Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
������������BB
Nové ceny cestovného do Rakúska
admin, 23.09.2010 (6956 prečítané)

BRATISLAVA 22. septembra 2010 (ZSSK)Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, že od piatku 1. októbra 2010 sa zmení cena cestovného všetkých časových cestovných lístkov medzi Slovenskom (ZSSK) a Rakúskom (ÖBB). Ceny na trase z Bratislavy do Viedne cez oba hraničné prechody, teda na trase Bratislava Petržalka – Viedeň alebo Bratislava hl. st. – Marchegg – Viedeň sa upravujú u mesačných lístkov z terajších 90 € a 98 € na 103  € a u týždenných lístkov z terajších 25,2 € a 28 € na 31 €.

Na relácii Bratislava Petržalka - Viedeň je možné využiť okrem základného časového cestovného mimoriadnu relačnú cenu 94 € za mesačný lístok a 27 € za týždenný časový lístok, avšak len so zakúpeným preukazom JUNIOR RAILPLUS EURO< 26, KLASIK RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS, teda ak cestujúci majú prolongovanú (platnú) zákaznícku ponuku vo vnútroštátnej preprave.

ZSSK pristupuje k úprave cestovného na základe bilaterálnych dohôd medzi slovenskými a rakúskymi železnicami. Táto úprava má postupne eliminovať rozdiely vo výške cestovného v spomenutých krajinách.
Zľavnené cestovné pre deti do 15 rokov

Zvýhodnené polovičné časové predplatné cestovné lístky Bratislava Petržalka – Wien Sűdbahnhof si môžu kúpiť cestujúci do 15 rokov po predložení identifikačného preukazu, prípadne cestovného pasu a tiež cestujúci s BČK s platnou zákazníckou ponukou JUNIOR RAILPLUS EURO<26.
 
Zľavy pre študentov

Zvýhodnené časové predplatné cestovné lístky pre žiakov a študentov do 19 a 26 rokov Bratislava Petržalka – Wien Sűdbahnhof si môžu kúpiť:
 
  • žiaci od dovŕšeného 15. roku do dovŕšeného 19. roku na základe identifikačného preukazu (občiansky preukaz, cestovný pas). Žiacky preukaz nie je podmienkou na priznanie zľavy. 
  • cestujúci s platnou BČK v rámci ktorej využívajú zákaznícke ponuky ZSSK JUNIOR RAILPLUS EURO<26 alebo KLASIK RAILPLUS
  • študenti od 19. roku veku do dovŕšeného 26. roku veku na základe identifikačného preukazu (občiansky preukaz, cestovný pas) a študentského preukazu a tiež cestujúci s platnou BČK v rámci ktorej je aktivovaná zákaznícka ponuka JUNIOR RAILPLUS EURO<26 alebo KLASIK RAILPLUS.
 
Dôvod úpravy cestovného ZSSK – ÖBB
 
Každoročná úprava cestovného je obojstrannou (ZSSK, ÖBB) stratégiou úpravy cestovného, ktorá má postupne eliminovať niekoľkoročné rozdiely cestovného medzi občanmi SR a občanmi Rakúska. Doteraz boli cestujúci z Bratislavy zvýhodňovaní v porovnaní s cestujúcich z rakúskych okrajových obcí a miest do Viedne. Táto disproporcia vznikla v deväťdesiatych rokoch, kedy ÖBB vzalo do úvahy zásadné rozdiely v kúpyschopnosti občanov SR a bol obojstranne veľký záujem spojiť dve hlavné mestá, zvýšiť turistický ruch, ako aj cenovo konkurovať iným druhom dopravy.
 
Cenník cestovného od 1. októbra 2010
 
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na čísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 
 

Home