eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 11.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ trate
Tip na vlet: Parnm vlakom na Plaveck hrad
admin, 11.09.2011 (36916 pretan)

Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ (KPHZD) v spolupráci zo eleznicami Slovenskej republiky (SR) a Múzejno-dokumentaným centrom SR pripravil jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia, ktorá sa uskutoní da 15. septembra 2011. V Plaveckom Podhradí môu výletníci navštívi zrúcaninu Plaveckého hradu.

Odchod historického parného vlaku bude zo stanice Bratislava hlavná stanica o 08:50 h. Odchod z Plaveckého Podhradia je naplánovaný na 16:00 h, predpokladaný príchod do Bratislavy je o 18:30 h.
 
Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie 
 
Na parnom vlaku budú historické osobné vozne Ci. V úseku Bratislava hlavná stanica - Zohor a spä bude na ele vlaku motorový ruše T 679.019 „Pomaran", v úseku Zohor - Plavecké Podhradie a spä parný ruše 331.037 „Uhranka“.
 
Cestovný poriadok:
 
Odchod vlaku zo stanice Bratislava hl. st. ........... o 08:50 h
Odchod vlaku zo stanice Plavecké Podhradie ....... o 16:00 h
Predpokladaný príchod do Bratislavy ................. do 18:30 h
 
Tra 112
Tra 112 
 
Cestovné bude vo výške:
 
Bratislava hl. st. - Zohor - Plavecké Podhradie a spä 6,00 €
deti do 3 rokov zdarma
 
Zohor - Plavecké Podhradie a spä 4,00 €    
deti do 3 rokov zdarma
 
Rohoník - Plavecké Podhradie a spä 2,00 €
deti do 3 rokov zdarma
 
Lístky na akciu sú v predaji od 15. augusta 2011
 
Predaj lístkov na vlak zabezpeuje predaja modelov:
 
JR Line - Modelár; Špitálska 53, 811 08 Bratislava
 
Otváracie hodiny:
 
pondelok – piatok:  10.00-13.00, 13.45-18.00 h
sobota: 9.00-13.00 h
 
v mesiacoch júl a august je predaja v sobotu ZATVORENÁ !
 
Kontakt na KPHZD:
 
e-mail: info.kphzd@gmail.com
 
 
Pomaran na trati 110
 Pomaran na trati 110
 
Vo vlaku neplatia iadne reijné výhody ani zavy. Úas na vlastnú zodpovednos.
 

Fotografie z jazdy do Plaveckého Podhradia v roku 2009 sú v pripojenom fotoalbume.

Svisiace lnky:
Po stopch nedostavanej trate Plaveck Mikul - Jablonica (27.01.2013)
eleznin stanica Plaveck Mikul (30.06.2012)
Uhranka na poslednom vlete (21.09.2011)
Parnm vlakom na Plaveck hrad (27.09.2009)
Tra 112: Zohor Plaveck Mikul (27.09.2007)


Home