Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
MHD Bratislava
V Bratislave dnes otvorili novú trolejbusovú trať Pražská – Hroboňova
Peter, 27.03.2012 (11949 prečítané)

V minulom roku 2011 mohli obyvatelia pri cestovaní na Pražskej ulici v Bratislave sledovať prebiehajúcu výstavbu novej trolejbusovej trate, ktorá bola ukončená 12. decembra 2011. Na výstavbu trate mesto Bratislava získalo finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Nový úsek umožní znížiť neproduktívne najazdené kilometre, pretože sa skráti spojenie s vozovňou na Hroboňovej ulici.

Celková dĺžka novej trolejbusovej trate je 4 150 metrov. V rámci výstavby boli postavené nové trolejové stĺpy a trolejové vedenia, ktoré boli napojené na existujúcu trať na Búdkovej a Lovinského ulici, a tiež na Pražskej pri odbočke na Kramáre. Okrem výstavby trolejovej trate v úseku Hroboňova - Pražská bolo obnovené aj trolejové vedenie vo vozovni Hroboňova. Celkové náklady dosiahli výšku cca 2,36 mil. eur.
 
Dnes, 27. marca 2012, bola trať otvorená a  začali na nej premávať trolejbusy linky č. 64. Trolejbusy budú využívať obratisko na Jelačičovej ulici a premávať 20-minútových intervaloch na trase Trnavské mýto – Šancová – Pražská – Lovinského. V nadväznosti na novú trolejbusovú linku č. 64 bude mať autobusová linka č. 41 skrátenú trasu a autobus bude chodiť len v úseku Vozovňa Hroboňova – Drotárska cesta – Búdkova, pričom jeho cestovný poriadok bude prispôsobený cestovnému poriadku trolejbusu č. 64 tak, aby bola zabezpečená nadväznosť spojov.
 
Nová trolejbusová trať - odbočka na Kramáre
Nová trolejbusová trať
 
Spojenie starej trate z Kramárov a novej trolejbusovej trate na Pražskej
Nová trolejbusová trať
 
Návesť trolejovej výhybky
Nová trolejbusová trať
 
Trolejbus z Kramárov
Nová trolejbusová trať
 
Úsekový delič (odpojovač) trolejového vedenia
Nová trolejbusová trať
 
Nové trolejové vedenie na Brnianskej
Nová trolejbusová trať
 
Nová trolejbusová trať na Hroboňovej ulici
Nová trolejbusová trať
 
Odbočka na Prokopa Veľkého
Nová trolejbusová trať
 
Odbočka na Prokopa Veľkého
Nová trolejbusová trať
 
Autobusy linky č. 41 boli v tomto úseku nahradené trolejbusmi
Nová trolejbusová trať
 
Trolejbus linky č. 64 prichádza na zastávku Hroboňova...
Nová trolejbusová trať
  
...a odchádza na konečnú
Nová trolejbusová trať
 
Trolejbus v opačnom smere na Trnavské mýto
Nová trolejbusová trať
  
Na záver jedna poznámka. K vybudovaniu novej trolejbusovej trate mesto Bratislava viedla snaha ušetriť a znížiť neproduktívne najazdené kilometre pri výjazde a návrate trolejbusov do vozovne. Doteraz bola v tejto časti mesta (Hroboňova, Drotárska cesta) doprava zabezpečená autobusmi linky č. 41, ktoré chodili na Hlavnú stanicu. Teraz túto autobusovú linku skrátili a od vozovne Hroboňova je nahradená trolejbusmi linky č. 64, ktoré chodia na Trnavské mýto. Obyvatelia tejto lokality pri cestovaní do mesta a opačným smerom musia tak minimálne raz prestupovať. Toto riešenie nielenže zhoršuje cestovanie obyvateľov, ale je aj neekonomické, pretože viaže na seba viac dopravných prostriedkov a samozrejme aj vodičov. Táto neefektívna zmena v doprave sa realizovala aj napriek tomu, že finančná situácia Dopravného podniku Bratislava nie je dobrá a mesto už viackrát navrhlo reštriktívne opatrenia v mestskej doprave.
 
Technické informácie o novej trolejbusovej trati zverejnil  Dopravný podnik Bratislava.

Home