eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������ trate
Uhranka na poslednom vlete
Peter, 21.09.2011 (30292 pretan)

Vo štvrtok 15. septembra bol voný de. Uvaoval som, e pôjdem foti mimoriadne pútnické vlaky do Šaštína, ale nakoniec som dal prednos foteniu parného vlaku, ktorý išiel z Bratislavy do Plaveckého Podhradia. V úseku Zohor – Plavecké Podhradie bol na ele vlaku parný ruše 331.037 Uhranka. Išlo pravdepodobne o posledný výlet tohto ruša, pretoe parnému kotlu ruša koní platnos tlakovej skúšky. A to bol aj dôvod, preo som išiel radšej do Plaveckého Podhradia. Poasie bolo ideálne pre výlet.

Výlet do Plaveckého Podhradia pripravil Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ, ktorý má v opatere viaceré historické koajové vozidlá. Konvoj historických vozidiel z Bratislavy do Zohoru a spä ahal motorový ruše T 619.019. Ja som si na pokal ráno na zastávke elezná Studienka. Na konci konvoja bol motorový voze M 262.007, ktorý na trati 112 zo Zohoru do Plaveckého Podhradia išiel za parným vlakom ako poiarny vlak.
 
Pomaran na ele konvoja
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Motorový voze M 262.007 na konci
Parný vlak do Plaveckého Podhradia 
 
Po prejdení súpravy mimoriadneho vlaku som sa pomaly presunul do Zohora. Na stanici u vlak vykávali cestujúci, ktorý išiel z Bratislavy trochu neskôr, ako mal v pláne. Po príchode konvoja bol od súpravy odpojený motorový voze s nádrkovým vozom, ktorý posunoval na tretiu koaj. Tie bol od súpravy odpojený motorový ruše T 679.019, ten zostal odstavený v stanici Zohor. Na druhej koaji tak zostala len súprava historického parného vlaku do Plaveckého Podhradia. Netrvalo dlho a píšalka výpravcu oznámila blíiaci sa odchod vlaku. Ke do vlaku nastúpili aj poslední cestujúci, ktorí si vlak fotili, vlak sa pohol.
 
Poiarny vlak posunuje
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Pred odchodom
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
   
Po odchode vlaku som zo Zohora zamieril rovno do Rohoníka. Neviem z akých dôvodov, ale nikde nebol zverejnený cestovný poriadok tohto vlaku. Pretoe som nemal podrobný prehad o pohybe vlaku, rozhodol sa poka na práve v Rohoníku.  
 
Pred vchodovým návestidlom do stanice
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Plavecké Podhradie je od Rohoníka vzdialené asi 8 kilometrov. Medzi nimi leí obec Sološnica, do ktorej som zamieril po prejdení parného vlaku. Tu pred zastávkou som vlak odfotil s panorámou obrieho kombinátu cementárne v Rohoníku.
 
Malá Uhranka a veká fabrika
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
alšie „boné“ zábery som urobil pred samotnou cieovou stanicou.
 
Na trati 112
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Pred Plaveckým Podhradím
Parný vlak do Plaveckého Podhradia 
 
Uvaoval som, e pokám aj na poiarny vlak, ale nakoniec som išiel na stanicu v Plaveckom Podhradí. Chcel som zaznamena atmosféru na stanici po vystúpení mnostva cestujúcich. Mnohí sa po vystúpení z vlaku pobrali rovno na zrúcaninu hradu, ale bolo dos aj tých, o sa vlakom len previezli. Po uvonení koajiska zaala Uhranka posunova, o bola príleitos urobi aspo dokumentané zábery. 
 
Po príchode do ciea
Parný vlak do Plaveckého Podhradia 
 
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Uhranka posunuje
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Parný vlak do Plaveckého Podhradia 
 
Medzitým do stanice dorazil aj poiarny vlak. Stanika v Plaveckom Podhradí má tri koaje, z toho koaj . 1 je vo výluke. Z tohto dôvodu sa na vchode do stanice od Rohoníka posunovalo viac.
 
Po príchode poiarneho vlaku
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Posun
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Motorový voze M 262.007
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Parný ruše 331.037
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Okrem Uhranky musel posunova aj motorový voze. Okrem toho Uhranka zbrojila vodu z nádrkového voza. Okrem ma sledovali dianie viacerí, okrem cestujúcich aj domáci, ktorých na stanicu parný vlak prilákal.
 
Zbrojenie vodou
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Prví turisti boli u na hrade
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Po zbrojení Uhranka posunovala k súprave odstavených historických vozov. Posunoval aj poiarny vlak, ktorý bol odstavený za súpravu parného vlaku. Tak bolo všetko pripravené na návrat do Zohoru a Bratislavy.
 
Bez komentára
Parný vlak do Plaveckého Podhradia 
 
 Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Parný vlak do Plaveckého Podhradia
 
Naspä do Bratislavy bol plánovaný odchod o 16.00 hodine, ale na ma akali alšie povinnosti, preto ke som urobil posledné zábery oboch vlakov, išiel som spokojne domov. Na záver zostáva u len poakovanie organizátorom KPHZD. i to bol posledný výlet Uhranky ukáe as, v sobotu by mal by parný ruše (dúfam) k dispozícii návštevníkom na poslednom tohtoronom parnom dni na Rendeze. Fotografie z výletu do Plaveckého Podhradia sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Po stopch nedostavanej trate Plaveck Mikul - Jablonica (27.01.2013)
eleznin stanica Plaveck Mikul (30.06.2012)
Tip na vlet: Parnm vlakom na Plaveck hrad (11.09.2011)
Parnm vlakom na Plaveck hrad (27.09.2009)
Tra 112: Zohor Plaveck Mikul (27.09.2007)


Home