Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
MHD Bratislava
Výluka električkovej a trolejbusovej dopravy v Ružinove počas víkendu
admin, 29.02.2012 (7572 prečítané)

Dopravný podnik Bratislavy, a. s., oznámil, že počas nadchádzajúceho víkendu v dňoch 3. a 4. marca 2012 bude z dôvodu rozsiahlych montážnych prác na trolejovom vedení v súvislosti so stavbou polyfunkčného objektu Centrál vylúčená premávka električiek do Ružinova. Obojsmerne bude vylúčená aj trolejbusová doprava na uliciach Šancová a Trnavská od Račianskeho mýta po Zimný štadión a tiež na ulici Miletičova v úseku medzi Trnavskou a Záhradníckou.

Električkové linky:
 
Linka č. 9 bude premávať medzi Karlovou Vsou a Trnavským mýtom bez zmeny (t.j. cez Jesenského, Námestie SNP, Obchodnú) a od Trnavského mýta (spoločné nástupište liniek 1, 4, a 15), následne však bude pokračovať zmenenou trasou po Vajnorskej ako linka č. 1 k Železničnej stanici Nové Mesto.
 
Linka č. 11 bude premávať po nezmenenej trase medzi Račou a Námestím Ľ. Štúra, bude mať však zhustený interval.
 
Linky č. 14 a 16 nebudú premávaťzabezpečená je náhradná autobusová doprava X14.
 
Trolejbusové linky:
 
Linka č. 201 nebude premávať po Miletičovej ulici, na ktorej obojsmerne neobslúži všetky zastávky. Linka nebude premávať obojsmerne cez trasu „Trhovisko“, „Saleziáni“, „Trnavské mýto“ a „Račianske mýto“ na Šancovej ulici smeromna Hlavnú stanicu, ale bude pokračovať po Prievozskej ul. priamo na Mlynské nivy, cez Karadžičovu a Legionársku ulicu. Na Šancovej ul. od zastávky „Karpatská“ sa napojí na svoju stálu trasu. V smere Prievoz a Dolné hony bude linka premávať po rovnakej obchádzkovej trase.
 
Linka č. 204 neobslúži zastávky „Zimný štadión“ na Trnavskej ul. v smere na Trnavské mýto a obojsmerne zastávky „Trnavské mýto“ a „Račianske mýto“ na Šancovej.
 
Linka bude mať spoločnú zastávku „Zimný štadión“ s trolejbusovou linkou č. 212 na Jégého ulici. Bude premávať obchádzkovou trasou cez ulice Jégého, Záhradnícka, Karadžičova, Legionárska a od zastávky „Karpatská“ na Šancovej pokračuje po svojej trase.
 
Linka č. 209 neobslúži obojsmerne zastávky „Trhovisko“, „Saleziáni“, „Trnavské mýto“ a „Račianske mýto“ na Šancovej ulici. Od zastávky „Ružová dolina“ na Trenčianskej ul. bude pokračovať cez obchádzkovú trasu cez Prievozskú, Mlynské nivy, Karadžičovu, Legionársku a od zastávky „Karpatská“ na Šancovej ul. pokračuje po stálej trase.
 
Náhradná autobusová doprava v Ružinove - linka X14
 
Linka X14 bude premávať po trase RUŽINOV (Astronomická), Ružinovská, Záhradnícka, Karadžičova, Krížna, VAZOVOVA, Radlinského, Legionárska, Karadžičova, Záhradnícka, Ružinovská, RUŽINOV.
 
Vozidlá linky X14 obslúžia obojsmerne autobusové zastávky: Astronomická, Chlumeckého, Súmračná, Tomášikova, Herlianska, Pri jazere, Slovanet, Saleziáni na Záhradníckej ulici, zastávku Krížna na Karadžičovej.
 
Na Krížnej ulici (smer Vazovova) zastavia na zastávke električiek Legionárska smerom do mesta kvôli umožneniu priameho prestupu, ďalej zastavia na zastávke električiek Vazovova na Vazovovej ulici a tiež na Radlinského ulici. Ďalej budú pokračovať cez Legionársku, kde obslúžia zastávku Račianske mýto, následne na Karadžičovu ulicu, kde od zastávky Krížna budú pokračovať do Ružinova cez Záhradnícku ulicu.
 
Prestup medzi električkami Vajnorskej radiály (linky č. 1, 4, 9 a 15) a presmerovanými trolejbusmi č. 201, 204, 209, ako aj autobusmi náhradnej dopravy X14 do/z Ružinova odporúčame vykonať v križovatke Karadžičova - Krížna - Legionárska.
 
Linky presmerovaných trolejbusov č. 201, 204, 209 majú zastávku Račianske mýto na Legionárskej ulici.
 
Zdroj: DPB

Home