Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������ politika
Informácia KPFS o štrajkovej pohotovosti
admin, 03.01.2012 (7119 prečítané)

Federácia strojvodcov vyhlásila dňa 29. 12. 2011  štrajkovú pohotovosť. O dôvodoch, ktoré nás k tomuto kroku viedli, sme informovali generálnych riaditeľov ZSSK CARGO a ZSSK a následne na tlačovej besede aj zástupcov médií.
 

Pri rokovaniach na všetkých úrovniach, dlhodobo upozorňujeme na zhoršujúce sa pracovné a sociálne podmienky odborne kvalifikovaných prevádzkových zamestnancov na železniciach. Vždy sme boli pripravení rokovať o zadefinovaní postupových krokov, ktoré uvedený stav napravia. Najdôležitejším rokovaním v súvislosti so zlepšovaním tohto stavu je kolektívne vyjednávanie. Výsledok kolektívneho vyjednávania v ZSSK naznačil, že zo strany zamestnávateľa je snaha na hľadanie spôsobov, ktoré môžu viesť k náprave. Táto snaha bola premietnutá do jeho záväzkov, ktoré boli dohodnuté v rámci vyjednávania. To ale neznamená zníženie našej snahy v aktivitách smerujúcich k dosiahnutiu zlepšenia pracovných a sociálnych podmienok jej zamestnancov.


Kolektívni vyjednávači FS v ZSSK CARGO boli veľmi pobúrení s prístupom zamestnávateľa a ostatných odborových centrál (OC)  k ich snahe, aby aj výsledkom kolektívneho vyjednávania o PKZ CARGO 2012 (PKZ) bol viditeľný záujem zamestnávateľa o riešenie požiadaviek FS.  Opak bol pravdou. Zamestnávateľ a OC, okrem Federácie vlakových čiat (FVČ), považovali naše požiadavky za diskriminačné voči ostatným zamestnancom. Kolektívni vyjednávači FS a FVČ boli následne rozhodnutím zamestnávateľa, vylúčení z rokovania o uzavretie PKZ  tým, že rokoval len o návrhu ostatných OC. Svoje rozhodnutie odôvodnil, že bude pokračovať v rokovaní s OC, ktoré zastupujú väčšinu zamestnancov. Aj napriek našim upozorneniam, že uvedený postup nie je v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní, zamestnávateľ uzatvoril rokovanie PKZ s ostatnými OC. Po tomto rozhodnutí sme zamestnávateľovi oznámili, že urobíme všetky kroky k tomu, aby rokovanie pri uzatváraní KZ bolo v súlade so zákonom a postup zvolený zamestnávateľom voči nám, považujeme za diskriminačný.

V ďalšom bode pracovného stretnutia sme opätovne požiadali zamestnávateľa o zastavenie procesu prepúšťania zamestnancov a spoločný postup pri hľadaní možností, ako uvedenému zabrániť. Podpredseda predstavenstva reagoval, že predstavenstvo sa zaoberalo požiadavkou FS, ale svoje stanovisko nezmenilo a proces prepúšťania zastavený nebude.

 Na stručne opísaný prístup a pohľad zamestnávateľa na sociálne partnerstvo je FS povinná zareagovať. Jej členovia sú zamestnancami rôznych zamestnávateľov. Ani podpis KZ ZSSK neodstránil snahy o vedenie jednostranného sociálneho dialógu. Reakcia FS na  snahu viesť sociálny dialóg jednostranne, musí byť spoločná. To čo sa udialo na rokovaní u jedného zamestnávateľa, môže byť v budúcnosti použité ako vzor pre ostatných. Aby k tomu neprišlo je potrebné sa uvedeným praktikám postaviť jednotne a s plnou zodpovednosťou. Nastal čas, kedy vyjadrenia a argumenty  FS o možnostiach hľadania riešení problémov ktoré ťažia jej členov, musí v prípade potreby podporiť každý jej člen. Dnes je to o mne ? Zajtra to môže byť o tebe!     

Urobme spoločne všetko pre to, aby sme si mohli s čistým svedomím  v budúcnosti ako kolegovia podať ruku. Kroky našich predchodcov nám musia byť príkladom, že v prípade našej odvahy, ktorá je podstatnou súčasťou jednoty je možná cesta k hľadaniu prijateľných kompromisov na riešenie požiadaviek, nie len členov FS. Hľadanie nebude ľahké, ale určite bude ľahšie v prípade ak pri jej  hľadaní budeme argumentovať Vašou preukázanou podporou.

Bez tejto podpory by neboli dosiahnuté ciele zamestnancov prezentované v médiách. Je úplne jedno či sa jedná o zahraničné, alebo domáce.

 S pozdravom
 „Vlastnou silou“
    Dušan Kaša
predseda Rady FS
 
 
Zdroj: Informácia KPFS o štrajkovej pohotovosti

Home