množstvo sprievodných aktivít. Stalo sa už dobrou tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí tento sviatok pripomínajú otvorením svojich dverí širokej verejnosti a možnosťou predstavenia širokého spektra svojej činnosti.
 
Návštevníci môžu očakávať netradičné prehliadky expozícií a výstav, tvorivé dielne pre deti i dospelých, premietanie filmov o histórii, rôzne aktivity prezentujúce netradičným spôsobom činnosť múzeí a galérií a ich zbierkové fondy, prednášky, besedy, nočné pozorovanie oblohy a kultúrne programy.
 
V tomto roku sa do podujatia zapojí 73 múzeí, 9 galérií a 5 iných kultúrnych inštitúcií na 50 miestach na území Slovenska.
 
Dopravné múzeum

Počas podujatia bude platiť do múzeí a galérií jednotné, zvýhodnené vstupné 1,5 €, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma. Máte teda možnosť zvoliť si, v ktorom múzeu zaplatíte vstupné. K vstupenke dostanete aj program podujatia.
 
 Dopravné múzeum
 
Akcia „Noc múzeí a galérií“ bude prebiehať aj v Železničnom múzeu Bratislava východ. Múzejno-dokumentačné centrum v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ a Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ pripravilo pre návštevníkov sprievodný program, ktorý bude trvať až do 20.00 h.
 
Okrem prehliadky Železničného múzea si návštevníci budú môcť pozrieť aj funkčné modulové koľajisko, povoziť sa na stanovišti parného rušňa alebo na motorovej drezine. V „trubkárni“ budú premietané filmy so železničnou tematikou.
 
Železničné múzeum
 
Vypravený bude aj mimoriadny parný vlak, ktorý pôjde z Bratislavy hl. st. do  Lamača a odtiaľ Bratislava východ. Vlak odchádza z bratislavskej hlavnej stanice (nie z Múzea dopravy) o 10.15 h a do areálu Železničného múzea (Rendez) má plánovaný príchod o 11.15 h.
 
Pre návštevníkov bude počas dňa premávať medzi areálom múzea a bratislavskou hlavnou stanicou aj historický motorový vlak.
 
Cestovný poriadok
Bratislava hl. st.
odchod
13.00
14.30
16.00
18.30
Bratislava východ
príchod
13.20
14.50
16.20
18.50
Bratislava východ
odchod
14.00
15.30
18.00
20.00
Bratislava hl. st.
príchod
14.20
15.50
18.20
20.20
 
 
Zdroje: Múzeum, MDC
 

Fotografie z minuloročnej akcie sú v pripojenom albume. 

Home