eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Spomienka na mechaniky (2.)
Peter, 15.02.2011 (39327 pretan)

Na trati 131 z Bratislavy do Komárna bude od marca budúceho roku prevádzkova vlaky spolonos RegioJet. Tra bola vybudovaná postupne. Najprv bol 23. augusta 1895 do prevádzky daný úsek z Bratislavy do Dunajskej Stredy. Druhý úsek z Dunajskej Stredy do Komárna bol otvorený 17. novembra 1896. V druhej asti si zaspomíname na mechanické návestidlá, ktoré som odfotil v niektorých staniciach od Kvetoslavova po Komárno.

Kvetoslavov
 
Mechanické návestidlo na vchode od Bratislavy  
Mechanické návestidlá na trati 131
 
Mechanické závory...
Mechanické návestidlá na trati 131
 
...boli zrušené a nahradené svetelným PZZ
Mechanické návestidlá na trati 131
 
Vlak NEx vchádza do stanice
Mechanické návestidlá na trati 131
 
 
Lehnice
 
Vlak do Komárna mía vchodové návestidlo od Komárna
Mechanické návestidlá na trati 131
 
Manipulaný vlak do Komárna prechádza stanicou
Mechanické návestidlá na trati 131
 
 
Zemianska Ola
 
Manipulaný vlak aká na odchod do Komárna
Mechanické návestidlá na trati 131
 
Vchodové návestidlá - vavo od Bratislavy, vpravo od Komárna
Mechanické návestidlá na trati 131 Mechanické návestidlá na trati 131
 
Osobný vlak na ele s 742.038-3 z Komárna do Bratislavy vchádza do stanice
Mechanické návestidlá na trati 131
 
 
Zlatná na Ostrove
 
Mechanické návestidlo na vchode od Bratislavy
Mechanické návestidlá na trati 131
 
Zaujímavá súprava osobného vlaku vchádza do stanice
Mechanické návestidlá na trati 131
 
 
Komárno
 
Ruše 742.002-9 strái odchodové návestidlá na trati 131 a 136
Mechanické návestidlá na trati 131
 
Osobný vlak z Bratislavy medzi vchodovými návestidlami s dvoma ramenami
Mechanické návestidlá na trati 131
 
V dvoch lánkoch sme si zaspomínali na mechanické návestidlá a závory, ktoré slúili elezninej doprave v niektorých staniciach na trati z Bratislavy do Komárna.  Foto: © autor

 

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home