eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR od pondelka s NAD
admin, 20.03.2011 (8957 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 21.3.2011 do 27.3.2011
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
               
V 12. týdni od pondelka 21. marca do nedele 27. marca 2011 budú tieto výluky s NAD.

 
Tra
Tra - úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
110
Bratislava – Kúty – Beclav D
 
Kúty - Lanhot D
v nedeu (27.3.)
od 9.20 do 10.40 hod.
127
ilina – adca – Mosty u Jablunkova D
 
adca - Mosty u Jablunkova
od stredy (9.3.) do štvrtku (31.3.)
vdy od 8.00 do 20.00 hod.
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
 
Jesenské - Rimavská Se
od pondelka (21.3.) do piatku (25.3.),
vdy od 7.30 do 12.30 hod.
171
Diviaky – Zvolen
 
Kremnica - Zvolen osobná stanica
od pondelka (21.3.) do piatku (25.3.),
vdy od 7.10 do 12.50 hod.
174
Brezno – Jesenské
 
Rimavská Sobota - Jesenské
od pondelka (21.3.) do piatku (25.3.),
vdy od 7.30 do 12.30 hod.
190
Košice – Michaany – ierna nad Tisou – op UZ; Kalša – Trebišov;
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely MÁV
 
od utorka (22.3.) do štvrtku (24.3.)
Nepretritá výluka!
Zdroj:  SR    ZSSK
BEZ ZÁRUKY – SLEDUJTE AKTUÁLNE INFORMÁCIE!
 
 
Výluka na trati 127 ilina – Mosty u Jablunkova v úseku adca - Mosty u Jablunkova
 
BRATISLAVA (15. februára 2011) – elezniná spolonos Slovensko, a. s.  (ZSSK) oznamuje, e od 9. marca 2011 do 31. marca 2011 v ase od 8.00 h do 20.00 h v úseku Mosty u Jablunkova – adca (na trati 320 Bohumín – adca) budú prebieha výluky, a z toho dôvodu dôjde k úplnému zastaveniu prevádzky vlakov.

Dopravcovia  ZSSK a eské dráhy  budú realizova  nasledovné opatrenia
v diakovej doprave:
 
·            vlaky EN 444/445 SLOVAKIA, R 442/443 ŠÍRAVA, R 441/440 EXCELSIOR a Ex 148/149 JAN PERNER prejdú bez obmedzenia v ase mimo výluku,
·            denné vlaky Ex 141, 143, 145, 231, 241 a 147 a v opanom smere Ex 146, 240, 230, 144, 142 a 140 budú vedené v úseku Návsí - adca náhradnou autobusovou dopravou, medzi stanicami adca a ilina, resp. Zvolen budú vlaky vedené náhradnou súpravou, u vlakov Ex 140 a 141 v úseku Praha hl.n. - Návsí a opane, u Ex 230 a 231 v úseku Ostrava hl.n. – Návsí a opane nebude dodrané pravidelné radenie vlakov, všetky vlaky môu by za miestom výluky cca 10 minut zmeškané
·            vlak Ex 146 da 9. marca 2011 (prvý de výluk) prejde ešte pred zahájením výluky, vlak Ex 147 da 31. marca 2011 (posledný de výluk) prejde po skôr ukonenej výluke
·            pri vlaku Ex 241 da 8. marca 2011 v ST adca bude mimoriadny prestup cestujúcich do náhradnej súpravy
·            pri vlaku Ex 240 da 1 apríla 2011 v ST adca bude mimoriadny prestup cestujúcich do kmeovej súpravy
·            doprava imobilných cestujúcich a cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosami, cestovných batoín a bicyklov v úschovni nie je povolená: vo vlakoch 146 (okrem 9. marca), 141, 143, 230, 145, 144, 231, 142, 140 a 147, na trati ilina – adca a vo vlakoch 240 (vrátane 1. apríla) a 241 (vrátane 8 marca), na trati adca – Zvolen os.st.
·            miestenkové vozne a voze 1. triedy nie sú radené: vo vlakoch 146 (okrem 9. marca), 141, 143, 230, 145, 144, 231, 142, 140 a 147, na trati ilina – adca a vo vlakoch 240 (vrátane 1. apríla) a 241 (vrátane 8. marca) na trati adca – Zvolen os.st.
 
V regionálnej doprave budú všetky vlaky v dobe výluky 8.00 h. a 20.00 h. nahradené náhradnou autobusovou dopravou, ktorá bude vedená v dvoch odlišných linkách:
 
·            linka Z (zastávková) vedená zo stanice Mosty u Jablunkova cez zastávky Mosty u Jablunkova zastávka a Svrinovec zastávka do stanice adca a opane, táto linka bude vedená zo stanice adca v skoršej asovej polohe, ako je odchod vlaku, naopak bude prichádza do stanice adca neskôr poda výlukového cestovného poriadku
·            linka R (rýchla) vedená zo stanice Návsí do stanice adca a opane, cestujúci do zastávok Mosty u Jablunkova zastávka, Mosty u Jablunkova a Bocanovice môu túto linku vyui do stanice Návsí a odtia pokraova vlakom v smere Mosty u Jablunkova bez doplatku rozdielu cestovného
·            osobné vlaky v úseku Bohumín – Mosty u Jablunkova sú vedené poda pravidelného cestovného poriadku bez obmedzenia
·            u vlaku Os 2905 a Os 2916 bude v stanici Návsí mimoriadný prestup do náhradnej súpravy, vlak Os 2916 bude v pracovné dni a poas soboty a nedele, i napriek ukoneniu výluky (da 31. marca), nahradený v úseku adca – Mosty u Jablunkova resp. Návsí.
 
Umiestnenie zastávok náhradnej dopravy:

Návsí: v smere adca – na autobusovej stanici u obecného úradu, zo smeru adca – na autobusovej zastávke pred staninou budovou
Mosty u Jablunkova: pred staninou budovou
Mosty u Jablunkova zastávka: na zastávke linkových autobusov „U Jakuba“
Svrinovec zastávka: na zastávke linkových autobusov „Svrinovec, el.zast."
adca: pred staninou budovou
 
Výlukový cestovný poriadok TU!  
 

Pozn.: Niektoré informácie o výlukách zverejnené na stránke SR a ZSSK sa mierne líšia.

Home