eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Mimoriadne a posilov vlaky poas vianonch sviatkov
admin, 14.12.2010 (5840 pretan)

BRATISLAVA 13. decembra 2010 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví poas vianoných sviatkov dva mimoriadne vlaky a 48 posilových vlakov. Prvé posilové a mimoriadne vlaky pôjdu v stredu 22. decembra 2010 a budú jazdi do pondelka 10. januára 2011. Najviac posilových vlakov (11) pôjde v nedeu 2. januára 2011.

Mimoriadne vlaky
 
V stredu 22. decembra pôjde mimoriadny rýchlik (R) 1705 Cho z Bratislavy hl. st. cez ilinu do Košíc. V úseku Bratislava – Vrútky nahradí rýchlik 705 a vo Vrútkach budú ma cestujúci prípoj R 1853 do Martina. Vlak odíde z Bratislavy o 17.57 h.

Vo štvrtok 23. decembra 2010 pôjde mimoriadny vlak R 1505 Šarišan na trase Bratislava hl. st. – ilina – Prešov - Humenné s odchodom z Bratislavy o 14.34 h.

Do týchto vlakov je moné kúpi si miestenku.
 
Posilové vlaky
 
V stredu 22. decembra 2010 pôjdu 4 posilové vlaky:
 
 • Expres (Ex) 129 Hradany z Prahy hl. n. (odchod o 15.17 h) cez Púchov (odchod o 19.47 h) a ilinu (odchod o 20.26 h) do Košíc (príchod o 23.15 h). Tento Ex v úseku Praha hl. n. – ilina jazdí denne
 • R 1505 Šarišan z Bratislavy hl. st. (odchod o 14.34 h) cez ilinu (odchod o 17.21 h) cez Prešov (odchod 20.46 h) do Humenného (príchod o 21.55 h)
 • R 1509 Súov z Bratislavy hl. st. (odchod o 15.32 h) do iliny (príchod o 18.31 h)
 • R 1521 Tríbe z Bratislavy Petralky (odchod o 14.48 h) do Prievidze (príchod o 17.58 h)
 
Vo štvrtok 23. decembra 2010 pôjdu 4 posilové vlaky:
 
 • Expres (Ex) 129 Hradany z Prahy hl. n. (odchod o 15.17 h) cez Púchov (odchod o 19.47 h) a ilinu (odchod o 20.26 h) do Košíc (príchod o 23.15 h). Tento Ex v úseku Praha hl. n. – ilina jazdí denne
 • R 1509 Súov z Bratislavy hl. st. (odchod o 15.32 h) do iliny (príchod o 18.31 h)
 • R 1705 Cho z Bratislavy hl. st. (odchod o 17.57 h) cez ilinu (odchod o 20.52 h) do Košíc (príchod o 23.49 h). Vo Vrútkach sa vlak rozdeuje a zadná as pokrauje do Martina
 • R 1853 z Vrútok (odchod o 21.23 h) do Martina (príchod o 21.30 h), o je zadná as vlaku R 1705 z Bratislavy hl. st.
 
V nedeu 26. decembra 2010 pôjde 5 posilových vlakov:
 
 • R 934 Gemeran z Prešova (odchod o 14.43 h) cez Košice (odchod o 15.27 h) do Zvolena (príchod o 18.48 h)
 • R 1504 Šarišan z Humenného (odchod o 14.20 h) cez Prešov (odchod o 15.43 h) a ilinu (odchod o 19.06 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.31 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.08 h) cez Topoany (odchod o 20.05 h) do Nitry (príchod o 20.58 h)
 • Zr 1849 Kak zo iliny (odchod 7.08 h) do Zvolena (príchod o 9.27 h)
 • R 1931 Bodva zo Zvolena (odchod o 9.45 h) cez Košice (odchod o 13.12 h) do Prešova (príchod o 13.56 h)
 
V pondelok 27. decembra 2010 pôjdu 2 posilové vlaky:
 
 • R 702 Inovec zo iliny (odchod o 4.15 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.03 h)
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3.48 h) do Bratislavy Nové Mesto (príchod o 7.22 h)
 
Vo štvrtok 30. decembra 2010pôjde 1 posilový vlak:  
 
 • R 1505 Šarišan z Bratislavy Nového Mesta (odchod o 14.34 h) cez ilinu (odchod o 17.21 h) a Prešov (odchod o 20.46 h) do Humenného (príchod o 21.55 h)
 
V sobotu 1. januára 2011 pôjde 1 posilový vlak:
 
 • Ex 129 Hradany z Prahy hl. n. (odchod o 15.17 h) cez Púchov (odchod o 19.47 h) a ilinu (odchod o 20.26) do Košíc (príchod o 23.15 h).
 
V nedeu 2. januára 2011pôjde 11 posilových vlakov:
 
 • Ex 128 Hradany z Košíc (odchod o 8.45 h) cez ilinu (odchod o 11.37 h)  a Púchov (odchod o 12.14 h) do Prahy hl. n. (príchod o 16.48 h)
 • R 934 Gemeran z Prešova (odchod o 14.43 h) cez Košice (odchod o 15.27 h) do Zvolena (príchod o 18.48 h).
 • R 1504 Šarišan z Humenného (odchod o 14.20 h) cez Prešov (odchod o 15.43 h) a ilinu (odchod o 19.06 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.31 h)
 • IC 1506 Chopok z Košíc (odchod o 15.07 h) cez ilinu (odchod o 17.54 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.16 h)
 • R 1508 Súov zo iliny (odchod o 18.18 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.08 h)
 • R 1520 Tríbe z Prievidze (odchod o 18.11 h) do Bratislavy Petralky (príchod o 21.16 h)
 • R 1530 itava z Banskej Bystrice (odchod o 17.14 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.47 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.08 h) cez Topoany (odchod o 20.05 h) do Nitry (príchod o 20.58 h)
 • Zr 1849 Kak zo iliny (odchod o 7.08 h) do Zvolena (príchod o 9.27 h)
 • R 1874 Palárik zo Štúrova (odchod o 18.21 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.00 h)
 • R 1931 Bodva zo Zvolena (odchod o 9.45 h) cez Košice (odchod o 13.12 h) do Prešova (príchod o 13.56 h)
 
V pondelok 3. januára 2011pôjdu 2 posilové vlaky:
 
 • R 702 Inovec zo iliny (odchod o 4.15 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.03 h).
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3.48 h) do Bratislavy Nového Mesta (príchod o 7.22 h)
 
Vo štvrtok 6. januára 2011 pôjde 1 posilový vlak:
 
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod  o18.08 h) cez Topoany (odchod o 20.05 h) do Nitry (príchod o 20.58 h)
 
V nedeu 9. januára 2011 pôjde 10 posilových vlakov:
 
 • R 934 Gemeran z Prešova (odchod o 14.43 h) cez Košice (odchod o 15.27 h) do Zvolena (príchod o 18.48 h)
 • R 1504 Šarišan z Humenného (odchod o 14.20 h) cez Prešov (odchod o 15.43 h) a ilinu (odchod o 19.06 h)  do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.31 h)
 • IC 1506 Chopok z Košíc (odchod o 15.07 h) cez ilinu (odchod o 17.54 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.16 h)
 • R 1508 Súov zo iliny (odchod o 18.18 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 21.08 h)
 • R 1520 Tríbe z Prievidze (odchod o 18.11 h) do Bratislavy Petralky (príchod o 21.16 h)
 • R 1530 itava z Banskej Bystrice (odchod o 17.14 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.47 h)
 • Zr 1740 Pribina z Trenianskej Teplej (odchod o 18.08 h) cez Topoany (odchod o 20.05 h) do Nitry (príchod o 20.58 h)
 • Zr 1849 Kak zo iliny (odchod o 7.08 h) do Zvolena (príchod o 9.27 h)
 • R 1874 Palárik zo Štúrova (odchod o 18.21 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 20.00 h)
 • R 1931 Bodva zo Zvolena (odchod o 9.45 h) cez Košice (odchod o 13.12 h) do Prešova (príchod o 13.56 h)
 
V pondelok 10. januára 2011 pôjdu 3 posilové vlaky:
 
 • R 702 Inovec zo iliny (odchod o 4.15 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.03 h). V úseku Trenín – Bratislava hl. st. tento vlak premáva v pracovných doch
 • R 706 Stráov z Liptovského Hrádku (odchod o 4.52 h) cez ilinu (odchod o 6.15 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 9.03 h)
 • R 820 Levian z Banskej Bystrice (odchod o 3.48 h) do Bratislavy hl. st. (príchod o 7.22 h). V úseku Levice – Bratislava Nové Mesto jazdí poas pracovných dní.
 
Všetky posilové vlaky sú uvedené v platnom cestovnom poriadku. Zárove budú posilnené aj vybrané pravidelné vlaky IC, Ex, R, Zr a Os, pri ktorých ZSSK predpokladá vyšší poet cestujúcich.
 
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

Home