Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 22.04. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Železničné (dráhové) tunely na Slovensku
Peter, 23.01.2012 (20407 prečítané)

Na železničných tratiach je podľa údajov ŽSR 76 tunelov, z toho 69 je jednokoľajných a 7 dvojkoľajných. Existujú aj ďalšie tunely, ktoré z dôvodu preloženia trate alebo jej zrušenia už nie sú využívané pre železničnú dopravu. Na Slovensku máme aj nedokončené trate, na ktorých boli vybudované tiež tunely. Okrem toho sa plánuje výstavba nových tunelov. V prevádzke je tiež jediný tunel pre električky, ktorý bol v Bratislave vybudovaný pod hradom a pôvodne slúžil cestnej doprave. Posledným budovaným tunelom je Turecký vrch, ktorý by mal byť do prevádzky uvedený v apríli 2013. Stručný prehľad existujúcich, plánovaných aj zaniknutých tunelov je spracovaný v tabuľke.

 
Tunely na železničných tratiach v prevádzke
P. č.
Názov tunela na trati:
Rok
otvorenia
KM
poloha
Dĺžka
(m)
Koľajnosť
Elektrifikovaný
Priechodnosť
Poznámka
100
110
Bratislava - Devínska Nová Ves - Viedeň ÖBB
Bratislava - Kúty - Břeclav ČD
1a
Bratislavský I.
1848
53,099
592,60
jednokoľajný
25 kV, 50 Hz
UIC GC
pôvodná l=703,60 m
1b
1902
53,694
596,00
jednokoľajný
25 kV, 50 Hz
UIC GC
 
 
116
Trnava - Kúty
1
1898
27,168
900,05
jednokoľajný
25 kV, 50 Hz
1-SMe/ŽSR
 
 
120
Bratislava - Žilina, úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
1
 04/2013
100,500
1 775,00
dvojkoľajný
25 kV, 50 Hz
 
prvý vlak prešiel po 2. tr. koľaji 13.7.2012
 
121
Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad Veličkou ČD
1
Čachtický
1927
7,255
250,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
2
Papraď - Poriadie
1928
28,646
487,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
3
Pod Poľanou
1927
38,856
2 422,31
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
 
145
Horná Štubňa - Prievidza
1
1931
0,781
646,12
jednokoľajný
nie
Pz
 
2
1931
7,727
3 011,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
3
1931
11,585
304,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
4
1931
12,812
102,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
5
1931
13,819
380,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
6
Handlovský
1908
15,457
132,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
 
153
Zvolen - Šahy - Čata
1
Neresnický
1924
3,496
230,00
jednokoľajný
nie
Pz
 
2
Pod Vlčkom
1924
30,651
123,06
jednokoľajný
nie
Pz
 
 
154
Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica
1
1949
18,009
1 194,00
jednokoľajný
nie
Pz
Kolpašský tunel
 
160
Košice - Zvolen
1
1956
55,246
3 162,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
 
162
Lučenec - Utekáč
1
1908
29,743
500,00
jednokoľajný
nie
Pz
 
 
170
Zvolen - Vrútky
1
Banskobystrický 1
1938
3,991
349,92
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
2
Dolinský I., 2
1939
8,945
120,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
3
Dolinský II., 2a
1939
10,364
576,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
4
Polkanovský I., 3
1939
13,037
900,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
5
Polkanovský II., 3a
1939
14,356
116,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
6
Ulmanský I., 4
1939
15,598
525,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
7
Ulmanský II., 4a
1939
16,403
41,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
8
Ulmanský III., 4b
1940
16,580
67,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
9
Ulmanský IV., 4c
1940
16,745
50,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
10
Ulmanský V., 4d
1940
16,897
64,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
11
Čabradský I., 5
1938
17,735
280,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
12
Čabradský II., 5a
1939
18,435
144,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
13
Harmanecký I., 6
1938
18,995
200,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
14
Harmanecký II., 7
1938
20,043
294,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
15
Japenský I., 8a
1939
22,078
1 134,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
16
Japenský II., 8b
1939
23,243
757,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
17
Grehelský I., 9
1939
24,330
1 300,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
18
Grehelský II., 10
1938
25,668
280,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
19
Kosienský 11
1938
26,815
70,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
20
Robkynský 12
1938
27,366
197,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
21
Tufenský 13
1939
27,723
49,94
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
22
Čremošnianský 14
1939
27,847
4 697,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
najdlhší jednokoľajný
 
171
Zvolen - Diviaky
1
Pitelová
1872
232,835
374,40
jednokoľajný
nie
Pz
 
2
Veľká Skalka
1872
233,686
213,51
jednokoľajný
nie
Pz
 
3
Malá Skalka
1872
234,436
78,95
jednokoľajný
nie
Pz
 
4
Skalický
1872
235,512
73,58
jednokoľajný
nie
Pz
 
5
Kečka
1872
237,579
333,00
jednokoľajný
nie
Pz
 
6
Bartoška
1872
242,696
106,56
jednokoľajný
nie
Pz
 
7
Hrenca I.
1872
249,732
486,74
jednokoľajný
nie
Pz
 
8
Hrenca II.
1940
250,570
129,44
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
9
Sohler
1872
255,892
695,05
jednokoľajný
nie
Pz
 
10
Kremnický
1937
257,469
121,75
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
11
Blaufus
1872
259,453
531,46
jednokoľajný
nie
Pz
 
12
1872
266,714
37,10
jednokoľajný
nie
Pz
najkratší jednokoľajný
 
173
Margecany - Červená Skala
1
Gelnický
1934
11,621
220,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
2
1935
61,122
140,00
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
3
1935
67,144
300,24
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
4
1935
68,000
105,06
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
5
1934
69,974
372,54
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
6
1934
71,218
326,38
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
7
1933
80,232
848,51
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
najvyššie položený
8
1933
82,122
250,22
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
 
9
1933
84,166
1 239,40
jednokoľajný
nie
1-SM/ŽSR
súčasť slučky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174
Brezno - Jesenské
1
1944
39,615
770,20
jednokoľajný
nie
Pz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180
Košice - Žilina
1
1952
104,006
320,20
dvojkoľajný
3 kV, js
 
 
2
1955
127,175
3 410,00
dvojkoľajný
3 kV, js
1-Sme/ŽSR
najdlhší dvojkoľajný
3
1955
126,645
130,53
dvojkoľajný
3 kV, js
1-Sme/ŽSR
najkratší dvojkoľajný
4
1943
128,253
157,50
dvojkoľajný
3 kV, js
1-SM / Pz
k. č. 1 / k. č. 2
5
Kraľoviansky II.
1948
300,511
499,00
dvojkoľajný
3 kV, js
1-Sme/ŽSR
 
6
Strečniansky I.
1943
322,796
321,40
dvojkoľajný
3 kV, js
Pe
 
7a
Strečniansky II.
1938
323,712
592,85
jednokoľajný
3 kV, js
1-SM/ŽSR
 
7b
Strečniansky III.
1872
323,732
546,20
jednokoľajný
3 kV, js
1-SM/ŽSR
 
 
181
Kraľovany - Trstená
1
Oravský
1898
0,220
96,00
jednokoľajný
nie
Pz
 
 
185
Poprad-Tatry - Plaveč
1
Ružbašský
1966
24,190
435,00
jednokoľajný
nie
 
zatiaľ najmladší
2
Miľavský
1966
26,850
702,00
jednokoľajný
nie
 
 
 
193
Humenné - Strážske
1
Strážsky
1943
3,550
304,00
jednokoľajný
nie
 
najnižšie položený
2
Nemcovský
1941
42,650
450,00
jednokoľajný
nie
 
pod Petičom
 
191
Michaľany - Medzilaborce - Lupków PKP
1
1876
119,700
234,40
jednokoľajný
nie
 
dĺžka na území SR
 
Plánované tunely
P. č.
Názov tunela na trati:
Rok otvorenia
KM poloha
Dĺžka
(m)
Koľajnosť
Elektrifikovaný
Priechodnosť
Poznámka
 
Bratislavský uzol
 
úsek Bratislava predmestie - Bratislava-Petržalka
1
???
 
6 050,00
dvojkoľajný
25 kV, 50 Hz
 
1+2 rúry
 
úsek Bratislava-Nové Mesto/Bratislava-Petržalka - Letisko M.R.Štefánika
2
Bratislavský IV.
???
 
2 300,00
dvojkoľajný
25 kV, 50 Hz
 
 
 
120
Bratislava - Žilina
 
úsek Púchov - Považská Teplá
1
Diel
???
 
1 081,70
dvojkoľajný
 
 
 
2
Milochov
???
 
1 955,00
dvojkoľajný
 
 
 
 
180
Košice - Žilina
 
úsek Košice - Kysak
1
Ťahanovce
???
 
815,00
dvojkoľajný
 
 
 
 
úsek Kysak - Krompachy
2
Kysak
???
 
992,00
dvojkoľajný
 
 
 
3
Holica
???
 
1 730,00
dvojkoľajný
 
 
 
4
Margecany
???
 
780,00
dvojkoľajný
 
 
 
5
Uhliská
???
 
980,00
dvojkoľajný
 
 
 
6
Kluknava
???
 
590,00
dvojkoľajný
 
 
 
7
Turnisko
???
 
1 290,00
dvojkoľajný
 
 
 
 
úsek Krompachy - Poprad-Tatry
8
Kolinovice
???
 
925,00
dvojkoľajný
 
 
 
9
Olcnava
???
 
1 420,00
dvojkoľajný
 
 
 
10
Chrasť
???
 
430,00
dvojkoľajný
 
 
 
11
Kalmanka
???
 
530,00
dvojkoľajný
 
 
 
12
Španí háj
???
 
720,00
dvojkoľajný
 
 
 
 
úsek Poprad-Tatry - Liptovský Mikuláš
13
Kolombiarok
???
213,380
1 215,00
dvojkoľajný
 
 
 
14a
Štrba
???
216,111
2 806,46
jednokoľajný
 
 
 
14b
Štrba
???
216,108
2 840,74
jednokoľajný
 
 
 
15
Hencnava
???
220,916
1 067,00
dvojkoľajný
 
 
 
16
Dúbrava
???
225,490
1 372,00
dvojkoľajný
 
 
 
17
Zámčisko
???
227,097
166,00
dvojkoľajný
 
 
 
18a
Červený kút
???
233,780
4 863,00
jednokoľajný
 
 
 
18b
Červený kút
???
233,780
4 863,00
jednokoľajný
 
 
 
19
Palúdza
???
257,250
630,00
dvojkoľajný
 
 
 
 
Tunely už nevyužívané pre železničnú dopravu, existujúce, resp. zbúrané
P. č.
Názov tunela na trati:
Rok otvorenia
KM poloha
Dĺžka
(m)
Koľajnosť
Elektrifikovaný
Poznámka*
Poznámka**
 
Košicko-Bohumínska železnica
1
Ťahanovský
1872
5,322
277,00
jednokoľajný
nie
bez koľaje
Košice - Kysak
2
Margeciansky
1872
 
415,00
jednokoľajný
nie
bez koľaje
Kysak - Margecany
3
Kraľoviansky I.
1871
212,217
408,00
jednokoľajný
nie
nepriechodný
Kraľovany - Vrútky
 
 
Uhorská severná železnica (úsek Lovinobaňa – Kriváň)
1
1871
182,633
124,70
jednokoľajný
nie
bez koľaje
 
2
1871
188,211
326,20
jednokoľajný
nie
 
nahradený zárezom
 
175
Rimavská Sobota - Poltár (zrušená trať)
1
1912
12,505
60,00
jednokoľajný
nie
bez koľaje
 
 
Tunely na nedokončených tratiach
P. č.
Názov tunela na trati:
Rok otvorenia
KM
poloha
Dĺžka
(m)
Koľajnosť
Elektrifikovaný
Poznámka*
Poznámka**
 
Gemerské spojky
1
1949
 
2 002,62
jednokoľajný
nie
nepriechodný
Tisovec - Revúca
2
1947
 
245,00
jednokoľajný
nie
 
Lubeník - Slavošovce
3
1947
 
2 400,84
jednokoľajný
nie
bez portálov
Lubeník - Slavošovce
 
Električkové tunely
P. č.
Názov tunela na trati:
Rok otvorenia
KM poloha
Dĺžka
(m)
Koľajnosť
Elektrifikovaný
Poznámka*
Poznámka**
1
1947
 
792,20
dvojkoľajný
600 V, js
rozchod 1 m
pôvodne cestný
 
Poznámky:
 
 
 
 

Home