eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy
Peter, 12.12.2011 (45439 pretan)

eleznice Slovenskej republiky v súvislosti s príchodom nového, súkromného elezniného dopravcu RegioJet zahájili v septembri rekonštrukciu elezninej trate 131 v úseku Bratislava – Dunajská Streda. Z dôvodu rozsiahlych rekonštrukných prác bola v uvedenom úseku od 19. septembra t.r. výluka osobnej a nákladnej dopravy, ktorá trvala do soboty 10. decembra t.r. 

Od nedele, 11. decembra 2011, kedy zaal plati nový grafikon elezninej dopravy, je elezniná doprava na zrekonštruovanej trati obnovená. Pri tejto príleitosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravilo na sobotu slávnostný program a jazdu mimoriadnym parným vlakom z Bratislavy do Dunajskej Stredy a spä. Mimoriadnu jazdu zabezpeil Albatros klub pri RD hlavné. V sobotu predpoludním som zašiel na hlavnú stanicu v Bratislave. Program prebiehal na prvom nástupišti, pri ktorom bol pristavený aj mimoriadny parný vlak.  
 
Bratislava hl. st.
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Predpove poasia nebola príliš priaznivá, preto som plánoval vlakom sa previes, ale napriek predpovedi nepršalo, preto som zmenil svoj plán. Z hlavnej stanice som odišiel ešte pred odchodom vlaku a uháal som do Kvetoslavova, kde mal vlak stá asi 15 minút. V Kvetoslavove bola plánovaná jeho jediná zastávka na ceste do Dunajskej Stredy.  
 
Bratislava hl. st.
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Rozhodol som sa poka na vlak pred stanicou v Kvetoslavove a potom vyuijúc 15 minútovú prestávku som sa chcel premiestni alej po trase. Na vlak som akal na zastávke v Kvetoslavove.
 
Kvetoslavov zastávka
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Mimoriadny parný vlak mal meškanie. Nechcel som riskova, e vlak nestihnem vyfoti na trati aj za Kvetoslavovom, preto len o vlak prešiel popri mne, premiestnil som sa rovno na stanicu v Kvetoslavove. Vlak tu chvíu stál, ale krátko po mojom príchode sa ozvala parná píšala a vlak sa dal do pohybu.
 
Kvetoslavov
Mimoriadny parný vlak BA-DS
  
Parný vlak odchádza do Dunajskej Stredy
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Albatros na ele mimoriadneho vlaku
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Do Dunajskej Stredy som nemal v pláne ís, akal som v Kvetoslavove na poiarny vlak.  
 
Poiarny vlak v Kvetoslavove
Mimoriadny parný vlak BA-DS
 
Mimoriadny vlak sa mal po polhodinovej prestávke vyda z Dunajskej Stredy naspä do Bratislavy. Rozhodol som sa poka aj na spiatoný vlak. ia, vlak mal opä meškanie a pretoe zaalo prša, svoj výlet som ukonil. Z akcie som okrem pár fotografií pripravil aj krátke video. 
 
Video FVP
(otvára sa v novom okne)
Mimoriadny parný vlak BA-DS
  
Zdroj: MDVRR SR 

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home