Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Obnovený vzhľad železničnej stanice Bratislava–Nové Mesto
Peter, 24.04.2011 (15285 prečítané)

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) obnovili vzhľad železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto. Obnova sa týkala vonkajších a vnútorných priestorov staničnej budovy a zahŕňala tiež napr. výmenu vykurovacích rozvodov a telies, elektrických rozvodov, výmenu svietidiel, podlahy a obloženia. Zrekonštruované boli toalety pre verejnosť. Obnovená bola fasáda budovy a upravené bolo okolie stanice. Ja som sa na obnovenú stanicu zašiel pozrieť, aby som nový vzhľad zadokumentoval aj pre tých, ktorí túto možnosť nemajú.

Finančné náklady na obnovu vzhľadu boli vo výške cca 900 tisíc eur a celá suma bola hradená zo zdrojov ŽSR. Hlavným dôvodom obnovy vzhľadu stanice sú blížiace sa majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa budú konať v Bratislave a Košiciach. Stanica Bratislava–Nové Mesto bola v prvom kole vybraná medzi stanice, ktoré boli zaradené do projektu „revitalizácie“ železničných staníc. Toto prvé kolo sa žiaľ nevydarilo a preto ŽSR obnovili vzhľad tejto stanice na vlastné náklady.
 
Pri obnove vestibulu stanice boli vo vnútri vybudované viaceré predajné stánky, no pokiaľ tu nebude chodiť viac vlakov, dá sa predpokladať ich rýchly zánik. Počas mojej návštevy sa predajné stánky plnili rôznym tovarom pre zákazníkov, ale či ich bude toľko, aby naplnili očakávania obchodníkov, je otázne.
 
Predtým funkčné schodisko na galériu, ktoré slúžilo aj pre prístup k prvému nástupišťu bolo ohradené preskleným obložením a prístup k nemu je uzamknutý. Ani z prvého nástupišťa sa nedá do priestorov galérie vojsť, sú uzamknuté a označené ako služobné priestory ŽSR.
 
Vybudovaním nových predajných stánkov sa znížila plocha určená predtým pre cestujúcich a v zmenšenom priestore vestibulu nie sú zatiaľ ani žiadne lavičky na sedenie. Dokonca aj zrekonštruované záchody boli uzamknuté. 
 
V každom prípade obnovenie vzhľadu je pozitívnym krokom, ale treba uviesť, že táto stanica je využívaná v minimálnej miere. Stanica je prispôsobená aj pre imobilných cestujúcich, čo nie je ani hlavná stanica. Takmer všetky vlaky sú však smerované na hlavnú stanicu, a tu chodia len vlaky, ktoré premávajú na trati do Komárna a niekoľko málo ďalších vlakov a rýchlikov. Táto stanica slúži viac menej ako záložná, pre prípady ako je napr. rekonštrukcia nástupísk na hlavnej stanici, kedy sú sem presmerované niektoré vlaky. Paradoxne, napriek tomu, že nie je využitá vysoká kapacita tejto stanice, uvažuje sa o vybudovaní ďalších podzemných staníc a zastávok.
 
Na stanicu som zašiel už minulý týždeň, ale vtedy bola väčšia časť vestibulu ešte v rekonštrukcii. Tento predĺžený víkend však bol celý priestor k dispozícii cestujúcim, takže bolo možné nový vzhľad zadokumentovať.
 
Bratislava-Nové Mesto
Bratislava-Nové Mesto
 Bratislava-Nové Mesto
 
Obnovený vstup do vestibulu, napravo bezbariérový prístup Bratislava-Nové Mesto
 
Pokladne - ich počet sa zdá predimenzovaný na počet vlakov
Bratislava-Nové Mesto 
  Bratislava-Nové Mesto
 
Minulý týždeň bol priestor vestibulu ešte v rekonštrukcii
Bratislava-Nové Mesto 
  Bratislava-Nové Mesto
 
Vynovený vzhľad stanice - dlažba a obklady stien sú nové
Bratislava-Nové Mesto 
 
Nové osvetľovacie telesá
Bratislava-Nové Mesto 
 
Podchod k trom nástupiskám  Bratislava-Nové Mesto
 
Predajné stánky znížili plochu pre cestujúcich Bratislava-Nové Mesto
 
Bratislava-Nové Mesto 
 
Schodisko na galériu je neprístupné pre verejnosť
Bratislava-Nové Mesto 
  Bratislava-Nové Mesto
 
Mozaika na galérii  Bratislava-Nové Mesto
 
Nové vykurovacie telesá v hale
Bratislava-Nové Mesto 
 
 Konvektory nad vstupnými dverami
Bratislava-Nové Mesto
 
Riedky cestovný poriadok je najväčší problém stanice,
ktorý nevyriešila ani jej obnova
Bratislava-Nové Mesto 
 
Foto: © autor

Home