eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Z archvu: Spomienka na Poloniu
Peter, 27.07.2011 (39449 pretan)

Obas prezerám svoj skromný archív fotografií elezníc. Nedávno, ke som sa tak túlal archívom, zbadám fotografie Polonie. Nie je to tak dávno, len pár rokov dozadu, ale u dnes majú pre ma tieto fotky historickú hodnotu. Kee vlak premával v pracovnom ase, odfoti som ho mohol len cez voné dni, preto tých fotografií vea nevzniklo. O to viac sú pre ma cennejšie. 

Ešte v roku 2005 tento medzinárodný vlak EuroCity 130/131 spájal Varšavu s Budapešou a Viedou. V Beclavi sa vlak z Varšavy rozpájal, priom as pokraovala do Viedne a as ako Ex do Budapešti cez Bratislavu a Rajku. Od septembra 2005 bola jeho doprava do Budapešti zastavená a v prevádzke dodnes zostalo len spojenie Varšavy s Viedou.
 
Vlak pod názvom Polonia chodil cez Slovensko ešte za ias socializmu. Spájal hlavné mestá Varšavu a Budapeš a chodil cez Luenec, Banskú Bystricu, ilinu a Bohumín. Lene vlak premával cez územie Slovenska v nonej dobe, take fotografií z tohto obdobia je ešte menej ako šafranu.
 
Prvýkrát som Poloniu odfotil 5. februára 2005, ako prechádzala cez stanicu Devínska Nová Ves. Na Polonii chodili rušne D spravidla radu 362. Postupne vzniklo pár neopakovatených záberov. Súprava poských väšinou bielosivých vozov pôsobila netradine a bola urite spestrením na slovenských tratiach.
 
EC/Ex 130/131 Warszawa Wschodnia – Budapest Keleti pu.
 
Devínska Nová Ves 5. februára 2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Tra 110 24. apríla 2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Tra 110 22. mája 2005
EC/Ex 130/131 Polonia 
 
Tra 110 28. mája 2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Tra 110 10. júla 2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Tra 132 - Bratislava ÚNS 27. augusta 2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Tra 110 29. augusta 2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Tra 110 1. septembra 2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Naposledy 24. septembra 2005 Bratislava-Lama
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Tra 110
 EC/Ex 130/131 Polonia
 
O tom, e Polonia bol vlak vyuívaný cestujúcimi, svedí fotografia z bratislavskej hlavnej stanice zo 16. apríla 2005
 
Bratislava hl. st. – 16.4.2005
EC/Ex 130/131 Polonia
 
Polonia sa na Slovensko vrátila výnimone u na jar 2006. Vtedy kvôli povodniam bola odklonená elezniná doprava a niektoré medzinárodné vlaky chodili do Viedne cez Devínsku Novú Ves. Vtedy sa mi podarilo Poloniu tie odfoti.
 
EC 103/102 Polonia Varšava – Viede - Varšava (odklon 3.4.2006)
EC 103 Polonia
 
EC 102 Polonia
 
Fotografie rušov D radu 362, 363 sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home