eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
ZSSK vyprav alie tyri mimoriadne posilov vlaky
admin, 29.10.2010 (5315 pretan)

BRATISLAVA 29. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví,  okrem posilových vlakov zverejnených v platnom cestovnom poriadku, alšie štyri mimoriadne posilové vlaky. Dôvodom je zvýšený záujem cestujúcich o prepravu poas Sviatku všetkých svätých.

V pondelok 1. novembra 2010 vypraví ZSSK mimoriadny rýchlik 610 z Košíc cez ilinu do Bratislavy. Z Košíc odíde o 13.30 h. Mimoriadny rýchlik 610 bude z jednotlivých elezniných staníc odchádza 30 minút pred odchodom rýchlika 610 Povaan. Mimoriadny vlak zastaví vo všetkých elezniných staniciach ako R 610 Povaan.

V utorok 2. novembra 2010 vypraví ZSSK 3 mimoriadne vlaky, a to:
 
  • posilový vlak 1504 z Humenného cez Prešov do Bratislavy. Vlak pôjde poda cestovného poriadku (odchod z Humenného o 14.27 h). Do tohto vlaku je moné zakúpi si miestenku,
  • posilový vlak 1506 z Košíc do Bratislavy hl. st. Vlak pôjde poda cestovného poriadku (odchod z Košíc o 15.20 h). Do tohto vlaku je moné zakúpi si  miestenku,
  • posilový vlak 1508 zo iliny do Bratislavy hl. st. Vlak pôjde poda cestovného poriadku (odchod zo iliny o 18.31 h).

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 

Home