eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya
Peter, 26.01.2011 (56966 pretan)

elezniná stanica Dobšinská adová Jaskya leí v km 73 na jednokoajnej neelektrifikovanej trati 173 ervená Skala – Margecany. Tra bola budovaná v 30-tych rokoch 20. storoia. Prevádzka v úseku Telgárt – adová Jaskya zaala 28. septembra 1934, úsek adová Jaskya – Mlynky bol otvorený 3. decembra 1935. adová Jaskya je pôvodný názov stanice.

elezniná stanica má štyri koaje, z toho tri dopravné (. 1, 2 a 3) a jednu manipulanú (. 5). Pred vchodom do stanice od ervenej Skaly je most s hornou mostovkou. Most má dve polia, jedno nad riekou Hnilec a druhé nad štátnou cestou I/67.
 
Oceový most nad riekou Hnilec a cestou I/67
Dobšinská adová Jaskya
 
Vchod do stanice od ervenej Skaly
Dobšinská adová Jaskya
 
Margecianske zhlavie (zava doprava koaj . 2, 1, 3, 5)
Dobšinská adová Jaskya
  
Pre cestujúcich a elezniný personál slúi menšia prijímacia budova.
 
Výpravná budova
Dobšinská adová Jaskya
 
Výpravná budova z príjazdovej cesty
Dobšinská adová Jaskya
  
V stanici je pri manipulanej koaji vybudovaná nakladacia rampa a koajová váha. Dnes sa tu u len ojedinele nakladá drevo. Výhybky sú rune prestavované, domek pre výhybkára je na kadom zhlaví.
 
Koajisko stanice
- nástupiša pri koaji . 1 a 3 majú pevný povrch
Dobšinská adová Jaskya
 
Mimoriadny parný vlak v stanici
Dobšinská adová Jaskya 
 
Ešte v roku 2007 boli na oboch vchodoch stanice mechanické vchodové návestidlá („L“ a „S“). Tieto však boli neskôr nahradené svetelnými.
 
Mechanické vchodové návestidlo od ervenej Skaly
Dobšinská adová Jaskya
 
Mechanické vchodové návestidlo od Margecian
 Dobšinská adová Jaskya
 
Príjazd k stanici je krátkou príjazdovou cestou zo štátnej cesty I/67, ktorá vedie z Roavy do Popradu. Dobšinská adová Jaskya je miestnou asou obce Stratená. Známa je predovšetkým adovou jaskyou, ktorá sa tu nachádza. adová jaskya patrí medzi naše najvýznamnejšie národné prírodné pamiatky, a je i súasou svetového prírodného dedistva. Jaskya nie je otvorená celorone. adovú výpl, ktorú v jaskyni tvorí viac ako 110 tisíc m3 adu, môu návštevníci obdivova od 15. mája do konca septembra kadý de, okrem pondelka.  
 
Rýchlik Horehronec pod Ostrou skalou
Dobšinská adová Jaskya
 
Okrem adovej jaskyne sa v blízkosti nachádza prírodná rezervácia Ostrá skala. Milovníkom elezníc a fotografom je miesto pri elezninej trati pod Ostrou skalou vemi dobre známe. Fotografie elezninej stanice Dobšinská adová Jaskya sú vo fotoalbume. © autor. 
 
Informácie o Dobšinskej adovej Jaskyni:
 
http://www.gemer.sk/ciele/dljaskyna/dljaskyna.html
 
http://www.ssj.sk/jaskyne/najvyznamnejsie/npp/dobsinska/
 
http://www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/dobsinska-ladova/
 
http://www.ssj.sk/jaskyne/najvyznamnejsie/svetove-dedicstvo/dobsinska-ladova/

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home