eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Zmena na zimn as ovplyvn tri vlaky ZSSK
admin, 28.10.2010 (5252 pretan)

BRATISLAVA 25. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v nedeu 31. októbra 2010 sa mení letný as (L) na zimný stredoeurópsky as (SE). Táto zmena sa dotkne troch rýchlikov, ktoré zostanú stá vo vybraných elezniných staniciach a po hodine budú v ceste pokraova u v SE.

Ide o rýchliky (R):
 
  • R 442 Šírava (Humenné – Praha) – adca príchod o 2.02 h L, odchod o 2.05 h SE
  • R 614 Zemplín (Humenné – Bratislava) – Liptovský Mikuláš príchod o 2.07 h L, odchod o 2.09 h SE
  • R 615 Zemplín (Bratislava – Humenné) – Vrútky príchod o 2.14 h L, odchod o 2.16 h SE
 
Všetky ostatné vlaky,  ktorých odchod je stanovený  grafikonom osobnej elezninej dopravy medzi 2.00 h a 3.00 h, budú vypravené u poda SE. Všetky vlaky ZSSK, ktorých jazda sa koní medzi 2.00 h a 3.00 h, prídu do cieovej elezninej stanice poda L.
 
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 

Home