Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
A - ������������
Železničná stanica Červená Skala
Peter, 22.07.2010 (24836 prečítané)

V železničnej stanici Červená Skala sa spájajú trate 172 Banská Bystrica – Červená Skala a 173 Červená Skala – Margecany. Obe trate sú jednokoľajné a neelektrifikované a ležia smere východ – západ. Železnica do Červenej Skaly prišla už v roku 1903, kedy bola dňa 28.11.1903 otvorená nová trať Brezno-Halny – Červená Skala a táto časť Horehronia dostala železničné spojenie s Banskou Bystricou.

Dňa 30.3.1920 bol pod číslom 235 Sb. z. a n. schválený prvý program na stavbu nových dráh, v ktorom v druhom bode bola uvedená stavba dráhy Červená Skala – Margecany. Železničná stanica v Červenej Skale bola po výstavbe trate z odbočky Brezno-Halny poslednou, koncovou, stanicou na trati z Brezna. Tento stav sa zmenil po výstavbe trate z Červenej Skaly do Margecian, kedy stanica bola prestavaná a dostala súčasnú podobu. V rámci výstavby tu bola postavená aj nová výhrevňa. Úsek z Červenej Skaly do Telgártu bol dokončený v septembri 1933 a prevádzka na ňom začala 1.10.1933.
 
Výpravná budova
Červená Skala
 
Obytný dom vedľa výpravnej budovy boli pôvodne kasárne
Červená Skala 
 
Koľajisko stanice je orientované v smere východ – západ, jeho východná časť leží v priamom smere, západná časť leží v oblúku. Na oboch zhlaviach sú stanovištia výhybkára St. I a St.II, ktorí obsluhovali ručne prestavované výhybky.
 
Vchod do stanice od Margecian
Červená Skala
 
Koľajisko
Červená Skala
 
Západná časť koľajiska leží v oblúku
Červená Skala
 
Západné zhlavie
Červená Skala
 
Staničná budova leží na ľavej strane v smere z Banskej Bystrice do Margecian. Vo východnej časti koľajiska na strane výpravnej budovy je nákladový obvod so skladiskom. Na manipulačnej koľaji č. 6 je umiestnená obrysnica a koľajová váha. Do nákladového obvodu ústi vlečka štátnych lesov a miestnej píly, ku ktorej viedla krátka úzkokoľajná železnička. Dnes sa už nepoužíva. Okrem zvyškov úzkokoľajky tu stojí aj portálový žeriav.
 
Hektor a motorky
 Červená Skala
 
Obrysnica a koľajová váha
 Červená Skala
 
Úzkokoľajka do píle je stratená v tráve, vzadu portálový žeriav
Červená Skala
 
V západnej časti je pri manipulačnej koľaji č. 4 vysoká rampa s násypkami pre štrk, ktorý sa ťaží v neďalekom lome. Podľa potreby sa v stanici nakladá drevo (guľatina) do otvorených, alebo klanicových vozňov. Nakladanie štrku som však nikdy nezaznamenal, pravdepodobne sa ho neťaží veľa, a to množstvo, čo sa vyťaží, sa odváža autami.
 
Na osobných vlakoch zo Zvolena tu chodili motorové jednotky radu 840
 Červená Skala
 
Napravo od prejazdnej koľaje č. 1 sú koľaje 3 a 5 určené pre predbiehanie a križovanie vlakov. Naľavo od koľaje č. 1 je koľaj č. 2 určená taktiež pre predbiehanie a križovanie, a manipulačné koľaje č. 4 a 6. Pri koľajach č. 1 a 2 sú vybudované sypané nástupištia s pevnou hranou pre nástup a výstup cestujúcich.
 
Rýchlik Horehronec odchádza do Košíc
Červená Skala 
 
Na vchode do stanice sú z oboch strán umiestnené svetelné vchodové návestidlá so svetelnými predzvesťami. Predtým boli na vchode mechanické návestidlá, tieto možno vidieť v záhrade vedľa výpravnej budovy. Pred vchodom do stanice od Brezna je oceľový železničný most ponad hlavnú cestu I/67. Za stanicou v smere do Margecian je betónový most ponad rieku Hron a úrovňové priecestie so svetelným výstražným zariadením na ceste do lomu štrku.
 
Ranná hmla sa pomaly stráca
 Červená Skala
 
Výhrevňa ležala na opačnej strane oproti výpravnej budove, ale z nej sa zachovala len jama po točni. Okrem toho, ako pamiatka na parnú prevádzku, sa v stanici zachovali dva vodné žeriavy, jeden je funkčný, druhý je bez „chobota“, pri ktorom je na koľaji č. 1 aj jama pre popol.
 
Parnú prevádzku pripomínajú ojedinelé nostalgické parné vlaky
Červená Skala 
 
Železničná doprava je silnejšia smerom na Brezno. Manipulačné vlaky chodia trikrát do týždňa, resp. podľa potreby. Na osobných vlakoch tu dnes chodia motorové vozne radu 812 s prívesnými vozňami. Smerom do Margecian je vlakov pomenej, oblasť je menej osídlená, ale je atraktívna pre letnú aj zimnú turistiku a športy. Denne tu okolo poludnia chodí rýchlik Horehronec z Bratislavy do Košíc, ktorý sa v podvečer vracia späť do Bratislavy. Fotografie zo stanice v Červenej Skale sú vo fotoalbume. ©autor

Súvisiace články:
Pre zlé počasie meškal rýchlik Horehronec (06.01.2012)
ŽSR ukončili vyšetrovanie nehody na železničnom priecestí v Polomke (30.03.2009)
Trať 172: Banská Bystrica - Brezno - Červená Skala (27.09.2007)


Home