Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Infra������������trukt������������ra
ŽSR majú záujem pokračovať v projekte moderná stanica
Peter, 31.03.2011 (11355 prečítané)

V lete 2009 Železnice Slovenskej republiky zverejnili projekt „Moderná stanica“, ktorého cieľom mala byť obnova výpravných budov vybraných staníc. Medzi prvými boli stanice Bratislava-Nové Mesto, Trenčín, Prievidza a Žilina. Projekt v roku 2009 neskončil úspešne a dôvody nezáujmu investorov o projekt ŽSR videli najmä v nastupujúcej ekonomickej kríze. ŽSR majú záujem v projekte pokračovať, preto dnes vyhlásili obchodnú súťaž na revitalizáciu budov v Trenčíne, Prievidzi a Žiline.

Zmenou oproti roku 2009 je v tom, že obnovu výpravnej budovy stanice Bratislava-Nové Mesto realizujú ŽSR vo vlastnej réžii a to z dôvodu blížiacich sa hokejových majstrovstiev. Celkové náklady na obnovu sa odhadujú na cca 900 tisíc eur.
 
Podstatou projektu „Moderná stanica“ je zabezpečenie obnovy výpravných budov formou verejno-súkromného partnerstva. Investori zabezpečia rekonštrukciu a ŽSR ako protihodnotu za jej vykonanie poskytnú investorom právo dlhodobo využívať pre komerčné účely priestory obnovených budov. 
 
Predmetom dnes vyhlásenej obchodnej súťaže je výber najvýhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o projekte revitalizácie konkrétnej železničnej stanice. Investori sa do súťaže môžu prihlásiť do konca mája t.r., do konca augusta t.r. by mali byť predložené súťažné návrhy (projekty). 
 
Medzi prvými by mali byť obnovené budovy v staniciach Trenčín, Prievidza a Žilina. ŽSR majú záujem v projekte pokračovať aj v ďalších mestách.  
 
Železničná stanica Trenčín
 
Železničná stanica Trenčín leží na hlavnej trati 120 Bratislava – Žilina, ktorá je súčasťou V. koridoru. Zo stanice vychádza lokálna trať 143 do Chynorian. Výpravná budova pochádza z roku 1943. Pred výpravnou budovou, v predstaničnom priestore, sa nachádza autobusová stanica diaľkovej, prímestskej a mestskej dopravy.
 
Žst. Trenčín
Žst. Trenčín Žst. Trenčín
 
Žst. Trenčín Žst. Trenčín
 
 
Železničná stanica Žilina
 
Železničná stanica Žilina je dôležitý železničný uzol. Leží na hlavnej trati Bratislavy do Košíc (120+180), ktorá je súčasťou V. koridoru. Zo stanice vychádza trať 127 do Čadce, ktorá je súčasťou VI. koridoru (Žilina – Katovice – Varšava – Gdaňsk), a lokálna trať 126 do Rajca. Zo stanice Žilina sú denne vypravované medzinárodné vlaky do Českej republiky (Bohumín, Praha) a Poľska. V blízkosti železničnej stanice sa nachádza zastávka MHD a autobusová stanica diaľkovej a prímestskej dopravy.
 
Žst. Žilina
Žst. Žilina Žst. Žilina
 
Žst. Žilina Žst. Žilina
 
Železničná stanica Prievidza
 
Železničná stanica Prievidza patrí medzi menšie stanice, ktorá leží na nadregionálnej trati 140 z Nových Zámkov. Zo stanice vychádza lokálna trať 144 do Nitrianskeho Pravna a lokálna trať 145 do Hornej Štubne, ktorá leží na trati Zvolen – Vrútky.
 
Žst. Prievidza
Žst. Prievidza Žst. Prievidza
 
Žst. Prievidza Žst. Prievidza
 
Info: ŽSR a verejné zdroje
 
Foto: autor

Home