Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
R������������zne inform������������cie
Mechanické závory na slovenských tratiach
Peter, 13.04.2011 (18673 prečítané)

Pri mojom putovaní po slovenských železničných tratiach nachádzam rôzne technické zaujímavosti. Medzi ne podľa mňa patria aj mechanické závory, i keď sa to niekomu nemusí pozdávať. No posúďte sami, aké vlastne mechanické závory sú. 

Na prvý pohľad možno nie je na mechanických závorách nič zvláštne. Napriek tomu, že majú jedno spoločné, a to zvýšiť bezpečnosť na mieste križovania železničnej trate s cestnou komunikáciou, chodníkom, či poľnou cestou, nájdu sa medzi nimi odlišnosti.  
 
Snáď najjednoduchšie mechanické závory sú v stanici Komjatice na trati 140 Nové Zámky – Prievidza na nitrianskom zhlaví. Tieto závory majú ramená otočné horizontálne. Pred príchodom vlaku obsluha manuálne ramená otočí o 90° kolmo na cestu, čím sa zabráni vjazdu cestných vozidiel na priecestie. Priecestie je tu v tesnej blízkosti stanovišťa výhybkára, ktorý závory ovláda.  
 
Komjatice – trať 140 - nitrianske zhlavie
mechanické závory
 
Najjednoduchšie mechanické závory
mechanické závory
 
mechanické závory
  
Ďalším typom sú mechanické závory ovládané jedným drôtom, resp. oceľovým lankom. Tento typ umožňuje diaľkovo ovládať mechanické závory vzdialené od stanovišťa obsluhy závor (závorára). Rameno sa v tomto prípade pohybuje vertikálne, pričom sa otáča okolo osi umiestnenej na stojane.
 
Na kratšom konci ramena je umiestnené závažie, ktoré zabezpečuje pohyb ramena do polohy „voľno“. Pred príchodom vlaku závorár kľukou otáča navijakom prekonávajúc odpor závažia, až kým ramená nie sú v horizontálnej polohe „stop“, t.j. ramená sa oprú o podpery. Aretáciou potom zabráni samovoľnému spätnému pohybu lanka. Po prechode vlaku uvoľní aretáciu a uvoľňovaním lanka otáčaním kľuky opačným smerom sa ramená zodvihnú pod vplyvom záťaže umiestnenej na jeho kratšom konci. Lanko (drôt) je vedený „drôtovodom“ až k závorám. Drôtovod je kovová tyč uchytená v zemi, na ktorej je kladka umožňujúce plynulý pohyb lanka (drôtu), nad kladkou je kovová objímka, ktorá zabraňuje vyskočeniu drôtu z kolieska.
 
Takéto závory boli i na trati 160 pri zastávke Gemerská Panica. Počas výstavby cestného obchvatu mesta Tornaľa v roku 2006 bola doprava z hlavnej cesty I/50 presmerovaná na vedľajšiu cestu, ktorá križuje železničnú trať 160 práve pri tejto zastávke. V tomto období dochádzalo k častejšiemu poškodzovaniu ramien závor vysokými návesmi kamiónov.
 
Gemerská Panica - trať 160
mechanické závory
  
Ďalšou traťou, na ktorej možno takéto závory vidieť v prevádzke aj v súčasnosti je trať Jesenské – Brezno (174). V Hačave sú hneď tri priecestia chránené mechanickými závorami, ktoré sú ovládané týmto spôsobom.
 
Hačava - stanovište závorára - trať 174
mechanické závory
 
Ovládací mechanizmus s kľukou
mechanické závory
 
Detail
mechanické závory
 
Ovládanie ramena
mechanické závory
 
Ovládací mechanizmus s aretáciou
mechanické závory
  
Tretím typom závor sú tzv. dvojdrôtové závory. Ide o vylepšení spôsob diaľkového ovládania, ktorý mal zamedziť neoprávnenej manipulácii s mechanickými závorami. Ovládacie drôty sú vedené drôtovodmi až k závorám, pri križovaní s koľajou, cestou alebo inou prekážkou sú drôtovody umiestnené v kanáli. Spustenie resp. zdvihnutie ramien sa vykonáva opäť pomocou kľuky, ktorou sa ovláda pohyb drôtov.
 
Niektoré závory majú namontovaný tzv. predzvánač. Predzvánač je zvonček, na ktorý ešte pred spustením ramien závor niekoľkokrát udrie kladivko, čím akusticky signalizuje následné zatvorenie prejazdu. V niektorých prípadoch, napr. pri širších cestách, majú závory delené ramená umiestnené proti sebe na ľavej a pravej strane cesty. Dávnejšie bývali na ramenách umiestnené zábrany proti ich podlezeniu. Dômyselný systém zložený z drôtovodov, reťazí a mechanizmu ovládaného pomocou kľuky na stanovišti závorára tak dodnes zabezpečuje ochranu na železničných priecestiach.
 
Dvojdrôtové mechanické závory na trati 172 - Chvatimech
mechanické závory
 
Nové Košariská - trať 131 - komárňanské zhlavie
(zrušené nahradené PZS)
Ovládací mechanizmus dvojdrôtových závor
mechanické závory
 
mechanické závory
 
Mechanizmus ovládania pohybu ramena
mechanické závory
 
Mechanizmus s predzvánačom
mechanické závory
 
Komjatice - trať 140 - novozámocké zhlavie
závory s novými ramenami
mechanické závory
 
Breznička - trať 162 a 163 - lučenecké zhlavie - závory s delenými ramenami
 (zrušené a nahradené PZS)
mechanické závory
  
Tento spôsob ovládania mechanických závor je dnes najrozšírenejší, aj keď v posledných rokoch boli viaceré mechanické závory zrušené, niektoré bez náhrady pri modernizácii trate a niektoré boli nahradené novším automatickým priecestným zabezpečovacím zariadením (PZS) vo väčšine prípadov svetelným bez závor.
 
Veľké Kostoľany - trať 120 - bratislavské zhlavie
(zrušené)
mechanické závory
 
Piešťany - trať 120 - bratislavské zhlavie
(zrušené)
mechanické závory
 
Kvetoslavov - trať 131 - bratislavské zhlavie 
(zrušené nahradené PZS)
mechanické závory
  
Prirodzene, že mechanické závory sú zdvihnuté a prejazd cez trať, pokiaľ nejde vlak, je umožnený. Boli, resp. sú však aj málo využívané priecestia, resp. chodníky, na ktorých sú závory spustené trvalo a otvárajú sa len v prípade potreby.
 
Dubová - trať 172 - breznianske zhlavie
(zatvorený prejazd)
mechanické závory
 
Fotografie mechanických závor (v TTP označené ako PZM) so stručným popisom sú vo fotoalbume, ktorý bude priebežne dopĺňaný.

Súvisiace články:
Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí (03.07.2013)
Železnice na Slovensku v číslach (23.03.2011)
Na nebezpečnom priecestí železnice osadia závory (14.11.2007)
Dopravu v Bratislave skomplikovala zrážka vlaku s autom (27.10.2007)


Home