Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
R������������zne inform������������cie
Železnice na Slovensku v číslach
Peter, 23.03.2011 (19643 prečítané)

Železnice na území Slovenska majú viac ako 160 ročnú tradíciu. Začali vznikať prvej polovici 19. storočia. Od tej doby železničné trate na Slovensku nielen vznikali, ale i zanikali. To, akú dĺžku má železničná sieť na Slovensku a niektoré ďalšie základné údaje o slovenských železniciach sú uvedené v článku. Údaje budú priebežne dopĺňané, v závislosti od zmien, ktorými železnice prechádzajú. Ide nielen o modernizáciu železničných tratí, výstavbu nových mostov, tunelov a pod., ale žiaľ aj o rušenie železničných tratí.

                          
Základné údaje o železničnej infraštruktúre
 
ŽELEZNIČNÉ TRATE A STAVBY
 
rok:
2000
2001
2002
2009
Celková stavebná dĺžka tratí
 - spravovaných
km
3 662
3 662
3 657
3 623
 - prevádzkovaných
km
 
 
 
3 592
 - - z toho trate:
 - - jednokoľajné
km
2 642
2 642
2 638
2 608
 - - dvojkoľajné a viackoľajné
km
1 020
1 020
1 019
1 015
 - - širokorozchodné
km
100
100
100
99
 - - s normálnym rozchodom
km
3 512
3 512
3 507
3 474
 - - úzkorozchodné
km
50
50
50
50
 - - neelektrifikované
km
2 126
2 126
2 101
2 046
 - - elektrifikované
km
1 536
1 536
1 556
1 577
 - - - v tom:
 - - - AC 25kV / 50Hz
km
737
737
738
760
 - - - DC 3 000V (1 500V, 600V)
km
799
799
818
817
 
Dopravne 
ks
 
 
 
1 009
 - z toho (obsadené/neobsadené):
 - železničné stanice
ks
 
 
 
335/4
 - pohraničné prechodové stanice
ks
 
 
 
22/0
 - ostatné dopravne *
ks
 
 
 
87/561
* hradlá, odbočky, výhybne, zastávky, prekladiská, závorárske stanovištia, dopravne podľa D3 a iné
 
Stavebná dĺžka koľají celkom
km
6 885
6 885
6 878
6 875
 - hlavné koľaje
km
 
4 681
4 677
4 638
 - ostatné staničné koľaje
km
 
2 203
2 201
2 237
Počet výhybiek
ks
 
8 808
8 787
8 539
Počet výhybkových jednotiek
ks
 
9 857
9 823
9 488
Počet mostov
ks
 
2 283
2 283
2 303
 - oceľové mosty
ks
 
504
504
455
 - masívne mosty
ks
 
1 779
1 779
1 848
Celková dĺžka mostov
m
 
 
46 762
52 154
Počet tunelov
ks
 
76
76
75
 - jednokoľajné tunely
ks
 
69
69
68
 - dvojkoľajné tunely
ks
 
7
7
7
Celková dĺžka tunelov
m
 
43 375
43 375
43 229
Železničné priecestia
ks
 
2 371
2 265
2 220
 
Elektrický rušeň 350.012-1 
 
ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA
 
rok:
2000
2001
2002
2009
Traťové zabezpečovacie zariadenia
Automatický blok
km
 
 
690
670
Jednosmerný automatický blok
km
 
 
280
129
Obojsmerný automatický blok
km
 
 
410
541
Automatické hradlo
km
 
 
42
512
Poloautomatický blok
km
 
 
1 206
762
Reléový poloautomatický blok
km
 
 
852
624
Hradlový poloautomatický blok
km
 
 
352
138
Trate s telefonickým dorozumievaním
km
 
 
2 010
1 620
Staničné zabezpečovacie zariadenia (ZZ) - dopravne:
 - s mechanickým ZZ
ks
 
 
250
159
 - s elektromechanickým ZZ
ks
 
 
102
77
 - s reléovým ZZ
ks
 
 
129
151
 - s ostatným ZZ
ks
 
 
308
75
 - s elektronickým ZZ
ks
 
 
1
19
Trate s diaľkovo ovládaným ZZ (dispečerom)
km
 
 
35
252
Vlakové zabezpečovacie zariadenie
Trate s prenosom informácií na vlakový zabezpečovač
km
 
 
554
670
Priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ)
Nezabezpečené priecestia
ks
 
 
1 322
1 144
Zabezpečené priecestia
ks
 
 
1 159
1 076
 - mechanické závory
ks
 
 
176
100
 - svetelné PZZ
ks
 
 
983
976
Spádoviskové zabezpečovacie zariadenia
Koľajové brzdy
ks
 
 
87
94
Mechanizované spádoviská
ks
 
 
8
6
Poloautomatizované spádoviská
ks
 
 
0
1
Automatizované spádoviská
ks
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
Trate zrušené pred rokom 2000
 - Štrba - Štrbské Pleso (parná úzkorozchodná ozubnicová železnica)
 - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom (úzkorozchodná trať)
 - Banská Bystrica - Harmanec
 - Počkaj - Baňa Lucia
 - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta (úzkorozchodná trať)
 - Hronská Breznica - Banská Štiavnica (úzkorozchodná trať)
 - Trstená - Suchá Hora
 - Lučenec - Halič
 - Ružomberok - Korytnica kúpele (úzkorozchodná trať)
 - Trebatice - Rakovice
 
Trate zrušené od roku 2000
 - Kvetoslavov - Šamorín
 - Rimavská Sobota - Poltár
 - Stupava - Devínske Jazero
 
Trate s pozastavenou prevádzkou
 - Komárno - Kolárovo
 - Žabokrecká spojka
 - Turňa nad Bodvou - MÁV
 - Margecianska spojka
 
 
Motorový vozeň 812.023-0
 
Zdroj údajov: ŽSR
 

Pozn.: Nevyplnené údaje nie sú zatiaľ známe.

Súvisiace články:
Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí (03.07.2013)
Mechanické závory na slovenských tratiach (13.04.2011)
Na nebezpečnom priecestí železnice osadia závory (14.11.2007)
Dopravu v Bratislave skomplikovala zrážka vlaku s autom (27.10.2007)


Home