eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Merac vlak na Gemeri mj 2011
Peter, 26.05.2011 (41119 pretan)

Merací vlak chodí v urených intervaloch po tratiach SR a kontroluje parametre. Pracovné povinnosti mi nie vdy umonia tento vlak odfoti. O tom viac som sa potešil, ke som zistil, e merací vlak ide v pondelok 23. mája t.r. do Muráa, pretoe som víkend trávil na Gemeri. V pondelok som nedokavo išiel foti merací vlak na trati 165, kde bola od 1. mája t.r. osobná doprava úplne zastavená. Ako vlastne fotenie dopadlo, sa dozviete z krátkej fotoreportáe.

V pondelok mal merací vlak ís z Plešivca do Muráa, odtia spä do Plešivca a ešte v ten istý de mal ís do Slavošoviec. Po návrate do Plešivca mal vlak mera tra z Plešivca do Roavy. Dopadlo to však trochu inak. Merací vlak sa toti v pondelok ráno vybral najprv do Slavošoviec, aby po jeho návrate do Plešivca mohol do Slavošoviec ís manipulaný vlak. Nezostávalo ni iné, len po tomto zistení ís foti najprv na tra 166. Vyrazil som teda do Štítnika. Poasie bolo ráno ideálne na fotenie, jasná modrá obloha bez oblakov, ale vzhadom na smerovanie trate a polohu slnka je výhodnejšie foti vlak z boku. Prvá fotografia vznikla v Štítniku s panorámou obce. Nasledoval presun do Slavošoviec. Tu na stanici motorový voze 850.018 pomenovaná príznane ako „Túlavá“ obiehal merací voze. Po zadokumentovaní pobytu vlaku v stanici Slavošovce nasledoval presun opä do Štítnika. Krátko po presune na miesto fotenia vlak prešiel cez zastávku v Štítniku a pokraoval do Plešivca.  
 
Štítnik Merací vlak na Gemeri
 
Slavošovce - obiehanie Merací vlak na Gemeri
 
Pripravený na návrat  Merací vlak na Gemeri
  
Túlavá v Slavošovciach Merací vlak na Gemeri
 
Opä Štítnik
Merací vlak na Gemeri
 
Zo Štítnika som sa presunul na tra 165 a to rovno do Muráa, kde som pokal na príchod meracieho vlaku. Poasie sa však podstatne zmenilo, v diake sa ozývalo hrmenie a obloha sa oraz viac zaahovala. Napriek tomu som na merací vlak pokal. Poasie akoby malo pochopenie pre moju záubu a obas sa cez mraky predrali slnené lúe, aby zabezpeili dostatok svetla pre fotenie. Aj tu na stanici motorový voze obiehal merací voze, take bola príleitos urobi viac záberov.
 
Príchod do Muráa Merací vlak na Gemeri
 
Obiehanie pod hradným bralom Merací vlak na Gemeri
 
Murá
Merací vlak na Gemeri
 
akanie na odchod
Merací vlak na Gemeri
 
Túlavá v Muráni
Merací vlak na Gemeri
 
Odchod do Plešivca
Merací vlak na Gemeri
  
Po odchode meracieho vlaku aj napriek nie vemi vhodným podmienkam pre fotenie som sa rozhodol odfoti vlak aj na alších miestach na trati. Ve ktovie kedy bude ešte príleitos odfoti vlak na tejto trati, i táto tra vôbec preije súasnú vládnu garnitúru odborníkov, ktorí dokáu len ruši.  
 
Túlavá uteká pred búrkou
Merací vlak na Gemeri 
 
Pred Revúcou
Merací vlak na Gemeri
  
Lubeník
Merací vlak na Gemeri 
 
V stúpaní na Koniarsku planinu
Merací vlak na Gemeri
  
Km 7,500
Merací vlak na Gemeri
  
V záreze nad Gemerskou Hôrkou
Merací vlak na Gemeri
 
Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home