eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou
Peter, 01.05.2011 (40315 pretan)

Sobota 30. apríla 2011 nebola pre mnohých udí Muránskej doliny obyajnou sobotou. A nielen pre nich. Posledné dni prevádzky na trati 165 Plešivec – Murá prilákalo mnoho domácich a zahraniných návštevníkov, aby si zadokumentovali prevádzku na tejto trati. V sobotu sa uzatvorila jedna kapitola trate 165. Osobná doprava tu u raz bola zastavená, a to od 3. februára 2003. Po tom, o bola od 15. júna 2003 opä v redukovanej prevádzke obnovená, elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK), v rámci tzv. „revitalizácie elezníc“ opä navrhla osobnú dopravu na tejto trati zastavi.

V sobotu skoro ráno som sa vybral do Plešivca, aby som posledné hodiny ivota osobnej dopravy na trati 165 zadokumentoval. Pravdupovediac, nechcelo sa mi ís na túto smutnú udalos, ale z úcty k tým, ktorí túto tra pred 118 rokmi postavili, a z úcty k tým, ktorí dodnes zabezpeovali na tejto trati elezninú dopravu, som šiel. Výstavba tejto miestnej trate pred viac ako sto rokmi si vyiadala mnoho udského úsilia, a ak lovek vníma eleznicu senzitívnejšie, ako dielo udských rúk a obdivujúc mnohé jej technické stavby a zmysel, nemohol som pochopitene chýba. A nielen preto som šiel. Na posledné jazdy Muránskej strely sa chystalo mnoho priateov, take síce smutná udalos, ale napriek tomu sa stala príleitosou na mnohé stretnutia a rozhovory. ako sa mi aj teraz pri písaní reportáe hadajú slová, ktorými by som priblíil atmosféru, ktorá v sobotu panovala vo vlakoch z Plešivca do Muráa, a spä. Aj napriek tomu, e sa obas objavili náznaky po artovaní, kadý si bol vedomý, e ide o likvidáciu tejto trate, minimálne o likvidáciu osobnej dopravy a o likvidáciu trate v úseku z Lubeníka do Muráa. A to pod taktovkou ministerstva, ktoré má v názve regionálny rozvoj a výstavbu. Nielen elezniiari si obas utreli oi, aby schovali sentimentálny pocit, pri myšlienke, e na tejto trati viac „Muránsku strelu“ nebudú riadi. Nákladné vlaky budú chodi u len po stanicu Lubeník. Viac ako slová, o atmosfére napovedia fotografie. Tak, ako sme posledné dve jazdy osobných vlakov zadokumentovali spolu s priateom Norbertom. Chceme sa poakova všetkým, ktorí sa priinili nielen o smútonú výzdobu „motorky“, ale i tým, o túto udalos spropagovali. Chceme sa poakova všetkým, o prišli na rozlúku a poslednými vlakmi na trati 165 Plešivec – Murá sa previezli. Poakovanie patrí aj primátorke mesta Revúca, pani MVDr. Eve Cireovej, ktorá na krátkom brífingu v stanici Murá vyjadrila postoj mesta Revúca k zastaveniu osobnej dopravy na trati.
 
Ráno v Plešivci
Tra 165 koní
  
Nástup do motorky   Tra 165 koní
 
Smútoná jazda sa zaína
Tra 165 koní 
 
Pred Gemerskou HôrkouTra 165 koní
 
Koniarska planina Tra 165 koní
 
Šivetice v pozadí Tra 165 koní
 
Pred Jelšavou
Tra 165 koní 
 
Revúca
Tra 165 koní
  
Do MuráaTra 165 koní
 
V Muráni Tra 165 koní
 
Cigánka - hradné bralo
Tra 165 koní 
 
V šturci Tra 165 koní
 
Murá Tra 165 koní
 
Do Plešivca Tra 165 koní
 
Pred Revúcou Tra 165 koní
 
Za Revúcou Tra 165 koní
 
Lubeník
Tra 165 koní 
 
Jelšava
Tra 165 koní 
 
Jelšavská Teplica
Tra 165 koní 
 
Za Hucínom Tra 165 koní
 
Na Koniarskej planine Tra 165 koní
 
Gemerská Hôrka
Tra 165 koní 
 
Plešivec - mechaniky 1. Tra 165 koní
 
Plešivec - mechaniky 2.  Tra 165 koní
 
Z Koniarskej planiny do Hucína Tra 165 koní
 
Pred Jelšavou
Tra 165
  
Za Revúcou do Muráa
Tra 165
 
Murá Tra 165
 
Príhovor primátorky Revúcej
Tra 165
 
Obyvatelia a návštevníci Muránskej doliny Tra
 
Brífing v Muráni
Tra 165 
 
Motorka naposledy odchádza do Plešivca  Tra 165
 
Murá naposledy - aj nebo sa rozplakalo Tra 165
 
Koncové svetlá odchádzajúcej Muránskej strely Tra 165
 
Za Revúcou
Tra 165
 
Na venú pamiatku
Tra 165
 
Tra 165
 
 
Foto: © autori

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home