Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 20.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 190-196
Železničná zastávka Nižná Šebastová
Noris, 09.04.2011 (39822 prečítané)

V kedysi samostatnej obci Nižný Šebeš, dnes miestnej časti Prešova – Nižná Šebastová leží železničná zastávka Nižná Šebastová, ktorá sa nachádza v km 53,87 na tratiach ŽSR 193 Prešov – Humenné a 194 Prešov – Bardejov medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany pri Prešove. Táto zastávka vznikla už pri výstavbe trate do Bardejova v roku 1893. Svoj účel plnila hlavne vďaka neďalekým kúpeľom Išľa. Keď tieto kúpele zanikli v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, začal úpadok tejto zastávky...

Uvedená železničná zastávka prešla rekonštrukciou v roku 1943 pri výstavbe trate do Humenného. Nástupište na tejto zastávke bolo s pevnou hranou typu SUDOP (povrchovú úpravu tvorila nástupištná doska). Pre nízku frekvenciu cestujúcich, ktorí využívali prepravu železničnou dopravou, bolo Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), od GVD 2005/2006 zrušené zastavovanie všetkých osobných vlakov na uvedenej zastávke. Hlavný dôvod bol, že Nižná Šebastová je miestnou časťou mesta Prešov, kde premáva mestská hromadná doprava. 
 
Železničná zastávka Nižná Šebastová v roku 2008
Nižná Šebastová 
 
Železničná zastávka Nižná Šebastová v roku 2011
Nižná Šebastová
 
Po viac ako piatich rokoch od zrušenia zastavovania vlakov, na konci marca tohto roku, začali pracovníci ŽSR s demontážou nástupištných dosiek a taktiež aj nástupištného podložia. Ako dôvod ŽSR uviedli, že sa nástupište nevyužívalo a nevykonávala sa na ňom pravidelná údržba, čím dochádzalo k zvetrávaniu a znehodnocovaniu stavebných prvkov, ktoré môžu byť využité na opravy resp. prestavbu sypaných nástupíšť na frekventovaných železničných zastávkach v obvode Oblastného riaditeľstva Košice.
 
Nástupištné dosky boli odstránené a prevezené preč
Nižná Šebastová
 
V blízkosti zastávky, v km 53,997, sa nachádza železničné priecestie, kde sa križuje trať s cestou 3. triedy. Aj toto mohlo zavážiť pri zrušení zastavovania vlakov na tejto zastávke, pretože počas pobytu vlaku v zastávke v smere do Prešova bolo priecestie aktívne a predlžovala sa tak čakacia doba áut. V blízkosti železničného priecestia sa nachádza aj bývalé stanovište závorára, ktoré je v súčasnosti obývané.
 
Železničné priecestie v km 53,997 a bývalé závorárske stanovište  Nižná Šebastová
 
Železničné priecestie v km 53,997 sa nachádza pred zastávkou
v smere od Prešova
Nižná Šebastová
 
Na zastávke sa nachádzali dva železničné objekty. Samotná budova zastávky, kde sa v minulosti predávali cestovné lístky, čo svedčí o využívaní tejto zastávky cestujúcimi. V druhej budove boli umiestnené suché toalety. Avšak táto budova na začiatku roka 2007 vyhorela a v roku 2010 bola táto budova zbúraná. Budovu zastávky má pravdepodobne niekto v podnájme, keďže tam je registrovaný pohyb cudzích osôb.
 
Dva železničné objekty na železničnej zastávke Nižná Šebastová
v roku 2008... Nižná Šebastová
 
...a stav v roku 2011
Nižná Šebastová
 
Ostáva len dúfať, že táto zastávka v čase zastavovania vlakov plnila plnohodnotne svojmu účelu, a že demontované časti nástupišťa budú použité na iných zastávkach a budú svoj účel plniť aj naďalej. A na záver musím dodať, že od času kedy bolo zrušené zastavovanie vlakov na tejto zastávke, sa v jej okolí postavilo mnoho nových rodinných domov. A preto si myslím, že zrušenie tejto zastávky bolo veľmi zlé rozhodnutie, a len podporuje cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
 
Text: © Norbert Mondek
 
Fotografie: © Norbert Mondek & Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
Viadukty v okolí Hanušoviec nad Topľou (09.02.2012)
Výlet za papagájom do Hanušoviec nad Topľou (20.02.2011)
Život v žst. Šarišské Lúky (2.) (11.12.2008)
Výlet v Kapušanoch pri Prešove (11.06.2008)
Život v žst. Šarišské Lúky (31.05.2008)
Trať 193: Prešov - Vranov nad Topľou - Strážské - Humenné (27.09.2007)


Home