eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Pre pokoden trolejov vedenie vera vlaky mekali
admin, 30.11.2010 (6372 pretan)

BRATISLAVA 30. novembra 2010 (ZSSK) - Vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) vera podveer v smere do a z Bratislavy meškali pre poruchu na dopravnej infraštruktúre – trolejovom vedení. O 16.53 h došlo k prepáleniu nosného lana na traknom vedení (TV) a následnému previsu TV. Do tohto previsu vošiel Os 3032 v smere od odboky Vinohrady, ím sa trakné vedenie strhlo. V opanom smere od odboky Moiar vošiel Os 2020, poškodil sa zbera na rušni a alšie asti pevného zariadenia infraštruktúry.

V úseku Bratislava hl. st. - Vajnory bola na oboch traových koajach prerušená doprava od 17.35 do 18.55 h, v úseku Bratislava hl. st. -  Raa od 17.35 do 21.28 h. vlaky jazdili odklonovými trasami, resp. dieselovými rušami. Elektrická prevádzka bola obnovená dnes ráno o 4.10 h.

Odklonom cez Bratislavu Nové Mesto jazdili 2 vlaky EuroCity (EC 137, EC 344), 2 vlaky InterCity (IC 503, IC 504) a 2 rýchliky (R 705, R 608). Dovedna 10 vlakov bolo odrieknutých a 37 vlakov zmeškaných 5 a 230 minút.
 

Odrieknuté vlaky:
 
  • R 873 Bratislava hl. st. – Nové Zámky
  • Os 4247 Bratislava hl. st. - Galanta
  • Os2027 Bratislava hl. st.. - Nové Zámky
  • Os 4271 Nové Zámky - Štúrovo,
  • Zr 1703 Bratislava hl. st. - Leopoldov
  • Os 3037 Bratislava hl. st. - Trnava
  • Os 3039, 3041, 3043 Bratislava hl. st. – Bratislava  Raa
  • Os 3042 Leopoldov - Bratislava hl. st.
  • Os 3044 Leopoldov - Trnava
  • Os 2020 Bratislava hl. st. – Kúty
 
ZSSK sa cestujúcim za vzniknuté problémy ospravedluje, avšak z dôvodu ich bezpenosti nebolo moné zabezpei náhradnú autobusovú dopravu, pretoe poruchy boli odstraované priamo v koajisku. Pri takom rozsahu poruchy nie je moné zabezpeova náhradnú autobusovú dopravu, ani odvoz z iných elezniných staníc, nakoko ZSSK vypraví denne vyše 1600 vlakov (v súlade s obehom súprav ZSSK), a teda nie sú k dispozícii alšie voné vlakové súpravy v staniciach. Náhradným riešením bolo vies vlaky odklonovou trasou.
 
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

Home