eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno
Peter, 04.03.2012 (44156 pretan)

Osobnú dopravu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno dnešným dom prevzala spolonos RegioJet, a.s. Od soboty, 25. februára 2012, prebiehala skúšobná prevádzka s cestujúcimi. Vera štátna elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) naposledy vypravila osobné vlaky a dnes ezlo prevzala súkromná spolonos RegioJet.

Spolonos RegioJet v súvislosti so zahájením prevádzky na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno otvorila tri zákaznícke centrá, v Bratislave na hlavnej stanici a na stanici Bratislava-Nové Mesto a v Dunajskej Strede. Dnes, prvý de prevádzky, je cestovanie vo všetkých vlakoch na tejto trati zadarmo a túto príleitos vyuilo mnostvo cestujúcich. Okrem toho, v marci platí špeciálna tarifa a z Bratislavy do Komárna sa dá previez za dve eurá. Spolonos RegioJet ponúka cestujúcim cestovanie v moderných klimatizovaných motorových jednotkách známych ako TALENT poda taktového cestovného poriadku. Spolonos RegioJet bude spojenie Bratislavy s Komárnom zabezpeova kadé dve hodiny, spojenie s Dunajskou Stredou kadú polhodinu, resp. hodinu poda cestovného poriadku, ktorý si môu cestujúci zadarmo vyzdvihnú v zákazníckom centre. Cestovný as medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou a Komárnom sa aj vaka nedávno ukonenej rekonštrukcie trate skrátil. Z Dunajskej Stredy do Bratislavy cesta vlakom trvá 38 minút a z Komárna len jednu hodinu a 33 minút. Súkromná spolonos zachovala aj viaceré doteraz platné zavy pre deti, študentov, seniorov a telesne postihnutých. Cestovný lístok si môu cestujúci zakúpi v zákazníckych centrách, u zmluvných predajcoch, alebo bez príplatku aj priamo vo vlaku u stevardky. Všetky informácie sa cestujúci môu dozvedie z dvojjazyných propaganých prospektov, na ktorých je uvedený aj obojsmerný cestovný poriadok. 
 
Ja som predpoludním zašiel na hlavnú stanicu, aby som prvý de riadnej prevádzky vlakov spolonosti RegioJet zadokumentoval. Na stanici som pokal na Os 4318 z Komárna, súprava od tohto vlaku prechádzala na vlak Os 4317 do Dunajskej Stredy, ktorý má pravidelný odchod o 10.42 h.
  
Propaganý materiál
RegioJet
  
Os 4318 z Komárna prichádza na stanicu
RegioJet
RegioJet 
RegioJet 
RegioJet
 
ltý vlak RegioJetu
RegioJet
 
Motorová jednotka TALENT vo farbách splonosti RegioJet
RegioJet
 
Dvojjazyný propaganý materiál dopravcu
RegioJet
 
Os 4317 aká na odchod do Dunajskej Stredy
RegioJet 
RegioJet
 
Oznaenie motorových jednotiek
RegioJet 
RegioJet
 
Medzinárodné oznaenie HKV
RegioJet
 
Oznaenie dopravcu
RegioJet
 
Vreckový cestovný poriadok
RegioJet
 
Nová kvalita na trati z Bratislavy do Komárna 
RegioJet
 
Odchod sa blíi
RegioJet
 
Oznaenie dopravcu RJSK na paneli odchodov
RegioJet
 
Os 4317 odchádza do Dunajskej Stredy
RegioJet
RegioJet
RegioJet
 
Namiesto pop-cornu aspo "kukurica"
RegioJet
 
lté vlaky si urite získajú svojich pravidelných cestujúcich. Súkromná spolonos RegioJet na tejto regionálnej trati ponúka cestujúcim taký komfort, ktorý štátna ZSSK nevie zabezpei na viacerých rýchlikoch na hlavných a vedajších tratiach. Treba však otvorene poveda, e prevádzka vlakov súkromnou spolonosou RegioJet dostala od štátu mimoriadnu podporu. Na druhej strane došlo zo strany štátu k redukcii a k zrušeniu vlakov na niektorých iných tratiach.
 
lté vlaky budú bezpochyby láka aj fotografov, pochopitene, ke sa príroda preberie zo zimného spánku, aj ja zájdem na tra. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home