eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Spomienka na mechaniky (1.)
Peter, 06.02.2011 (42430 pretan)

Mechanické návestidlá majú aro a fotografmi sú miesta na elezniných tratiach s mechanickými návestidlami asto vyhadávané. Funkné mechanické návestidlá boli donedávna i na trati 131 z Bratislavy do Komárna. Vo viacerých staniciach leiacich na trati slúili pre riadenie elezninej dopravy. V roku 2006 sa tra zaala pripravova na riadenie dispeerom a v tejto súvislosti boli mechanické návestidlá nahradené návestidlami svetelnými. V prvej asti sa pozrieme do Podunajských Biskupíc a Nových Košarísk, kam som párkrát zašiel.

Podunajské Biskupice
 
Mechanické závory na komáranskom zhlavíMechanické závory
 
Mechanické závory
 
 Mechanické závory nahradilo svetelné priecestné zabezpeovacie zariadenie
Mechanické závory
  
Nové Košariská
 
Vchodové dvojramenné mechanické návestidlo od Bratislavy
Osobný vlak do Komárna vchádza do odboky
Nové Košariská - tra 131
 
Osobný vlak do Dunajskej Stredy vchádza do stanice
Nové Košariská - tra 131
 
Odchodové jednoramenné návestidlo - osobný vlak do Bratislavy
Nové Košariská - tra 131
 
Mechanické závory na komáranskom zhlaví
Nové Košariská - tra 131
 
Nové Košariská - tra 131 Nové Košariská - tra 131
 
Nové Košariská - tra 131
 
Odchodové návestidlo na komáranskom zhlaví
Nové Košariská - tra 131
 
Manipulaný vlak posunuje
Nové Košariská - tra 131
 
Mechanické odchodové návestidlo
Nové Košariská - tra 131 Nové Košariská - tra 131
 
Osobný vlak do Komárna mía mechanické návestidlo
Nové Košariská - tra 131
 
Vlak do Komárna odchádza zo staniceNové Košariská - tra 131
 
Poobedajší zrýchlený vlak do Komárna
Nové Košariská - tra 131
 
Mechanické dvojramenné vchodové návestidlo - vlak do Bratislavy
Nové Košariská - tra 131
 
Mechanické vchodové dvojramenné návestidlo na vchode od Dunajskej Stredy  
Nové Košariská - tra 131 Nové Košariská - tra 131
 
Manipulaný vlak do Komárna odchádza zo stanice
Nové Košariská - tra 131
 
Mechanická predzves a vlak NEx do Dunajskej Stredy 
Nové Košariská - tra 131
  
V roku 2006 sa zaala montá nových svetelných návestidiel. To bolo znamenie blíiaceho sa konca existencie tunajších mechanických návestidiel a závor.
 
Komáranské zhlavie - nové svetelné zdruené odchodové návestidlo
Nové Košariská - tra 131
 
Nové a doívajúce elezniné zariadenia
Nové Košariská - tra 131 Nové Košariská - tra 131
 
 
Nové Košariská - tra 131 Nové Košariská - tra 131
 
Nové Košariská - tra 131 Nové Košariská - tra 131 
 
Dosluhujúce mechanické odchodové návestidlo
Osobný vlak do Bratislavy
Nové Košariská - tra 131
 
Mechanická predzves na tejto trati doslúila
Nové Košariská - tra 131
 
 
 

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home