eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud
Peter, 26.02.2012 (41558 pretan)

V sobotu 25. februára 2012, spolonos RegioJet zahájila avizované skúšobné jazdy pre udí na trati 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. U o týde, od nedele 4. marca 2012, by spolonos RegioJet mala na tejto trati zabezpeova osobnú dopravu namiesto elezninej spolonosti Slovensko, a. s. Tra z Bratislavy do Dunajskej Stredy prešla pred nedávnom rekonštrukciou, ktorou sa zlepšili jej parametre.

V sobotu popoludní som zašiel na hlavnú stanicu v Bratislave. Tak ako som predpokladal, po odchode osobného vlaku 4425 z Bratislavy do Komárna, bola k piatemu nástupišu pristavená súprava mimoriadneho vlaku spolonosti RegioJet. Súpravu tvorili dve motorové jednotky Talent vo farbách spolonosti RegioJet. Informácie o týchto jednotkách som uviedol v lánku z prezentanej jazdy. Urobil pár záberov na hlavnej stanici a kee bolo celkom dobré slnené poasie, zašiel pred Vrakuu, aby som spravil aj nejakú traovú fotografiu.
 
Súprava Talentov posunuje k nástupišu
RegioJet
 RegioJet 
RegioJet
 RegioJet
 RegioJet
 
Pristavená súprava
RegioJet
 
V klimatizovaných vlakoch prepravca zabezpeuje
oberstvenie, dennú tla a WiFi pripojenie na internet
RegioJet
 
Mimoriadny vlak z Bratislavy do Komárna
RegioJet
 
Od 4. marca 2012 pravidelná prevádzka
RegioJet
  
Spolonos RegioJet zaala aj s predajom cestovných lístkov v Bratislave na hlavnej stanici a na elezninej stanici Bratislava-Nové Mesto.
 
Poda zverejnených informácií bude spolonos RegioJet v nedeu 4. marca 2012 poas celého da vozi všetkých cestujúcich zadarmo (!) a v marci bude v platnosti špeciálna tarifná cena, ktorá platí aj teraz v ase prezentaných jázd.
 
Cestovné vo vlakoch: 
 
      01 – 25 km ................. 0,50 eur
      26 – 50 km ................. 1,00 eur
      51 – 100 km ............... 2,00 eur
 
Cestovný poriadok platný od 4. marca 2012TU!
 
Zdroj: RegioJet
 
 
Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home